Nieuwsoverzicht

De vijf kritieke succesfactoren: breng theorie direct in praktijk!

Wie direct met de inhoud van het nieuwe boek De vijf kritieke succesfactoren voor coaching aan de slag wil, mag het boekseminar op 7 april zeker niet missen! Op deze middag ga je samen met de auteurs direct aan de slag met de theorie en praktijk van de vijf kritieke succesfactoren. Het boek is bij de toegangsprijs inbegrepen. LVSC-leden ontvangen voor deelname 1 PE-punt.

De aanleiding van het seminar is de verschijning van het boek De vijf kritieke succesfactoren voor coaching van Ger van Doorn en Marijke Lingsma. In dit heldere boek reiken zij coaches (in opleiding) de theoretische kennis aan die nodig is om in de praktijk deze kritieke succesfactoren (KSF’s) met succes te hanteren. De KSF’s zijn die aspecten binnen het coachproces die onophoudelijk de aandacht moeten krijgen van zowel coach als coachee.

De vier kritieke succesfactoren voor coaching - meetlat, eigenaarschap, ijsberg en hier & nu - zijn al ruimschoots bekend. Ook op Coachlink is er het nodige over te lezen, zie bijvoorbeeld het artikel 'De vier succesfactoren als kompas voor de intervisiecoach'. In dit boek wordt er een vijfde aan toegevoegd: de context. De vijf KSF's worden uitgebreid toegelicht en onderbouwd en vervolgens wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt, onder andere aan de hand van een aantal werkmodellen per KSF.

Deelname aan het seminar kost 95,- en dat is inclusief een exemplaar van het boek. Inschrijven kan via het inschrijformulier. Hier vind je nog meer informatie.

 

 

  • Datum 21 feb 2017

Gerelateerde onderwerpen