Literatuur

Uit de veelheid van literatuur die er is op het brede terrein van dit boek heb ik een aantal boeken geselecteerd. Niet omdat ze per se het beste boek zouden zijn, maar meer omdat ik er mijn creatieve en holistische visie op de een of andere manier in herken. Ik rubriceer ze zodanig dat de belangrijkste gebieden uit de creatieve loopbaanplanning aan de orde komen.

OVER LOOPBAANPLANNING EN WERKEN

1Richard N. Bolles: Welke kleur heeft jouw parachute? Een praktisch handboek voor werkzoekers en carrièreplanners. Nieuwezijds, 2000

2Froukje Wirtz, Hans Knip (red.) De professional als feniks. Loopbaansturing in professionele, dienstverlenende organisaties. Scriptum management Scriptum Books, 1996

3John van Hecke: Loopbaanwaarden. Competenties. Loopbaan voorkeuren. Alle drie oorspronkelijk uitgegeven door Phoenix, later door Stichting Pelican en sinds 2000 ondergebracht bij het LDC in Leeuwarden

4T.D. Anderson e.a.: Persoonlijke Stijlwijzer en Werkstijlwijzer. Beide in het Nederlands vertaald door Stichting Pelican. En sinds 2000 eveneens ondergebracht bij het LDC Leeuwarden

5J. van de Brug en K. Locher: Ondernemen in de levensloop. Vrij Geestesleven, 1995

6Ad Hoogendijk: Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit. Business Contact, 2000

7Dr. Jack J.R. van Minden: Alles over Loopbaanplanning. Business Contact, 2000

8Marinka Kuijpers: Waardevol werk, richting geven aan je loopbaan. Nieuwezijds, 2000

OVER OVERTUIGINGEN EN HET CREËREN VAN JE EIGEN WERKELIJKHEID

1John Kalse: Creëren vanuit je Bron. Ankh-Hermes, 1998

2R. Jarow: Creating the Work you Love. Minion, 1995

3David Gershon, Gail Straub: Empowerment, the art of creating your life as you want it. Delta, 1989

4Jane Roberts: Het wezen van de Persoonlijke Werkelijkheid, Een Seth-Boek. Ankh-Hermes, 1986

5Deepak Chopra: Leven Zonder Grenzen. je eigen werkelijkheid vormgeven. Servire, 1993

6Robert Fritz: De Weg van de Minste Weerstand. Ankh-Hermes, 1989

7Marinus Knoope: De Creatiespiraal, natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. KIC, 1998

8Sanaya Roman: Leven in vreugde. Ankh-Hermes, 1993

OVER CREATIVITEIT

1Lucia Cappaccione: The Power of the Other Hand. Newcastle Publishing Co., 1988

2Gregg Furth: Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Lemniscaat, 1991

3Galina Ashley: Zelfontplooiing door Kunst. Ankh-Hermes, 1983

4Marilee Zdenek: Intuïtie en Creativiteit. Bosch & Keuning, 1986

5Julia Cameron: The Artist’s way : a spiritual Path to higher Creativity. Putnam Books, 1992

6Roeland Frank Hoefsloot: Meditatief Boetseren. Kunstzinnige Therapie en Persoonlijke groei. De Ster, 1994

OVER GESPREKSVOERING

1DOZboek 5: Collegiale Consultatie en intervisie. Het stellen van vragen als middel tot probleemverheldering. Phaedon, 1994

2Michael Kahn: de Tao van het gesprek. De Kunst van het Luisteren. BZZTôH, 1997

3Sara Bhakti, Ph.D: Listening with the heart and other communication skills. Gaea Center for healing and serving the Earth, 1991

OVER PSYCHOSYNTHESE

1Roberto Assagioli: Psychosynthese, een veelzijdige benadering van de mens. Servire, 1988

2Piero Ferrucci: Heel je Leven. De Toorts, 1984

3Diana Whitmore en Geeske Manalda: Psychosynthese en educatie. De Horstink/SVE, 1983

4Will Parfitt: Licht op Psychosynthese. Servire, 1998

OVER VISUALISEREN

1Shakti Gawain: Creatief Visualiseren. Ankh-Hermes, 1986

2Eddy Loonstein: Een Wonder op twee benen, vormen van imaginatie in theorie en praktijk. De Toorts, 1993

3Pieter Middelkoop: De oude Wijze Man. Genezen door innerlijke beelden. Lemniscaat, 1985

OVER SPIRITUALITEIT

1Shri Nisargadatta Maharaj: Ik Ben. Ankh-Hermes, 1982

2Ken Wilber: Zonder Grenzen. Karnak, 1990

3Hanneke Korteweg-Frankhuisen en Hans Korteweg: Innerlijke leiding. De Kunst om de innerlijke stem te volgen tot in de dagelijkse praktijk. Servire, 2000

4Thomas Moore: Zorg voor de Ziel. Servire, 1993

5Christin Lore Weber: De Roep in de woestijn. De weg van Byron Katie. Ankh-Hermes, 2000

6Wayne Dyer: Beziel je leven. A.W. Bruna Uitgevers, 1997

7Deepak Chopra: De Zeven Spirituele Wetten van Succes. Becht, 1995

SPROOKJES EN ANDERE VERHALEN

1Paulo Coelho: De Alchemist. De Arbeiderspers, 1996

2Antoine de Saint-Exupéry: De Kleine prins. Ad Donker, 1993

3Esther en Jerry Hicks: Sara en haar gevederde vriend. Petiet, 1999

4Richard Bach: Illusies. De Avonturen van een onwillige Messias. Strengholt, 1987

DIVERSEN

1Daniël Ofman: Bezieling en kwaliteit in organisaties. Servire, 1996

2Lenette Schuijt: De Kracht van Bezieling. Drijfveren van individuen en organisaties. Scriptum, 1999

3Goleman: Emotionele Intelligentie. Contact, 2000

4Michaely Csikszentmihalyi: Flow: psychologie van de optimale ervaring. Boom, 1999

5C.G. Jung: De mens en zijn symbolen. Lemniscaat, 1966

6Barbara Sher: I could do anything if I only knew what it was: how to discover what you really want and how to get it. Dell Publishing, 1995