Nieuwsoverzicht

Uitkomsten coachbenchmark 2020-2021

De NOBCO Benchmark heeft dit jaar opnieuw de samenstelling van de Nederlandse coachmarkt in beeld gebracht. Ruim 1400 beroepscoaches hebben deelgenomen.

Top 5 Coachvragen
Het soort vragen waarvoor men coaching inschakelt blijft de afgelopen jaren gelijk. De onderwerpen in de top 5 zijn ongewijzigd, maar NOBCO ziet wel een verschuiving. Balans tussen werk en privéstaat nu op de eerste plaats.

  1. Werk-privé balans
  2. Zelfontplooiing
  3. Loopbaan en carrière
  4. Stress of burn-out
  5. Samenwerking met collega’s

Coachvragen zijn vaak gericht op werk en behalve probleemoplossend wordt coaching in toenemende mate toekomstgericht ingezet, met nadruk op ontwikkeling.

Profiel van de coach
Met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar brengen de coaches veel levenservaring in en zijn zij voor het overgrote deel hoger opgeleid. De respondenten werken gemiddeld al zo’n 10 jaar in het vak en doen dat overwegend vanuit hun eigen onderneming, al of niet gecombineerd met een functie in loondienst. Nagenoeg elke respondent is aangesloten bij een beroepsorganisatie en heeft een of meerdere coachopleidingen gevolgd.

Het coachtraject
Gemiddeld bevat een coachtraject 7 á 8 sessies van elk gemiddeld 80 minuten met een doorlooptijd van 4-6 maanden. Ruim de helft van de coachtrajecten wordt vergoed door de werkgever van de coachee. De meeste sessies vinden plaats op de werkplek van de coach. In lijn met de maatregelen van de afgelopen maanden ziet NOBCO een sterkte toename van de inzet van online coaching in het afgelopen jaar. Ten opzichte van 25% in 2018, geeft 73% van de coaches aan gebruik te maken van een webcam.

Meer informatie is te vinden op de NOBCO-website en hier is ook een factsheet met kerncijfers te downloaden: www.nobco.nl/onderzoek/kennisbank/benchmark-coaching

Beeld: Markus Spiske via Unsplash

  • Datum 05 nov 2020

Gerelateerde onderwerpen