Literatuur

Beirendonck, L. van (1998). Beoordelen en ontwikkelen van competenties, Amersfoort: Acco

Burgt, H. van de, e.a. (1998). Bewegen tot competentie. Utrecht: Lemma

Frederiksson, Marianne & Ann (2000). De elf samenzweerders, een managementboek voor iedereen die met anderen samenwerkt. Breda: De Geus

Gallwey, T. (2002) In goede banen, tennis als innerlijk spel. Utrecht: De Fontein

Hoekstra/Van Sluijs. Management van Competenties. Een set van 42 competenties. Assen: Koninklijke van Gorcum

Lingsma, M.M. (1999). Aan de slag met Teamcoaching, Baarn: Nelissen

Lingsma, M.M. & Bolung, M. (2001). Werkboek teamcoaching ‘en nu echt aan de slag’. Baarn: Nelissen

Lingsma, M.M. & Scholten, M. (2001). Coachen op competentieontwikkeling. Baarn: Nelissen

Lingsma, M. & Mackay, A. & Schelvis, G. (2003). De docent competent. Soest: Nelissen

Ofman, D.D. (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Kosmos/Z&K Uitgevers

PiMedia (1998). Coachen op resultaat en gedrag. Velp: PiMedia

Rijkers, T. (1997). Bouwen aan zelfsturende teams. Baarn: Nelissen

Spranger, C. (2003).Vrouwen en macht. Intermediair.

Stoffels, A.L.J. Plaats van de officemanager in de organisatie, Les 1 uit de leergang ‘Officemanagement’ van het Secretary Management Institute te Eindhoven

Toolkit, behorende bij de opleiding ‘De officemanager als coach’(Coffi). Leiden: SVC School voor Coaching. Niet gepubliceerd

IJzermans, T. & Dirkx, C. (1994) Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Zaltbommel: Thema

Roddeltypes (2003). Psychologie Magazine.