BRONNEN

LITERATUUR

Alma, H.A. & A. Smaling (red.) (2010). Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin. Amsterdam: SWP.

Baart, A. (2005). Aandacht, etudes in presentie. Tweede druk. Utrecht: Lemma.

Banning, H. & M. Banning-Mul (2005). Narratieve begeleidingskunde. Hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Soest: Nelissen.

Baumeister, R.F. (1991). Meanings of life. New York/London: The Guilford Press.

Baumeister, R.F. & J. Tierney (2012). Wilskracht. De herontdekking van de grootste kracht van de mens. Amsterdam: Nieuwezijds.

Becker, J.W., J. de Hart & J. Mens (1997). Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Beek, K. van (1998). De ondernemende samenleving. Een verkenning van maatschappelijke verandering en implicaties voor beleid. Voorstudies en achtergronden. I.o.v. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; v105. Den Haag: Sdu.

Bohlmeijer, E.T. (2007). De verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Boom.

Bohlmeijer, E., L. Bolier, G. Westerhof & J.A. Walburg (2013). Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek, toepassingen. Amsterdam: Boom.

Borg, M.B. ter (2003). Zineconomie. De samenleving van de overtreffende trap. Schiedam: Scriptum.

Borg, M.B. ter & B. ter Borg (2009). Zingeving als machtsmiddel. Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap. Zoetermeer: Meinema.

Bosch, I. (2008). De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie. 13e druk. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen.

Breedveld, K. & A. van den Broek (2004). De veeleisende samenleving. De sociaal-culturele context van psychische vermoeidheid. Tweede herziene druk. Werkdocument 104. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau / Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Brink, G. van den (2002). Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers. Voorstudies en achtergronden. I.o.v. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; v115. Den Haag: Sdu.

Brink, G. van den (2004). Schets van een beschavingsoffensief. Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland. I.o.v. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brink, G. van den (2012a). De lage landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brink, G. van den (2012b). Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brinkgreve, C. & M. Korzec (1978). ‘Margriet weet raad’. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978. Utrecht: Het Spectrum.

Bru, D. (2008). Horen, verstaan en uitwisselen in professionele gespreksvoering. Amsterdam: SWP.

Bruckner, P. (2002). Gij zult gelukkig zijn! 2e herziene druk. Amsterdam: Boom.

Coenen, B. (2004). Het verborgen lijden in organisaties. Een pleidooi tegen de aanpassing. Soest: Nelissen.

Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow. Psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom.

Csikszentmihalyi, M. (2004). Creativiteit. Overflow, schepping en ontdekking. Amsterdam: Boom.

Derkx, P. & B. Gasenbeek (red.) (1997). J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse humanisme. Utrecht: De Tijdstroom.

Deurzen, E. van (2008). Existential counseling and psychotherapy in practice. Tweede druk. London: Sage Publications.

Dolstra, J. (2012). Body & Mind Language. De relatie tussen lichaamstaal, lichaamshouding en levenshouding. Derde druk. Bemmel: GVMedia.

Dolstra, J. (2014). Coachen met Body & Mind Language. Beweging draagt onze diepste beweegredenen in zich. Bemmel: GVMedia.

Frankl, V.E. (2016). De zin van het bestaan. Een psycholoog beleeft het concentratiekamp en een inleiding tot de logotherapie. 16e druk. Rotterdam: Ad Donker.

Franssen, J. (2008). In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Gallup (2013). State of the global workplace. Employee engagement insights for business leaders.

Herman, J.L. (2010). Trauma en herstel, de gevolgen van geweld. Van mishandeling thuis tot politiek geweld. Dertiende druk. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Hsieh, T. (2010). Delivering happiness. A path to profits, passion and purpose. New York: Grand Central Publishing.

Judith, A. & L. Goodman (2013). De hemel op aarde. Hoe de chakra’s helpen je doel te bereiken. Haarlem: Altamira.

Kalmthout, M. van (2005). Psychotherapie en de zin van het bestaan. Utrecht: De Tijdstroom.

Keirse, M. (2009). Van het leven geleerd. Levenslessen over verdriet en verlies. Tielt: Lannoo.

Keirse, M. (2014). Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken. Tielt: Lannoo.

Klomp, K., S. Wobben & J. Kleijer (2016). Handboek betekenisvol ondernemen. Het gat in de maatschappij. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Kohlrieser, G.S. Goldsworthy & D. Coombe (2014). Care to dare. Unleashing astonishing potential through secure base leadership. New Jersey: Jossey-Bass.

Lans, J. van der (2006). Religie ervaren. Godsdienstpsychologische opstellen. Tilburg: KSGV.

Liefbroer, A.C. & P.A. Dijkstra (2000). Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970. Voorstudies en achtergronden. I.o.v. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; v107. Den Haag: Sdu.

Lyubomirsky, S. (2009). De maakbaarheid van het geluk. Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven. Vierde druk. Amsterdam: Archipel.

Maslow, A.H. (2017). A theory of human motivation. Dancing Unicorn Books. Voor het eerst verschenen in Psychological Review (1943), 50, p. 370-396.

McAdams, D.P. (1993). The stories we live by. Personal myths and the making of the self. New York: The Guilford Press.

McGonigal, K. (2015). Sterker met stress. Waarom stress goed voor je is en hoe je er goed in wordt. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Merleau-Ponty, M. (2009). Fenomenologie van de waarneming. Amsterdam: Boom (heruitgave. Voor het eerst verschenen in 1945).

Mooren, J.H. (red.) (1999). Bakens in de stroom. Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk. Utrecht: SWP.

Mooren, J.H.M. (red.) (2010). De moed om te zien. Humanistisch raadswerk in justitiële

instellingen. Utrecht: De Graaff.

Mooren, J.H.M. (2011). Verbeelding en bestaansoriëntatie. Utrecht: De Graaff.

Mooren, J.H.M. (2013). Zin. Inleidende teksten in de humanistische geestelijke begeleiding. Utrecht: De Graaff.

O’Donohue, J. (2011). Anam Cara. Mystiek uit de Keltische wereld. Vijfde druk. Amsterdam: Ten Have.

Pine II, J.B. & J.H. Gilmore (2000). De beleveniseconomie. Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium. Den Haag: Sdu.

Pine II, J.B. & J.H. Gilmore (2008). Authenticiteit. Wat consumenten echt willen. Den Haag: Sdu.

Rogers, C.R. (2000). Mens worden. Een visie op persoonlijke groei. Vierde druk. Utrecht: Erven J. Bijleveld .

Seale, A. (2011). Wat wel werkt. Een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van werken. Haarzuilens: Het Eerste Huis.

Seligman, M.E.P. (2002). Gelukkig zijn kun je leren. Houten: Het Spectrum.

Seligman, M.E.P. (2011). Flourish. A new understanding of happiness and well-being. London/Boston: Nicholas Brealy Publishing.

Seligman, M.E.P., P. Railton, R.F. Baumeister & C. Sripada (2016). Homo Prospectus. Oxford: Oxford University Press.

Smit, E. (2016). Het Belevingsconcert. Over zingeving en muziek bij mensen met (vergevorderde) dementie. Leeuwarden: Elikser.

Steenhuis, P.H. (2016). Werk verzetten. Zingeving volgens René Gude. Leusden: ISVW.

Vandamme, R. (2015). Handboek ontwikkelingsgericht werken. Het vorkmodel als leidraad. Mortsel: Het Ontwikkelingsinstituut bvba.

Vosselman, M. & K. van Hout (2013). Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn. Amsterdam: Boom.

Walburg, J.A. (2009). Mentaal vermogen. Investeren in geluk. Tweede druk. Nieuw Amsterdam.

Wijnants, N. (2010a). Het dertigersdilemma. De belangrijkste loopbaan- en levensvragen van twintigers en dertigers. Amsterdam: Bert Bakker.

Wijnants, N. (2010b). Wie ben ik en wat wil ik. Dertigers en veertigers op zoek naar authenticiteit, zin en geluk. Amsterdam: Bert Bakker.

Yalom, I.D. (2008). Tegen de zon inkijken. Doodsangst en hoe die te overwinnen. Amsterdam: Balans.

Yalom, I.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: The Perseus Books Group.

ARTIKELEN

Berg, J. van den (2014). Zingeving en banaliteit gaan heel goed samen. In: de Groene Amsterdammer, 3 juli, p. 34-37.

Evenhuis, C.H.S. (2002). Levensloopbewust beleid in de steigers, analyse ten behoeve van een integrale beleidsvisie. In: Verkenning levensloop, achtergronddeel, analyses van trends en knelpunten. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pp. 7-66.

Graeber, D. (2013). On the phenomenon of bullshit jobs. In: Strike! Magazine (online uitgave).

Keyes, C.L.M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. In: Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, p. 539-548.

Koltko-Rivera, M.E. (2006). Rediscovering the later version of Maslow’s hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. In: Review of General Psychology, 10, p. 302-317.

Kronjee, G. & M. Lampert (2006). Leefstijlen in zingeving. In: Donk, W.B.H.J. van de, A.P. Jonkers, G.J., Kronjee & R.J.J.M. Plum (red.) (2006). Geloven in het publieke domein, verkenningen van een dubbele transformatie. Lo. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Mulder, A. (2013). Zingeving in de praktijk. Verder: Mulder, A. & R. Hessel (red.) (2012). Conceptueel en onderzoeksmethodisch kader. Beide publicaties komen voort uit het Raakpubliek project Zin in jeugdzorg.

Ploeger, D. (2017). ‘De dokter neemt meer tijd voor een patiënt’. In: Trouw, 24 maart.

Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. In: American Psychologist, 55, p. 5-14.

ANDERE MEDIA

Ruud Veltenaar (november 2016). Lezing tijdens congres ‘Zin in leven en werk’, van Tijdschrift voor Positieve Psychologie.

Robert Waldinger. What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness. TedTalks 2016, 25 januari.

Alan Seale. From mindless to mindful – The power of paying attention, 13-06-2016. Blog: http://transformationalpresence.org/alan-seale-blog/from-mindless-to-mindful-the-power-of-paying-attention/

Thijs Homan (juni 2013). Interview over faciliteren, ter gelegenheid van de 10e IAF Nederland conferentie.

Merlijn Koch & Ilse Vooren (2017). Zingeving Vragenlijst. Ixly: www.ixly.nl/testen/zingeving-vragenlijst/

Tegenlicht (april 2016). ‘Het rendement van geluk’.

Tegenlicht (september 2016). ‘What makes you click’.