Literatuur

Bateson, Gregory (1979). Steps to an Ecology of the Mind. New York: Dutton.

Belbin, R. Meredith (1998). Teamrollen op het werk. Schoonhoven: Academic Service.

Blanchard, Kenneth en Hersey, Paul (1982). Management of organizational behavior. New York: Prentice-Hall.

Bolhuis, S.M. en Simons, P. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer.

Bom, W., Klarus, R. en Nieskens, M. (1997). Portfolio in opleiding en bedrijf. ’s-Hertogenbosch: E2B/CINOP.

Dijk, Bert van (2000). ‘Beïnvloed anderen, begin bij jezelf. Over gedrag en de Roos van Leary’. Mens en Bedrijf. Zaltbommel: Thema.

Dilts, R. (1990). Changing belief systems with NLP. Meta-publications

Emst, Alex van (2002). Koop een auto op de sloop. Paradigmashift in het onderwijs. Utrecht: APS.

Hersey, P. en Blanchard, K.H. (1969). Management of organizational behavior: utilizing human resources. Prentice-Hall International Editions.

Kolb, D.A. (1984). Experiental Learning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Korthagen, Fred: ‘Zin en onzin van competentiegericht opleiden’. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, jaargang 25, 2004.

Landsberg, Max (1998). De TAO van het coachen. Schoonhoven: Academic Service.

Landsberg, Max (2001). De TAO van motivatie. Schoonhoven: Academic Service.

Leary, T. (1957). Interpersonal Diagnosis of Personality, A functional Theory and Methodology for Personality Evaluation. New York: The Ronald Press Co.

Lingsma, Marijke en Scholten, Marcel (2001). Coachen op competentieontwikkeling. Baarn: Nelissen.

Lingsma, Marijke, MacKay, Alexandra en Schelvis, Gerard (2003). De docent competent. Soest: Nelissen.

Luken, T.P.: ‘Zijn competenties meetbaar?’ Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jaargang 22, 2004.

Mulder, Martin (2002). Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk. ’s-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie B.V.

OCW, ministerie van (2000). Onderzoeksrapport EVC aan de poorten van het hoger onderwijs.

Ofman, Daniel (2002). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Kosmos-Z&K.

Poiesz, T.B.C. (1999). Gedragsmanagement. Waarom mensen zich (niet) gedragen. Wormer: Immerc B.V.

Reekers, M.J.D.A. (2003). Persoonlijke ontwikkelplannen en teamontwikkelplannen. Sectorfondsen Zorg en Welzijn/Fontys Hogescholen.

Reekers, M.J.D.A. en Reynaert, W.: ‘Anders leren’. Tijdschrift Leren in Ontwikkeling, jaargang 2004.

Ruesink, J.: Katern Werken, Twentse Courant Tubantia, 19 oktober 1999.

Schön, Donald A. (1987). Educating the reflective practitioner, towards a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Schuermans, Jos (2000). Reader Coachingsvaardigheden. Eindhoven: Fontys Hogeschool voor Sociaal Werk.

Seegers, Jeroen J.J.L. (1997). Assessmentcenters. Een personeelsinstrument voor de manager. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie/NVP.

Senge, P.M. (1992). De vijfde discipline, de kunst & praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum Management.

Senge, P., Kleiner, A., Roberts, Ch., Ross, R., Roth, G. en Smith, B. (1999). De dans der verandering, nieuwe uitdagingen voor de lerende organisatie. New York: Academic Service.

Sousa, David (2000). How the gifted brain learns. Corwin Press.

Spijkerman, Rupert en Vloet, Kara (red.) (2001). Spiegel voor begeleiders, over leven en loopbaan. Apeldoorn: Garant.

Weggeman, M. (1997). Kennismanagement, inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties. Schiedam: Scriptum.

Whitmore, J. (1999). Succesvol coachen. Baarn: Nelissen.

West, M. (1996). De dynamiek van een team. Baarn: Nelissen.