Literatuurlijst

Aafjes, B. (1947). Gedichten. Amsterdam/Antwerpen: Contact.

Batenburg, R.S., Hassel, D. van, Lee, I. van der (2012). Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijns zorg. Utrecht: NIVEL.

Breedt Bruyn, M. (2009, 17 oktober). Hella Haasse. De gelukkige schrijfster. Vrij Nederland.

Carmiggelt, C. (1965). Fluiten in het donker. Amsterdam: de Arbeiderspers.

Delfgaauw, B. (1952). De beknopte geschiedenis der wijsbegeerte (pp. 17-18). Amsterdam: Wereldvenster.

Flink, E. (2011, 10 december). Een ouwewijvenziekte op je 20ste. Volkskrant Magazine.

Johnson, S. (2009). Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Utrecht/Antwerpen: Kosmos.

Johnson, S. (2009). Veilig verbinden. Utrecht: Kosmos

Hek, Y. van ’t (2004). Komen en gaan. Een week scharrelen rond Gare du Nord. Amsterdam: Thomas Rap.

Hoeke, E., & Spaans, C. (2012, 9 juni). Het zaterdagochtendgevoel van Philip Huff. Volkskrant Magazine.

Kiepenheuer, K. (1992). Zieke kinderen? Verborgen aspecten van ziek zijn. Rotterdam: Lemniscaat.

Koole, C. (2006, 9 september). Van twee kanten. Volkskrant Magazine.

Lege, J. de. (2007, 8 december). Knuffelen als primaire levensbehoefte. de Volkskrant.

Leijten, C., Theunisse, A., & Maasen, P. (2012). Burn-out. Een nieuwe benadering. Amsterdam: Boom.

Lindhout, S. (2013, 8 januari). Huisarts wantrouwt bedrijfsarts. de Volkskrant.

Lowen, A. (1970). Genieten. Naar een werkelijk ervaren van het leven. Utrecht: Servire.

Menne, L.C.P.M. (2004). Kritieke factoren voor een succesvolle re-integratie na burn-out. Afstudeeropdracht Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Psychologie, Klinische en Arbeids- & Organisatiepsychologie.

Peters, J., & Pouw, J. (2008). Intensieve menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. Schiedam: Scriptum.

Richtlijn Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burn-out (2011) in samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE).

Rogers, C. (1961). Mens worden, een visie op persoonlijke groei. Utrecht: Bijleveld.

Rogers, C. (1969). Leren in vrijheid. Haarlem: De Toorts.

Scheulderman, A. (2012, 22 december). Alex, de echte. Volkskrant Magazine.

Solter, A.J. (2004). Het ongedwongen kind. Haarlem: De Toorts.

Spoler-van den Hombergh, R.H.M (1994). Sociaal agogische vaardigheden. Rijswijk: Nijgh en van Ditmar.

Stoker, E. (2006, 13 oktober). Heb je weinig ideeën? Ga niksen of lummelen. de Volkskrant.

Theunisse, A., & Leijten, C. (2006). Alles bereikt en toch niet gelukkig. Kampen: Ten Have.

Theunisse, A., & Leijten, C. (2008). De kracht van burn-out. Kampen: Ten Have.

Verbree, A. (2003). Eclips. Verslag van een burn-out. Barneveld, Plateau.

Visser, E. (2012, 20 november). Gezond: ‘Helpt een kusje op een zere knie?’. de Volkskrant.

Zevenbergen, L. (2006). En nu laat ik mijn baard staan. Amsterdam: Business Contact.

Zomeren, K. van (1998). De bewoonde wereld. Amsterdam: De Arbeiderspers.