Literatuur

Adler, A. (1973, oorspr. 1933). Der Sinn des Lebens. Frankfurt am Main: Fischer. Ned. vert.: De zin van het leven, 1950, Utrecht: Bijleveld.

Aussentahl, A. (1984). Untersuchung über Zusammenhänge zwischen Geschwisterposition ‘Älteste Tochter’ und ‘Helferverhalten’. Hamburg: unveröffentliche Diplomarbeit. Geciteerd in: Schulz von Thun, 2001a, p. 78.

Ben-Ari, A. & Somer, E. (2004). The aftermath of therapist-client sex: Exploited women struggle with the consequences. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 126-136.

Bridges, W. (2005). Managen van transities. Over de menselijke kant van organisatieveranderingen. Zaltbommel: Thema. (Oorspronkelijk: Managing transitions: Making the most of change. Cambridge, MA: Perseus, 2003.)

Brugman, K., Budde, J. & Collewijn, B. (2010). Ik (k)en mijn ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue. Zaltbommel: Thema.

Capawana, M.R. (2016). Intimate attractions and sexual misconduct in the therapeutic relationship: Implications for socially just practice. Cogent Psychology, 3(1),DOI: 10.1080/23311908.2016.1194176.

Chabot, P. (2018). Filosofie van de burn-out. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Collewijn, B. (2017). Tango van de ikken. Voice Dialogue in relaties. Zaltbommel: Thema.

Deth, R. van (2014). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deth, R. van (2018), #MeToo onder therapeuten en counselors. Geraadpleegd van www.professioneelbegeleiden.nl/metoo-onder-therapeuten-en-counsellors.

Dijn, H. de (2018). Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen. Kalmthout: Polis.

Disney strategie. Geraadpleegd op nlpinorganisaties.nl/strategie-voor-succes.

Egan, G. (1976). Interpersonal living. Monterey, CA: Brooks/Cole.

Erikson, E. (1964). Het kind en de samenleving. Utrecht: Spectrum. (Oorspronkelijk: Childhood and society. New York: Norton, 1950.)

Es, R. van (2008). Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren. Deventer: Kluwer.

Fromm, E. (1941). The fear for freedom. Londen: Routledge and Kegan Paul. Ned. vert. (1952) De angst voor vrijheid. Utrecht: Bijleveld.

Gardner, R. (1977). Therapeutic communication with children: The mutual storytelling technique. New York: Jason Aronson.

Gibb, J.R. (1964). Climate for trust formation. In: L.P. Leland, J.R. Gibb & K.D. Benne (eds.), T-group theory and laboratory method (pp. 279-310). New York: Wiley.

Goffman, E. (1983). De dramaturgie van het dagelijks leven. Utrecht: Bijleveld. (Oorspronkelijk: The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday, 1959.)

Goossens, W. (2004a). Integrale procesbegeleiding van groepen. In: J. Remmerswaal e.a. (red.), Handboek Werken leren en leven met groepen (C2600), Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Goossens, W. (2004b). De binnenwereld van de groepscoach in interactie met de groep: Over het methodisch-professioneel hanteren van eigen levensthema’s tijdens het werken met groepen. In: J. Remmerswaal e.a. (red.), Handboek werken, leren en leven met groepen (C2120), Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Goossens, W. (2013). Vijf contexten in één team. Driebergen: Europees Instituut/De Baak, Workshop Learning Lane 2013.

Haaren, J. van (1983). Agogische gespreksvoering. Baarn: Nelissen.

Haley, J. (1980). Strategieën in de psychotherapie. Utrecht: Bijleveld. (Oorspronkelijk: Strategies of psychotherapy. New York: Grune and Stratton, 1963.)

Hart, O. van der (1978). Overgang en bestendiging. Over het ontwerpen en voorschrijven van rituelen in psychotherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Hartzema, R. (2003). Psychologie van de vrijheid. Amsterdam: Karnak.

Hayat (2018). Eindelijk gewoon Hayat. Amsterdam: Atlas Contact.

Heidegger, M. (1959). Gelassenheit. Pfullingen/Stuttgart: Neske/Klett-Cotta.

Hendrickx, M. (2016). Zeg me dat ik oké ben. Over perfectionisme en bevestigingsdrang. Antwerpen: Manteau.

Hermans, H.J.M. (red.) (1995). De echo van het ego. Over het meerstemmige zelf. Baarn: Ambo.

Jaspers, K. (1953). Einführung in die Philosophie. München: Piper Verlag.

Laing, R. (1971). Het zelf en de anderen. Meppel: Boom. (Oorspronkelijk: Self and others. Londen: Tavistock, 1961.)

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics. Human relations, 1(1), 5-41.

Leijssen, M. (1995). Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

Leijssen, M. (2005). Gids beroepsethiek. Waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening. Leuven: Acco.

Luca, M. (ed.) (2014). Sexual attraction in therapy: Clinical perspectives on moving beyond the taboo. A guide for training and practice. Londen: John Wiley & Sons.

Mulder, L. & Budde, J. (2006), Drama in bedrijf. Werken met dramatechnieken intraining en coaching. Zaltbommel: Thema.

Nietzsche, F. (2018). De vrolijke wetenschap. Nijmegen: Vantilt. (Oorspronkelijk: Die fröhliche Wissenschaft. Chemnitz: Verlag Ernst Schmetzner, 1882).

Ofman, D. (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen: Servire.

Orban, P. (2005). Der multiple Mensch: Über die Vielfalt der Seele. Darmstadt: Schirner.

Pagès, M. (1963). Note sur la vie affective des groupes. Bulletin de Psychologie, 16, 326-335.

Pagès, M. (1975). La vie affective des groupes. Esquisse d’une théorie de la relation humaine. Parijs: Dunod.

Perls, F. (1976). Gestalt Therapie Verbatim. Amsterdam: Bert Bakker.

Pirsig, R. (1974). Zen en de kunst van het motoronderhoud. Een onderzoek naar waarden. Amsterdam: Prometheus.

Remmerswaal, J. (2012). Persoonsdynamica. Professioneel omgaan met emoties. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica. Elfde herziene editie. Amsterdam: Boom.

Remmerswaal, J. (2015a). De professional gaat aan de counselling vooraf. Counselling magazine, 6(2), p. 35-39.

Remmerswaal, J. (2015b). Methodisch handelen. In: Remmerswaal, J., Begeleiden van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 223-231.

Remmerswaal, J. (2015c). Zijdeurinterventies. In: Remmerswaal, J., Begeleiden van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 395-403.

Remmerswaal, J. (2015d). Valkuilen. In: Remmerswaal, J., Begeleiden van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 341-346.

Remmerswaal, J. (2015e). Emoties. In: Remmerswaal, J., Begeleiden van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 91-101.

Remmerswaal, J. (2015f). Begeleiden van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Remmerswaal, J. (2016a). Coachen is werk op twee sporen. Counselling magazine, 7(2), 73-78.

Remmerswaal, J. (2016b). Besteed ook aandacht aan jezelf. Counselling magazine, 7(3), 63-68.

Richter, H.E. (1973). Der Gottescomplex; Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Almacht des Menschen. Reinbek: Rowohlt.

Richter, H.E. (1976). Lernziel Solidarität. Reinbek: Rowohlt. Ned. vert.: Opvoeding tot solidariteit. 1978, Utrecht: Spectrum.

Rogers, C.R. (1951). Client-centered therapy. Boston: Houghton-Mifflin. Ned. vert.: Cliënt als middelpunt, 1951, Rotterdam: Lemniscaat.

Rooij, R. van (2015). Een bus vol ‘ikken’. Subpersonen als wegwijzers op je levenspad. www.katconsult.nl/wp-content/uploads/2015/02/bus-vol-ikken.pdf.

Rowan, J. (2009). Discover your subpersonalities: Our inner world and the people in it. Londen: Routledge.

Rowan, J. (2010). Subpersonalities: The people inside us. Londen: Routledge.

Ruhrup, A. (2005). Het innerlijk theater. Amsterdam: Afstudeerscriptie Coachopleiding Europees Instituut.

Schulz von Thun, F. (2001a). Miteinander reden (Band 2): Stile, Werte und Persönlichkeits­entwicklung. Reinbek: Rowohlt.

Schulz von Thun, F. (2001b). Miteinander reden (Band 3): Das ‘innere Team’ und situationsgerechte Kommunikation. Reinbek: Rowohlt.

Schmidbauer, W. (1977). Die hilflosen Helfer. Reinbek: Rowohlt.

Schutz, W.C. (1958). FIRO-B: A three-dimensional theory of interpersonal behavior. New York: Holt. (Herdrukt onder de titel: The interpersonal underworld).

Snellen, A. (2007). Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk. Een eclectisch-integratieve aanpak. Naarden: Coutinho.

Springsteen, B. (2016). I always picture it as a car. Interview bij de verschijning van zijn autobiografie Born to run. Vanity Fair, oktober 2016.

Stark, U. & Björs, I. (2018). Liefde is niet voor lafaards. Amsterdam: Querido.

Sun Tzu (2005). De kunst van het oorlogvoeren. Utrecht: Servire. (Oorspronkelijk rond 500 v.Chr.)

Tellegen, T. (2018). Glas tussen ons. Gedichten. Amsterdam: Querido.

Thooft, L. (1996). Collega’s met familietrekjes: Hoe gezinspatronen zich herhalen op je werk. VB Magazine, 11(12), 20-23.

Yalom, I. (1978). Groepspsychotherapie in theorie en praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus. (Oorspronkelijk: Theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books, 1975).

Young, F.D. (1981). Front-door, side-door and back-door approaches to your client’s problem-solution: A simple model for pragmatic and ethical intervention. Journal of Strategic and Systemic Therapy, 1(1), 16-27.

Viorst, J. (1988). Noodzakelijk verlies. Baarn: Ambo. (Oorspronkelijk: Necessary losses. New York: Simon and Schuster, 1987).

Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (1970), De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus. (Oorspronkelijk: Pragmatics of human communication. New York: Norton, 1967.)

Wijk, A. van der & Steen, H. van der (2009). Werk in uitvoering. Over de kracht vanimproviseren op de werkvloer. Culemborg: Van Duuren.

Voorbeelden van associatiekaarten (paragraaf 8.5):