Bronverwijzing

Dit praktijkboek sluit aan op het basisboek Aan de slag met teamcoaching en de bijbehorende literatuurlijst. In dit praktijkboek ligt het accent op doen; vanwege de leesbaarheid en het doel van het boek maken we minimaal gebruik van literatuurverwijzingen. Aanvullende bronnen voor praktische uitvoering vermelden we hier wel.

Boers, A. & Lingsma, M. (2018). De 10 principes van agile-leanteamcoaching, Zelforganiserend verbeteren in praktijk. Amsterdam: Boom.

Boers, A. & Lingsma, M. (2018). 75 werkvormen vooragile-lean teamcoaching. Amsterdam: Boom.

Brabander, R. de. (z.j.). Opleidingsmateriaal Roy de Brabander Advies, Coaching & ­Training.

Brabander, R. de, Lingsma, M. & Verhoeven, M. (2008).Dvd Team in Beeld.

Doorn, G. van (2015). Zandlopermodel. Intern lesmateriaal, Utrecht: Coachboulevard.

Doorn, G. van & Lingsma, M. (2014). Intervisiecoaching. Kortdurende begeleiding van ­lerende groepen. Amsterdam: Boom.

Doorn, G. van & Lingsma, M. (2017). De vijf kritieke succesfactoren voor coaching. Kennis en kunde voor de competente coach. Amsterdam: Boom.

Galan, K. de (2015). Zo werken rollenspellen echt. Zaltbommel: Thema.

Hoedt ten, F. & Spruit, Ph. (2012). 33 daverende dilemma’s voor coaches en begeleiders. ­Amsterdam: Boom.

Lingsma, M. (z.j.). Opleidingsmateriaal Coachboulevard.

Lingsma, M.(2018). Aan de slag met teamcoaching. Herziene uitgave, Amsterdam: Boom.

Lingsma, M. & Doorn, G. van (2018). Intervisiewaaier. Voor intervisiegroepen en intervisiecoaches, werkwijzen, tips en valkuilen. Amsterdam: Boom.

Lingsma, M., Bolung, M. & Brabander, R. de (2007). Werkboek Teamcoaching. En nu ECHT aan de slag. Soest: Nelissen.

Ruijters, M. (2017). Liefde voor leren, over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van ­organisaties. Deventer: Vakmedianet.

Spanjersberg, M. e.a. (2016). Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden. Utrecht: Stili Novi.

Vermeer, A. & Wenting, B. (2018). Zelfsturing, hoe het wél werkt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Wierdsma, A. (19990). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon.

Overige bronnen:

Leren met Toekomstscenario’s. Scenarioleren voor het hoger onderwijs. Stichting digitale ­universiteit, De Creative Commons, september 2016 (via www.hva.nl).

Simons, R.J. & Ruijters, M. (z.j.). Leerscan.nl, Stichting Language of Learning.