Nieuwsoverzicht

Steeds meer werknemers met burn-outklachten

In 2007 zei ruim 11 procent van de werknemers burn-outklachten te hebben. In tien jaar tijd is dat geleidelijk gestegen tot 16 procent. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse 'Arbobalans' van onderzoeksinstituut TNO.

Voor het onderzoek maakte TNO gebruik van meerdere enquêtes onder werknemers en zzp'ers. Het instituut werkte in het onderzoek samen met onder meer het CBS, RIVM en het ministerie van Sociale Zaken.

Volgens TNO zijn er twee belangrijke oorzaken voor de stijging van het aantal burn-outklachten. Allereerst ervaren mensen minder vrijheid als ze aan het werk zijn. Ten tweede wordt er meer van ze gevraagd. Dit verhoogt de werkdruk. TNO-onderzoeker Wendela Hooftman noemt de uitkomst van het onderzoek zorgelijk: 'Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out.' Het onderzoeksinstituut becijfert de jaarlijkse kosten van werkgerelateerd verzuim op bijna 9 miljard per jaar. Meer dan de helft van dit bedrag gaat volgens TNO op aan psychische klachten.

Uit het onderzoek komt opvallend genoeg naar voren dat de 7,2 miljoen werknemers in vaste dienst vaker kampen met burn-outklachten dan de 1,1 miljoen flexkrachten, hoewel voor die tweede groep de arbeidsomstandigheden vaak slechter zijn. Dit heeft volgens onderzoeker Hooftman te maken met het feit dat mensen met een vast contract minder te zeggen hebben over  hun situatie. 'Veel moeten en weinig zelf kunnen bepalen is niet zo'n gunstige combinatie.'

Werknemers zeggen in het TNO-onderzoek verlaging van de werkdruk als oplossing te zien voor hun burn-outklachten.

 

Bron: nos.nl

Foto: Pim Chu via Unsplash

  • Datum 31 jan 2019

Gerelateerde onderwerpen