Literatuur

Beek, M. van. ‘Goed leiderschap is een paradox’. 26 juni 2009.

Borzello, F. (1998). Kijken naar onszelf. Zelfportretten van vrouwen. Alphen aan den Rijn: Atrium.

Campert, R. ‘Momenten’ in CaMu. de Volkskrant, 22 november 2002.

Elfferich, P. (2006). Hoera, het is weer maandag! Zaltbommel: Thema.

Flink, E. ‘Een ouwenwijven ziekte op je 20ste’. Volkskrant Magazine, 10 december 2011.

Gaarder, J. (1994). De wereld van Sofie. Antwerpen: Houtekiet/Fontein.

Hinten, M. van. ‘Burn-out in hersengolfjes’. de Volkskrant, 22 mei 2010.

Hoogduin, C.A.L, Schaufeli, W.B., Schaap, C.P.D.R. & Bakker, A.B. (2001). Behandelingsstrategieën bij burnout. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Lege, J. de. ‘Knuffelen als primaire levensbehoefte’. de Volkskrant, 8 december 2007.

Menne, L. (2004). Kritieke factoren voor een succesvolle reïntegratie na burnout. Afstudeeropdracht aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Psychologie, Klinische en Arbeids- & Organisatiepsychologie.

Molen, H. van der, Perreijn, S. & Hout, M van den (1997). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Groningen: Noordhoff.

Molen, H. van der e.a. (2007). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Groningen: Noordhoff.

Peters, J. & Pouw, J. (2008). Intensieve menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. Schiedam: Scriptum.

Schein, E.H. (2000). De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming. Zin en onzin over cultuurverandering. Schiedam: Scriptum.

Stoker, E. ‘Heb je te weinig ideeën?’ Ga niksen of lummelen’. de Volkskrant, 13 oktober 2006.

Terluin, B. (1994). Overspanning onderbouwd. Een onderzoek naar de diagnose surmenage in de huisartspraktijk. Utrecht: detam.

Theunisse, A. & Leijten, C. (2006). Alles bereikt en toch niet gelukkig. Kampen: Ten Have.

Theunisse, A. & Leijten, C. (2008). De kracht van burn-out. Kampen: Ten Have.

Velde, S. van de & Terhorst, A.G. I. (2008). De zieke werknemer en privacy. Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. Den Haag: College bescherming persoonsgegevens.

Verbraak, M.J.P.M. (2003). Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten. Nijmegen: Cure & Care publishers.

Vermeeren, E. ‘Spinnen met scheepsbouwers’. de Volkskrant, 22 mei 2012.

Vermeulen, M. ‘Tien uur dienst, dan wil je toch eventjes zitten’. de Volkskrant, 10 november 2006.

Zevenbergen, L. (2006). En nu laat ik mijn baard staan. Amsterdam: Business Contact.