Geraadpleegde literatuur

Baars, J. (2006/2007). Het nieuwe ouder worden. Paradoxen en perspectieven van leven in de tijd. Amsterdam: SWP.

Berg, M. van den (2014). Nooit te oud. Utrecht: Ten Have.

Boogaard, L. van den (2016). The Late Shift. How Retirement Affects Civic Participation and Well-Being. Proefschrift UvA.

Covey, S.R. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Business Contact.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.

Dam, M. van (2013). De steigerberg. Amsterdam: De Bezige Bij.

Dohmen, J. & Baars, J. (red.) (2010). De kunst van het ouder worden. Amsterdam: Ambo.

Dohmen, J. (2008). Het leven als kunstwerk. Amsterdam: Ambo.

Ekert, D.J. (1986). The Busy Ethic: Moral Continuity Between Work and Retirement. The Gerontologist, 26-3, 239-244.

Foley, M. (2010). The Age of Absurdity. Why Modern Life Makes It Hard to Be Happy. New York: Simon & Schuster.

Frankl, V.E. (1978). De zin van het bestaan. Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie. Rotterdam: Ad Donker.

Fromm, E. (1956/2010). Liefhebben. Een kunst, een kunde. Utrecht: Bijleveld.

Hermsen, J.J. (2009). Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst. Amsterdam/Antwerpen: Arbeiderspers.

Kushner, H.S. (2006). Als het leven teleurstelt. Tegenslagen overwinnen. New York: Knopf.

Lange, F. de (2014). Kom tot jezelf. De wijsheid van de ouderdom. Volzin, nr. 11.

Nietzsche, F. (2014). Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Osborn, D.K. (1991). A Joseph Campbell Companion. Reflections on the Art of Living. New York: HarperPerennial.

Roth, P. (2006). Alleman. Amsterdam: De Bezige Bij.

Sacks, O. (2016). Dankbaarheid. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij.

Smit, S. (2010). Wijze mannen. Wat we van mannen kunnen leren. Amsterdam: Lebowski.

Tippet, K. (2010). Einstein’s God. Conversations About Science and the Human Spirit. New York: Penguin Publishers.

Tolstoj, L. (2015). De dood van Ivan Iljitsj. Amsterdam: Meulenhoff.

Yalom, I.D. (1980). Existential Psychotherapy. New York: BasicBooks.

Yalom, I.D. (2012). Tegen de zon in kijken. Doodsangst en hoe die te overwinnen. Amsterdam: Balans.

Video’s en podcasts

Alain de Botton – A Kinder, Gentler Philosophy of Success. TED-talk. www.ted.com/talks/alain_de_botton_a_kinder_gentler_philosophy_of_success/transcript.

Lex Bohlmeijer in gesprek met Eugène Sutorius. Podcast op de site van De Correspondent.decorrespondent.nl/4507/Luisteren-Een-ode-aan-de-vergankelijkheid-want-is-de-dood-niet-geniaal-/1236027289882-64ff275d.

René Gude in De Wereld Draait Door: ‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het’. 29-9-2014. dewerelddraaitdoor. vara.nl/media/321336.

Coen Verbraak – Kijken in de ziel. Op de drempel.www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-op-de-drempel/04-01-2016/VPWON_1248779.