Bronnenlijst

Amelsvoort, P. van & Scholtes, G. (1995). Zelfsturende teams, ontwerpen, invoeren en begeleiden. Vlijmen: St-Groep.

Ardon, A. (2014). Doorbreek de cirkel! Hoe managers onbewust verandering blokkeren. Amsterdam: Business Contact.

Argyris, C. (2004). Double Loop Learning and Organizational Change: Facilitating Transformational Change. In: J.J. Boonstra (red.), Dynamics of organizational change and learning. Chichester: John Wiley & Sons.

Bateson, G. (1972) Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. San Francisco: Chandler

Bijlsma, T. (2009). Teamleren bij de Nederlandse krijgsmacht (proefschrift Tilburg University). Den Haag: Koninklijke De Swart.

Bijlsma, T. (2015). Crew Resource Management: Veilig en effectief samenwerken in teams. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Boers, A. & Lingsma, M. (2018). De 10 principes van agile-lean teamcoaching. Zelforganiserend verbeteren in praktijk. Amsterdam: Boom.

Boers, A. & Lingsma, M. (2018). 75 agile-lean werkvormen voor teams. Teams begeleiden naar zelforganiserend verbeteren. Amsterdam: Boom.

Boersema-Vermeer, H. & Groot, G. (2016). Werken met leren veranderen. Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk. Deventer: Vakmedianet.

Bommerez, J. & Zijtveld, K. van (2013). Kun je een rups leren vliegen? Over de noodzakelijke kwantumsprong van veranderingsmanagement naar transformationeel leiderschap. Hoofddorp: Nieuwe Dimensies.

Boswijk, R. (1997). Liefde in Wonderland. Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie. Haarlem: De Toorts.

Campbell, D., Draper, R. & Huffington, C. (1991). A Systemic Approach to Consultation. London: Karnac Books.

Campbell, D., Coldicott, T. & Kinsella, K. (1994). Systemic Work with Organizations: A New Model for Managers and Change Agents. London: Karnac Books.

Choy, J. et al. (2005). De vraag op het antwoord. Systemische interventies voor conflicten in organisaties, Santpoor-Zuid: Nisto.

Derksen, K. (2016) Creating Developmental Space for Better Teamresults (proefschrift Vrije Universiteit). Amsterdam: VU.

Dewulf, L. de (2003). Gras groeit niet door eraan te trekken. Opleiding & Ontwikkeling, nr. 5, p. 16.

Dijkstra, J. & Feld, P.P. (2012). Gedeeld leiderschap veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken, organiseren, leren en leiderschap. Assen: Van Gorcum.

Doorn, G.J. van (2011). Syllabus voor de training van tijdelijke begeleiders van intervisie. Breda: HRM Academie/Nederlandse Defensie Academie.

Doorn, G. van (2013). De vijf hoofdtaken van een individuele en teamcoach (interne publicatie). Utrecht: Coachboulevard.

Doorn, G.J. van & Lingsma, M. (2013). Intervisiecoaching. Kortdurende begeleiding van lerende groepen. Amsterdam: Boom.

Doorn, G.J. van (2017). Organisatiecoaching op basis van de vijf kritieke succesfactoren. Tijdschrift voor Coaching, (13-4), p. 81-91.

Doorn, G.J. van & Lingsma, M. (2017). De vijf kritieke succesfactoren voor coaching. Kennis en kunde voor de competente coach. Amsterdam: Boom.

Dweck, C.S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House.

Gerrichhauzen, J. et al. (red.) (1994). Interventies bij organisatieverandering. Deventer: Kluwer.

Groen, M. (2006). Reflecteren. De basis op weg naar bewust en bekwaam handelen. Groningen: Noordhoff.

Haan, E. de, Bertie, C. & Sills, C. (2010). Critical Moments of Clients and Coaches: A Direct-Comparison Study. International Coaching Psychology Review, 5(2), p. 109-128

Haan, E. de (2017). Teamcoaching. Gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie. Amsterdam: Boom.

Hargrove, R. (1995). Masterful Coaching: Extraordinary Results by Impacting People and the Way They Think and Work Together. San Francisco: Pfeiffer. (Vertaald als Meesterlijk coachen.)

Harte, J. van & Lingsma, M. (1998). Syllabus KIM. Communicatie, Interactie en managementvaardigheden. Interne publicatie. Leiderdorp: Van Harte & Lingsma

Hoedt, F. ten, Lingsma, M. & Meessen, V. (2005). Praktijkboek conflictcoaching. Van visie naar actie. Baarn: Nelissen.

Hollander, J. et al. (1990). Neuro-linguïstisch programmeren in Nederland. Basistechnieken. Cothen: Servire.

Homan, T. (2007) Teamleren. Theorie en faciliteren. Den Haag: Academic Service.

Karpman, S. (1968) Fairy Tales and Script Drama Analysis. Transactional Analysis Bulletin, 7(26), 39-43.

Kleber, R.J. (1982). Stressbenaderingen in de psychologie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Korthagen, F. et al. (2006). Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren. Soest: Nelissen.

Kübler-Ross, E. & Kessler, D. (2014). On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss. New York: Simon and Schuster.

Laloux, F. (2015). Reinventing Organizations. Haarzuilens: Het Eerste Huis.

Looveren, F. van (2016). De kleine Laloux. Amsterdam: Business Contact.

Lingsma, M. (1999) Aan de slag met teamcoaching. Soest: Nelissen

Lingsma, M. & Brabander, R. de (2013) Lesdagartikel het coachen van regressieve en stagnerende teams. Utrecht: Coachboulevard.

Lingsma, M. & Brabander, R. de (2014). Hoe coach ik een stagnerend team. Tijdschrift voor Coachiing 4, 69-74.

Lingsma, M., Bolung, M. & Brabander, R. de (2007). Werkboek teamcoaching. En nu ECHT aan de slag. Soest: Nelissen.

Lingsma, M. & Brabander, R. de (2018). Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag. Amsterdam: Boom (te verschijnen augustus 2018).

Lingsma, M. & Hoedt, F. ten (2004). Conflictcoaching. Een nieuwe energiebron voor managers. Amsterdam: Boom.

Luken, T. & Reynaert, W. (red.) (2010). Puzzelstukjes voor een nieuw paradigma? Aardverschuivingen in loopbaandenken, 9-36. Eindhoven/Tilburg: Lectoraat Career Development Fontys Hogeschool HRM en psychologie.

Man, A.-P. de & Tours, H. (2016). Mislukt 70% van de verandertrajecten? Utrecht: SIOO.

McClelland, D. (1993) The concept of competence. In: L.M. Spencer & S.M. Spencer (eds), Competence at work, 12-45. New York: John Wiley & Sons.

Moeskops, O. (2014). Doorbreken van organisatiepatronen. Amsterdam: Rood Purper Publicaties.

Miller, A. & Rollnick, S. (2010). Motiverende gespreksvoering. Gorinchem: Ekklesia.

Minuchin, S. (1974). Gezinstherapie. Houten: Spectrum.

Nijhof, E. (2015). Zelfsturende teams in de thuiszorg. Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders. Utrecht: In voor zorg!

O’Connor, J. & McDermott, I. (1997). The Art of Systems Thinking: Essential Skills for Creativity and Problem Solving. London: Hammersmith.

Ofman, D. (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen: Servire.

O’Neill, M. (2010). Executive Coaching with Backbone and Heart: A systems approach to engaging Leaders with Their Challengers. San Francisco: Jossey-Bass.

Partisa, C. (2016). Hoe organiseer je zelforganisatie in teams? Geraadpleegd van www.partisa.nl/hoeorganiseer-je-zelforganisatie-in-teams.

Pol, I. van der (2013). Coachen als professie. Amsterdam: Boom.

Quinn, R. (1998). Persoonlijk meesterschap in management. Schoonhoven: Academic Service.

Rosenberg, M. (2006). Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam: Lemniscaat.

Ruijters, M. & Simons, R.-J. (2012). Canon van het leren. 50 concepten en hun grondleggers. Deventer: Vakmedianet.

Ruijters, M. (2017). Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk. Inaugurele rede. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Schaveling, J. & Bryan, B. (2015). Systeemdenken voor managers. Wijs omgaan met onze organisaties. Amsterdam: Boom.

Scharmer, C. (2009). Theory U: Learning From the Future as it Emerges. San Francisco: Berrett-Koehler.

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London: Temple Smith

Senge, P. (1990). De vijfde discipline. Schiedam: Scriptum.

Senge, P., Jaworski, J., Scharmer, O. & Flowers, B.S. (2011). Presence. Amsterdam: Boom.

Spanjersberg, M., Hoek, A. van den, Veldhuijzen van Zanten, E. & Wingerden, R. van (2016). Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden. Utrecht: Stil Novi.

Sybesma, M. & Lingsma, M. (2018). Interview met Manon Ruijters: het goede werk. Te verschijnen in: Tijdschrift voor Coaching, (2).

Tuckman, D. (1965) Developmental Sequence in Small Groups., Psychological Bulletin. 63(6), 384-399. Maryland: Naval Medical Research Institute, Bethesda.

Tuckman, B.W. & Jensen, M.A.C. (1977). Stages of Small-Group Development Revisited. Group & Organization Management, 2(4), 419-427.

Visser, C. (2013). Progressiegericht werken. Oplossingsgericht vooruit. Driebergen: JustinTimeBooks.

Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (1976). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Wierdsma, A. (2003). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon.

Wierdsma, A. & Swieringa, J. (2011). Lerend organiseren en veranderen. Groningen: Noordhoff.

Weisbord, M. & Janoff, S. (2010). Future Search: Getting the Whole System in the Room for Vision, Commitment and Action. San Francisco: Berrett-Koehler.

Wijnberg, J. (1996). Zo krijgt u alles van iedereen gedaan. Het geheim van emotionele intelligentie. Utrecht: Kosmos.

Whitmore, J. (1992). Succesvol coachen. De managementstijl voor betere prestaties van individu en team. Baarn: Nelissen.

www.teaminbeeld.nl

www.stir.nu

www.icf.nl