Literatuur

Achterhuis, H. (2003). Werelden van tijd. Diemen: Stichting Maand van de Filosofie.

Agten, P. van e.a. (1998). Intervisie. Deventer: Kluwer.

Argyris C. (1996). Leren in en door organisaties. Het hanteerbaar maken van kennis. Schiedam: Scriptum Books.

Benammer, K., e.a. (2006). Reflectietools. Den Haag: Lemma.

Berne, E. (1991). Mens erger je niet. De psychologie van de intermenselijke verhoudingen. Amsterdam: Bert Bakker.

Bie, D. de & Ploeger, A. (1982). Kollegiale Konsultatie en Intervisie. DOZ-serie no 5, Culemborg, HvUPress

Block, P. (2001). Feilloos adviseren. Een praktische gids voor adviesvaardigheden. Schoonhoven: Academic Service.

Boswijk-Hummel, R. (2005). Liefde in Wonderland. Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie. Haarlem: De Toorts.

Brounstein, M. (2005). Coachen voor dummies. Pearson Education Benelux.

Caluwé, L. de, & Vermaak, H. (1999). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Alphen aan de Rijn: Samson.

Cohn, R. (2003). Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie. Bouwstenen voor een pedagogisch systeem voor onderwijs, vorming en hulpverlening. Soest: Nelissen.

Cohn, R. & Farau, A. (1984). Gelebte Geschichte de Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta.

Company Coaching (2003). Het nieuwe leren. Eindhoven: uitgave in eigen beheer.

Cornelis, A. (1999). De vertraagde tijd. Amsterdam/Brussel/Middelburg: Essence.

Cornelis, A. (2000). Logica van het gevoel. Amsterdam/Brussel/Middelburg: Essence.

Dam, L. van (2007). Het Reflecting Team Intervisiemodel. Focus op resultaat. Soest: Nelissen.

Draaisma, D. (2001) Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Groningen: Historische Uitgeverij.

Geus, A. de, (2005). The Living Company. Harvard Business School Press.

Gordon, Th. (1979). Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

Haan, E. de (2001). Leren met collega’s. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen: Van Gorcum.

Hahn, K. e.a. (2001). Kompetente LeiterInnen. Beitrage zum Leitungsverständnis nach TZI. Mainz: Matthias Grünewald. (Hoofdstuk van Bernhard Lemaire: Partiziepierend Leiten: wem oder was nützt der vorprogrammierte Rollenkonflikt? p. 118 e.v.)

Hendriksen, J., red. (1986). Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen. Baarn: Nelissen.

Hendriksen, J. & Kessels, J. (2002). Intervisie in de opleiding van directeuren. Paper voor de opleiding van schoolleiders in het primair onderwijs. Tilburg: Magistrum.

Hendriksen, J. & Wit, A. de (red. 2004). Het Thema Centraal. Theorie en praktijk van themagecentreerde interactie. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2003). Driedubbele contractering. Voorwaarde voor succesvol implementeren van intervisie. Tijdschrift NVO2. Leren in Ontwikkeling 7/8.

Hendriksen, J. (2006). Begeleid Intervisie Model. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2007) Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2007). Cirkelen rond Kolb. Begeleiden van leerprocessen. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2007). Tools voor de Coach. Oefeningen ter ondersteuning van het coachingsproces. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2007). Werkboek Intervisie. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2006). Collegiale Consultatie en Coaching. Soest: Nelissen.

Hendriksen, J. (2000). Intervision. Kollegiale Beratung in Sozialer Arbeit und Schule. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Homan, Th. (2001). Teamleren. Theorie en facilitatie. Schoonhoven: Academic Service.

Janis, I.L. and Mann, L. (1977). Decision making. A psychological analysis of conflict, choice and commitment. New York: Free Press.

Kessels, J. (2001). Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf. Amsterdam: Boom.

Kessels, J. (2006). Het poëtisch argument. Socratische gesprekken over het goede leven. Amsterdam: Boom.

Kessels, J., Boers, E. & en Mostert, P. (2002). Vrije Ruimte. Filosoferen in organisaties. Amsterdam: Boom.

Kolb, D. (1984). Experiential learning. Experience as the source of learning and development. New Yersey: Prentice Hall.

Kundera, M. (1995). De Traagheid. Baarn: Ambo.

Lakerveld, A. van & Tijmes, I. (2002). Visies op supervisie. Reflecties op de praktijk. Soest: Nelissen.

Lingsma, M. (1999). Aan de slag met teamcoaching. Soest: Nelissen.

Oomkes, F.R. (2001). Communicatieleer. Amsterdam/Meppel: Boom.

Praag-van Asperen, H.M. van & Praag, Ph. H. van (1993). Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie. Amersfoort: Academische Uitgeverij.

Remmerswaal, J. (1995). Handboek Groepsdynamica. Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk. Soest: Nelissen.

Rogers, C. (1975). Cliënt als middelpunt. Client-centered therapy. Rotterdam: Lemniscaat.

Rombouts, T. (1998). Intervisietraining: reflectie op de groei van een model. Tijdschrift Supervisie in opleiding en beroep, 1/2.

Rozemond, T. (1999). Intervisie in het voortgezet onderwijs. In: Supervisie in Opleiding en beroep, no.16.

Sacks, O. (2006). De snelheid van de tijd. Over het levenstempo van schildpadden, topsporters en Tourette-patiënten. Bijlage Psychologie Magazine.

Schein, E.H. (2000). De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming. Zin en onzin over cultuurverandering. Schiedam: Scriptum.

Schön, D.A. (1983) The reflective practitioner. How professionals think in action. San Francisco: Basic Books.

Schulz von Thun, F. (2001), Miteinander Reden, delen 1, 2 en 3. Reinbek: Rohwolt Taschenbuch Verlag.

Senge, P.M. (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum management.

Senge, P. e.a. (2000) Het Vijfde Discipline Praktijkboek. Strategieën en instrumenten voor het bouwen van een lerende organisatie. Schoonhoven: Academic service.

Schneider-Landolf, M. (2008). Die Zeit als methodisches Gestaltungselement der Themenzentrierten Interaktion: wie viel Zeit braucht ein TZI-Thema? Zeitschrift Themenzentrierte Interaktion. Schwerpunkt: Zeit und Entwicklung. Giessen: Psychosozial Verlag.

Silvius, G. (2007). De toekomst van het projectmanagement. Utrecht: Hogeschool van Utrecht, kenniscentrum Innovatie en Business.

Steussy, D. & Seegers, S. (2004). Vechtlust voor managers. Breng meer kracht in je organisatie. Rijswijk: Elmar.

Stevens, J. e.a. (1998). Praktijkbegeleiding van docenten in het perspectief van onderwijskwaliteit en professionalisering. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Tuckman, B.W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63.

Veraart-Maas, H. (2006). Socratisch coachen. Soest: Nelissen.

Verduin, P. (1998). De vraag naar het lichaam. Filosofie van de lichamelijkheid in de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier De Tijdstroom.

Watzlawick, P., Helmick Beavin, J. & Jackson, D.D. (1970). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Weggeman, M. (2000). Kennismanagement: de praktijk. Schiedam: Scriptum.

Weisfelt, P. (2005). De geheimen van de groep. Het proces van het systeem en de consequenties voor groep, individu en organisatie. Soest: Nelissen.

Whitmore, J. (2003). Succesvol coachen. Soest: Nelissen.

Willemsen, R. (2005) Begeleide intervisie voor verpleegkundigen. Van spuien naar reflecteren naar ervaringsgericht leren. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, no 3.

75 Icebreakers. Velp: TFC Audiovisuele Media.