15.9 Literatuur

Amelsfoort, P. van. (2003). Besliscriteria voor de verzekeringsarts. Scriptie NSPOH.

Badaracco Jr, J.L. & Ellsworth, R.R. (1993). Leadership and the quest for integrity. Boston: Harvard Business School Press.

Blanchard, K. & Norman, V.P. (1988). Management en ethiek: wat iedere manager moet weten over bedrijfsethiek. Diemen: Veen.

Bolt, L.L.E., Verweij, M.F., Delden, J.J.M. van. (2003). Ethiek in de praktijk. Assen: Van Gorcum.

Covey, S. (1992). The seven habits of highly effective people. London: Simon & Schuster.

Gaarder, J. (1998). De wereld van Sofie. Antwerpen: Houtekiet/Fontein.

Garfield, V. (1993). Ethical principles for work in organizations. TA Journal, April.

Helwig, P. (1936). Charakterologie. Stuttgart: Klett.

Hemelrijck, A. (2003). Vier kernvragen van beleid. Beleid en Maatschappij, 30 (1).

Jeurissen, R. & Musschenga, A. (2003). Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar bestuur. Assen: Van Gorcum.

Jung, C.G. (1948). Ethiek voor de toekomst. In: Neumann, E. De nieuwe ethiek. Rotterdam: Lemniscaat.

Kaplan, R. & Norton, D. (1996). The Balanced Scorecard. Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press.

Karssing, E. (2004). Morele competentie in organisaties. Assen: Van Gorcum.

Luijk, H. van. (2000). Integer en verantwoord in beroep en bedrijf. Amsterdam: Boom.

Musschenga, A. (2004). Integriteit. Eenheid in heelheid van de mens. Utrecht: Lemma.

Neumann E. (1948). De nieuwe ethiek. Rotterdam: Lemniscaat.

Sandström, S. (2004). Ethics, the basic principle. EATA Newsletter, October.

Schiff, J. (1975). Cathexis reader. New York: Harper & Row.

Waal, F. de. (2005). De aap in ons. Amsterdam: Contact.

Waal, F. de. (1996). Van nature goed. Amsterdam: Contact.

Weel, A., Kelder, M. & Nauta, N. (2004). Praktijkdilemma’s voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Westerholm, P., Nilstun, T. & Ovretveit, J. (2004). Practical ethics in occupational health. Oxon (UK): Radcliffe Publishing.

Wit, B. de & Meyer, R. (2005). Strategy synthesis, resolving strategy paradoxes to create competitive advantage. London: International Thomson Business Press.