Literatuur en verder lezen

Aron, E. (2012). Hoogsensitieve personen. Utrecht: Bruna.

Bender, R. Zandbergen, A. (2010). RET in actie. Zaltbommel: Thema.

Blankert, J.P. (2015). De Kunst van Burn-out – herstel; nieuwe methode ‘SB-2015’. University of Wisconsin.

Blankert, P. (2014). Grand Theory of Burn-Out. Geraadpleegd op: academia.edu/8321628/Grand_theory_of_burnout.

Boer, P. (2008). Competentiewoordenboek denken, voelen, kracht. Utrecht: Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie.

Bouman, J. & Petri, C. (2009). Maak je niet druk. Zaltbommel: Thema.

Brantley, J. (2007). Angst beheersen met aandacht. Amsterdam: Nieuwezijds.

CBS/TNO Onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2015). Geraadpleegd op www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten.

Clement, J. (2016a). Inspirerend coachen. Tielt: Lannoo.

Clement, J. (2016b). Iedereen coach. Tielt: Lannoo.

Compernolle T. (2001). Stress vriend en vijand. Tielt: Lannoo.

Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Business Contact.

Danhof-Pont van Veen, T. & Zitman, F.G. (2011). Biomarkers in Burnout: A Systematic Review. Journal of Psychosomatic research, 70(6): 505-524.

Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F. & Schaufeli, W. (2001). The Job Demandsresources Model of Burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499-512.

Dewulf, D. (2008). Mindfulness Werkboek. Roularta books.

Dewulf, L. de & Vangronsveld, G. (2013). Help m’n batterijen lopen leeg. Tielt: Lannoo.

Dickson, A. (2001). Opkomen voor jezelf. Utrecht: Het Spectrum.

Diekstra, R. (2004). Ik kan denken, voelen wat ik wil. Leiden: Swets & Zeitlinger.

Dijk, C. van (1997). Assertief op het werk. Zaltbommel: Thema.

Dirkx, C. & IJzermans, T. (2009). Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Zaltbommel: Thema.

Ellis, A. & Backx, W. (2001). Moeten maakt gek. Amsterdam: Anthos.

Evelein, F. & Korthagen, F. (2011). Werken vanuit je kern. Professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Evenblij, M. (2004). Een balans uit evenwicht. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

Feltz-Cornelis, C. van der (2015). Het stressbeeld. Amsterdam: Nieuwezijds.

Field, L. (2000). Bouwen aan zelfvertrouwen. Den Haag: BZZTôh.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (z.j.(a)). Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Geraadpleegd op mediarte.be/sites/default/files/fileupload/preventiepsychosocialerisicos.pdf.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (z.j.(b)) Psychosociale risico’s op het werk. Geraadpleegd op werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=564.

Freudenberger, H. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165.

Garau, M. (2007). Haal meer uit je leven met Mindfulness. Tielt: Lannoo.

Gemiddelde verzuimduur burn-out 242 dagen (2016). BG Magazine, 1 november. Geraadpleegd op bgmagazine.nl/psycho-sociale-arbeidsbelasting/gemiddelde-verzuimduur-burn-out-momenteel-242-dagen/

Geraerts, E. (2015). Mentaal Kapitaal. Tielt: Lannoo.

Groot, K. de (z.j.). Het is niet eerlijk! Omgaan met boosheid en onrecht. Geraadpleegd op psyimage.nl/sub_omgaan-met-boosheid-en-onrecht_36.php.

Hansez, I., De Cia, J., Angenot, A., Mairiaux, P., Schippers, N., Braeckman, L., Firket, P. & Muller, M. (2013). Samenvatting onderzoek over burn-out in België. Universiteit Luik, Universiteit Gent, Arista en Cites Clinic de stress.

Hayes, S., Strosahl, K. & Wilson, K. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. New York: The Guilford Press.

Heiden, C. van der & Verbraak, M. (2013a). Emotionele ontregeling en stress. Therapeutenboek. Amsterdam: Boom.

Heiden, C. van der & Verbraak, M. (2013b). Werkboek bij emotionele ontregeling en stress. Amsterdam: Boom.

Heijden, C. van der & Hoogduin, C. (2002). Burn-out diagnostiek en behandeling. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 10(2), 43-47.

Hermans, H. (2000). Je piekert je suf. Amsterdam: Boom.

Hermans, H. (2001). Zorgen voor jezelf. Ik ben zo moe. Amsterdam: Boom.

Hoogduin, C. (2001). Behandelingsstrategieën bij Burn-out. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

Hoogduin, K. & Griendt, J. van de (2015). Werkstress, overspanning, burn-out en andere psychische klachten. Arnhem: CCD uitgevers.

Hout, G. van (1998). Geen probleem! Amsterdam: Pearson.

IJzermans, T. & Bender, R. (2015). Hoe maak ik van een mug weer een olifant. Zaltbommel: Thema.

Insoo Kim Berg (2006). Oplossingsgericht coachen. Zaltbommel: Thema.

In zes stappen naar een burn-out (2015). Geraadpleegd op jobat.be/nl/artikels/in-6-stappen-naareen-burn-out.

Jacobs, G. (1998). Rationeel-emotieve therapie. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

Jacobs, G., ten Brink, E., Muller, E. (2001) Uit de knoop. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Jansen, G. (2010). Mindfulness for the road (waaier). Zaltbommel: Thema.

Joppen, R. (2003). Omgaan met stress (boek en cd). Woerden: Rheynboek Uitgeverij.

Kabat-Zinn, J. (2009). Honderd lessen in Mindfulness. Haarlem: Altamira-Becht.

Kaesemans, G. & Hoof, E. van (2016). Burn-out in de zorg. Tielt: Lannoo.

Karsten, C. (2012). Omgaan met burn-out. Utrecht: Kosmos.

Karsten, C. (2014). Uit je burn-out. Utrecht: Kosmos.

Katan, M. (2016). Voedingsmythes. Amsterdam: Bert Bakker.

Keijsers, G., Vossen, C., Kriens, S., Boelaars, V. & Hoogduin, K. (2013a). Behandeprotocol Burn-out. Therapeutenboek. Amsterdam: Boom.

Keijsers, G., Vossen, C., Kriens, S., Boelaars, V. & Hoogduin, K. (2013b). Behandelprotocol Burn-out. Werkboek. Amsterdam: Boom.

Kerkhof, A. (2007). Piekeren. Amsterdam: Boom.

Kippers, E. (2005). Invloed van leeftijd en arbeidssituatie op het arbeidswelzijn. Scriptie Katholieke Universiteit Leuven. Geraadpleegd op ethesis.net/arbeidswelzijn/arbeidswelzijn.pdf.

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen. Amsterdam: Boom Lemma.

Krimpen, H. van (2001). Blijf je werk de baas. Utrecht: Kosmos.

Kuiper, R. (2003). Op adem komen (luister-cd). Zaltbommel: Thema.

Lelord, F. & Andre, C. (2003). De kracht van emoties. Antwerpen: Standaard.

MacLaren C. & Ellis, A. (2004). Rational Emotive Behavior Therapy. Oakland, CA: Impact Publishers.

Maex, E. (2008). Werken met mindfulness. Tielt: Lannoo.

Maslach, C. & Jackson, S. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of occupational behaviour, vol. 2, 99-113. Geraadpleegd op http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.4030020205/pdf.

Maslach, C. & Leiter, M. (1997). The Truth About Burn-Out. New York: John Wiley & Sons Inc.

Maslach, C. (1974). Social and Personal Bases of Individuation. Journal of Personality and Social Psychology, 29(3), 411-425.

Maslach, C., Schaufeli, W. & Leiter, M. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422. Geraadpleegd op www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/154.pdf.

McClelland, D. (1987). Human Motivation. Cambridge: Cambridge University Press.

Meadows G. (2014). Slaap als een roos. Amsterdam: Luitingh-Sijthoff.

Mommersteeg, P. (2006). De psychofysiologie van burnout. Proefschrift Universiteit Utrecht.

Neff, K. (2014). Zelfcompassie, stop jezelf te veroordelen. Amsterdam: Cargo.

Nieuwenbroek, A. & Ruigrok, J. (2007). Overwin je faalangst. Utrecht: Ten Have.

Ofman, D. (2004). Core Qualities: A Gateway to Human Resources. Londen: Cyan Communications.

Omgaan met negatieve emoties (z.j.). Geraadpleegd op gezondheidvanbinnenuit.nl/gezond-voelen/omgaan-met-negatieve-emoties.

Peeters, K. & De Block, M. (2016). Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers ‘Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk’. Persbericht geraadpleegd op www.krispeeters.be/sites/krispeeters/files/20161123_pb_kp_mdb_reintegratie.pdf.

Petri, C. & Bouman, J. (1997). Druk, druk, druk. Over spanning en stress. Zaltbommel: Thema.

Rogier, A. (1999). Tijd voor welzijn. NVP Personeelbeleid, nr. 7-8.

Rogier, A. (2000). Gezond is goedkoper. De Accountant, nr. 9

Rogier, A. (2014a). De psychosociale crisis: waarom stress en burn-out toenemen. HR praktijkblad.

Rogier, A. (2014b). Structurele aanpak van stress en burn-out. HR praktijkblad.

Rogier, A. (2014c). Verminder het werkdrukgerelateerde verzuim met RET. HR praktijkblad.

Rongen, A., Zemouri, C., Nieuwenhuijsen, K., Hulshof, C., Sluiter, J. & Frings-Dresen, M. (2015). Onderzoek Universiteit Amsterdam AMC, Coronel Instituut. Update van de kennis over overspanning en burn-out: diagnose, prognose, interventies en patiëntenperspectief.

Schaper, F. (2007). Eerste hulp bij stress en vermoeidheid. Schiedam: Scriptum.

Schaufeli, W. & Bakker, A.B. (2004) Bevlogenheid: Een begrip gemeten. Geraadpleegd op wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/211.pdf.

Schaufeli, W. & Dijkstra P. (2010). Bevlogen aan het werk. Zaltbommel: Thema.

Schaufeli, W. (1990). Opgebrand. Over de achtergronden van werkstress – het burnout-syndroom. Rotterdam: Ad Donker.

Schaufeli, W., Enzmann, D. (1998). The Burnout Companion to Study and Practise. Abingdon: Taylor & Francis.

Schouten, J. (1985). Mij krijgen ze niet gek. Zaltbommel: Thema.

Securex persbericht (2015). Werkgevers erkennen verantwoordelijkheid bij burn-out. Geraadpleegd op press.securex.be/werkgevers-erkennen-verantwoordelijkheid-bij-burn-out.

Securex white paper (2015). Stress & burn-out: dreiging voor werknemers… én werkgevers? Geraadpleegd op securex.be/nl/detail-pagina/White-paper-Stress--burn-out-dreiging-voor-werknemers…-n-werkgevers/2015.

Selye, H. (1978). Stress. Utrecht: Het Spectrum.

Shazer, S. & Dolan, Y. (2008). Oplossingsgerichte therapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe.

Sluiter, J.K. (1999). How About Work Demands, Recovery and Health? Neuroendocrine Field Study During and After Work. Proefschrift AMC/UvA.

Smit, A. (2005). Wat gaat er schuil achter een burn-out? Intermediair, 25 april. Geraadpleegd op intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/gezondheid-stress-burnout/wat-gaat-er-schuil-achter-een-burnout

Swinnen, L. (2012). Burn-out. Leuven: Davidsfonds.

Taris, T, Houtman I. & Schaufeli, W. (2013). Burn-out: de stand van zaken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 3(29), 241-257.

Terluin, B., Dijk, D. van, Klink, C. van der, Hulshof, C. & Romeijnders, A. (2005) De behandeling van overspanning. Geraadpleegd op https://www.henw.org/archief/volledig/id2137-de-behandeling-van-overspanning.html.

TNO/CBS en Werkgevers Enquête Arbeid (2014). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Geraadpleegd op www.monitorarbeid.nl.

Verhulst, J. (2004). Wat voel ik eigenlijk? Zelftests en hulp bij alledaagse psychische problemen. Utrecht: Het Spectrum.

Verhulst, J. (2013). RET jezelf. Amsterdam: Pearson.

Visser, C. (2016a). Kiezen voor progressie. Driebergen-Rijsenburg: Just-In-Time Books.

Visser, C. (2016b). Progressiegericht werken. Driebergen-Rijsenburg: Just-In-Time Books.

Weel, I. (2015). Meeste uitval arbeidsmarkt door psychische kwaal. Trouw, 20 mei. Geraadpleegd op trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4034677/2015/05/20/Meeste-uitval-arbeidsmarkt-door-psychische-kwaal.dhtml.

Werkgevers erkennen verantwoordelijkheid bij burn-out (2015) HLN.be, 27 januari. Geraadpleegd op hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/2196205/2015/01/27/Werkgevers-erkennen-verantwoordelijkheid-bij-burn-out.dhtml.

Whitmore, J. (2010). Succesvol coachen. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Wuyts, V. (2016). Goed bezig. Check-up. Antwerpen: Garant.

Websites

Informatie over de wet- en regelgeving in België en Nederland

Oefeningen

Burn-outtests

Let op: alleen gebruiken als indicatie.