LITERATUUR

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University Of Chicago Press.

Dirkse, S. en A. Talen (2000). The Learning Toolkit. ’s-Gravenhage, Elsevier bedrijfsinformatie.

Dirkse, S. en A. Talen (2007). Het Groot Werkvormenboek. Dé inspiratiebron voor resultaatgerichte prestaties, vergaderingen en andere bijeenkomsten. ’s-Gravenhage: Academic Service.

Dirkse, S. en A. Talen (2009). Menskennis voor managers. Handboek voor het begrijpen en beïnvloeden van gedrag. ’s-Gravenhage: Academic Service.

IJzermans, T. en C. Dirkx (1997). Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Omgaan met emoties op het werk: de rationele effectiviteitstraining. Buren: Thema.

Luft, J. & H. Ingham (1955). ‘The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness’. In: Proceedings of the western training laboratory in group development. Los Angeles: UCLA.

Vermunt, J. (1998). ‘De wisselwerking tussen leren en onderwijzen’. In: L.J. Vermunt & L. Verschaffel (red.), Onderwijzen van kennis en vaardigheden. Onderwijskundig Lexicon, Editie III (pp. 7-18). Alphen aan den Rijn: Samson.

Vonk, R. (2009). Ego’s en andere ongemakken. Psychologie van alledaagse menselijke eigenaardigheden. Schiedam: Scriptum.