Literatuur en bronnen voor verdieping

Algemeen

  • Adkins, L. (2010). Coaching Agile Teams. A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition. Boston, MA: Addison-Wesley. 
  • Bicheno, J. & Holweg, M. (2016). The Lean Toolbox. The Essential Guide to Lean Transformation (Fifth Edition). Buckingham: Picsie Books.
  • Boers, A. & Graaf, N. de (2012). Het BPM boek. Theorie en praktijk van procesgericht organiseren. Amsterdam: Boom.
  • Boers, A. & Lingsma, M. (2018). De 10 principes van agile-lean teamcoaching. Zelforganiserend verbeteren in praktijk. Amsterdam: Boom.
  • Doorn, G. van & Lingsma, M. (2017). De vijf kritieke succesfactoren voor coaching. Kennis en kunde voor de competente coach. Amsterdam: Boom.
  • Lingsma, M. (2018). Aan de slag met teamcoaching. Amsterdam: Boom.
  • Lingsma, M., Brabander, R. de (2018). Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag. Amsterdam: Boom.
  • Ries, E. (2011). The Lean Startup. How Relentless Change Creates Radically Successful Businesses. Londen: Penguin Books Ltd.
  • Schwaber, K. & Sutherland, J. (2017). The Scrum Guide. Opgehaald van www.scrum.org/resources/scrum-guide.

Per werkvorm

7. Circulaire interventies

Spanjersberg, M. e.a. (2011). Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden. Utrecht: STILI NOVI.

17. Metaplanmethode

Schnelle, E. (1979). The Metaplan-Metho.: Communication Tools for Planning & Learning Groups. Quickborn: Metaplan.

18. Mindmappen

Buzan, T. & Buzan, B. (2003). The Mind Map Book, Radiant Thinking - Major Evolution in Human Thought. Harlow: Pearson Education.

21. Why van het team

Bekkum, T. van (2013). Bouwen aan organisatie identiteit. Sturen op waardecreatie, reputatie en verandering met het corporate merk. Amsterdam: Boom.

23. SWOT

Gelderman, P.J. (2002). Instrumenten voor strategisch beleid, een praktische aanpak. Groningen: Wolters-Noordhoff.

25. Walking scale

Visser, C. (2009). Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken, coachen en managen. Culemborg: Van Duuren ­Management.

26. Grow- en GROUP-model

Brown & Grant, 2010, in Van Doorn & Lingsma, 2017.

Whitmore, J. (2010). Succesvol coachen. Coachen: de ­managementstijl voor betere prestaties van individu en team. Amsterdam: Boom.

28. OGSM

Eck, M. van & Leenhouts, E. (2015). Businessplan op 1 A4. Word succesvol met OGSM. Amsterdam: Business ­Contact.

35. ORA-model

Reekum, G. van (2009). Heuristiek tussen systeem en individu. Rolanalyse als methode voor onderzoek en verandering. In: Smid, G. & Rouwette, E. (Eds.) Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit; onderzoekend handelen, handelend onderzoeken. Assen: Van Gorcum, pp. 112-123.

55. AHP-methode

Saaty,T.L. & Peniwati, K. (2007). Group Decision Making: Drawing Out and Reconciling Differences. Pittsburgh: RWS Publications.

65. Crea-model

Doorn, G. van & Lingsma, M. (2012). Intervisiecoaching. Kortdurende begeleiding van lerende groepen. Amsterdam: Boom.

68. Cirkels van invloed en betrokkenheid

Covey, S.R. (2001). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Business Contact.

69. Transitieopstelling

Thiecke, M. & Leeuwen, B. van (2013). Systemisch TransitieManagement. Neem voor de verandering de makkelijke weg! Amsterdam: Boom.

71. Denkhoeden

Bono, E. de (2011). Zes denkhoeden. Amsterdam:Business Contact.