Literatuur

Adams, M. (2014). The Myth of the Untroubled Therapist. Private Life, Professional Practice. London/New York: Routledge.

Arendsen Hein, M. (2014). TA elke dag. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Arthur, M.B., K. Inkson & J.L. Pringle (1999). The New Careers. Individual Action and Economic Change. London: Sage.

Arthur, M.B., S.N. Khapova & C.P.M. Wilderom (2005). Career Success in a Boundaryless Career World. Journal of Organizational Behaviour, 26, 177-202.

Ass van, S. (red) (2011). Het coachingsmethodenboek. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Baert, H., L. Dekeyser & G. Sterck (2002). Levenslang leren en de actieve welvaartsstaat. Leuven: Acco.

Bakker, H.G., S.M.A.F. de Zwart, V.L.F. Overmeer & K.E. van Laar (2007). Kiezen moet [je] kunnen. Den Haag: Taskforce Jeugdwerkloosheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ball, B. (1997). Career Management Competences – The Individual Perspective. Career Development International,2(2), 74-79.

Bandler, R. & J. Grinder (2014). De Betovering van de taal. Haarlem, Uitgeverij De Toorts.

Barkley, N. & E. Sandburg (1995). The Crystal-Barkley Guide to Taking Charge of Your Career. New York: Workman Publishing.

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. Chicago, ILL: University of Chicago Press.

Becker, I. & J. Meyer-Kles (2005). Liever slordig gelukkig dan perfect gestrest. Baarn: Forte uitgevers.

Berg, I. van den & A. van Galen (2005, 2011). Lopen doe je zelf. Vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

Berkel, R. van (2011). Mindfulness in coaching. In: S. van Ass (2011). Het Coachingsmethodenboek. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Berkel, R. van (2012). Mindfulness in coaching. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Berkel, R. van (2014). Coachen met het enneagram. Deventer: Kluwer.

Bezuijen, X., K. van Dam, P.T. van den Berg & H. Thierry (2010). How Leaders Stimulate Employee Learning. A Leader-Member Exchange Approach. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 673-693.

Bienemann, M. & R. Spijkerman (2004). Vang je eigen schaduw. Persoonlijke ontwikkeling in loopbaan en leven. Zaltbommel: Thema.

Blankestijn, S. (2008). Trainen met hart en ziel. Ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma’s voor communicatie- en managementtrainers. Soest: Nelissen.

Blankestijn, S. (2012). Communiceren met ziel en zakelijkheid. Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Blankestijn, S. (2014). Impact als trainer. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Bloemers, W. (2004). De kleine assessmentgids. Amsterdam: Ambo.

Blume, B.D., J.K. Ford, T.T. Baldwin & J. L. Huang (2010). Transfer of Training. A Meta-analytic Review. Journal of Management, 36, 1065-1105.

Blustein, D.L. (2006). The Psychology of Working. A New Perspective for Career Development, Counseling, and Public Policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bolles, R.N. & M. van Horn (2005). Welke kleur heeft jouw parachute? Een praktisch handboek voor werkzoekers en carrièreplanners. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Brennan, B.A. (2008). Licht op de aura. Haarlem: Altamira-Becht.

Bruel, M. & C. Colsen (1988). De geluksfabriek. Over het binden en boeien van mensen in organisaties. Schiedam: Scriptum.

Brug, J. van der & K. Locher (1995). Ondernemen in de levensloop. Zeist: Uitgeverij Vrij Geestesleven.

Buzan, T. (2013). Mindmap. The Ultimate Thinking Tool. Glasgow: Harper- Collins Publishers.

Carrièretijger, www.carrieretijger.nl

CBS Statline, geraadpleegd op http://statline.cbs.nl/Statweb/.

Chopra, D. (2006). De zeven spirituele wetten van succes. Een praktische gids voor het vervullen van uw dromen. Haarlem: Altamira Becht.

Covey, S.R. (2004). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Business Contact.

Covey, S.R. (2005). De 8ste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie. Amsterdam: Business Contact.

Cozijnsen, B. & J. van Wielink (2012). Over de rooie. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Crasborn, J. & E. Buis (2012). Hoe-boek voor de coach. Zaltbommel: Thema.

Crone, E. A. & R.E. Dahl ( 2012). Understanding Adolescence As a Period of Social-Affective Engagement and Goal Flexibility. Nature Reviews Neuroscience, 13, 636-650.

Dam, K. van, M. Meewis & B.I.J.M. van der Heijden (2013). Securing Intensive Care. Towards a Better Understanding of IC Nurses’ Perceptions of Work Pressure and Turnover Intentions. Journal of Advanced Nursing, 60, 31-40.

De Jong. C. De pickleline van het verslaafde brein. www.lef-magazine.nl/02.

Defillippi, R.J. & M.B. Arthur (1994). The Boundaryless Career. A Competency-Based Perspective. Journal of Organizational Behavior, 15, 307-324.

Derks, L. & J. Hollander (1999). Essenties van NLP. Sleutels tot persoonlijke verandering. Utrecht: Uitgeverij Service.

Derycke, H. & L. van Beirendonck (2009). Het selectie-interview. Trefzeker gedragsgericht interviewen. Schiedam: Scriptum.

Dilts, R. & J. Delozier (2000). Encyclopedia of Systemic NLP. Scotts Valley: NLP University Press.

Dingemanse. S. (2009). De loopbaanadviseur in actie. Amsterdam: Pearson Assessment.

Dinjens, P. & T. Hulswit (2013). Jij bent aan Z. Amsterdam: Nieuwezijds.

Dols, R. & J. Gouwens (2009). 50 werkvormen voor creatieve sessies. Culemborg: Van Duuren.

Dols, R. (2009). De elasticiteit van het psychologisch contract. Management Executive, 33-35.

Dongen, T. van (2003). Competentiemanagement. En dan?Een mensgerichte visie op competentiemanagement. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

Dupuy, J. (2013). Integral Recovery. A Revolutionary Approach to the Treatment of Alcoholism and Addiction. Albany: State University of New York Press.

Euroguidance (2012). Career Development in the Netherlands. State of Play. ‘s-Hertogenbosch: Euroguidance.

European Commission & OECD (2004). Career Guidance. A Policy Handbook. Paris & Luxembourg: OECD & European Commission Publication.

Fiddelaers-Jaspers, R. & J. van Wielink (2015). Aan de slag met verlies. Utrecht: Ten Have.

Folter, A. de (2014). ACT in loopbaanbegeleiding. In: LoopbaanVisie 5(3).

Freese, C. (2007). Organizational Change and the Dynamics of Psychological Contracts. A Longitudinal Study. Proefschrift, Tilburg University.

Gaakeer, T.S. (2014). De Loopbaandokter. Weten wat ik wil met mijn carrière. Eigen beheer.

Geier, J.G. & D.E. Downey (2013). Persolog® Persoonlijkheidsprofiel. Persolog GmbH.

Gerrickens, P. (1991). Handleiding Kwaliteitenspel. ’s-Hertogenbosch: Gerrickens Training & Advies.

Gerrickens, P. (1991). Kwaliteitenspel. ’s-Hertogenbosch: Gerrickens Training & Advies.

Gerrickens, P. (1997). Kwaliteiten. Een verfrissende kijk op eigen-aardigheden. ’s-Hertogenbosch: Gerrickens Training & Advies.

Gerrickens, P. & M. Verstege (2002). Handleiding Inspiratiespel. ’s-Hertogenbosch: Gerrickens Training & Advies.

Gerrickens, P. & M. Verstege (2002). Inspiratiespel. ’s-Hertogenbosch: Gerrickens Training & Advies.

Godin, S. (2005). The Purple Cow. Transform Your Business by Being Remarkable. London: Penguin.

Goleman, D. (2004). Emotionele Intelligentie. Emoties als sleutel tot succes. Amsterdam: Olympus.

Goleman, D. (2007). ‘Waarom hebben we niet meer compassie?’ via http://www.ted.com/talks/daniel_goleman_on_compassion.

Haaster, P. van & E. Voorend (2015). Syllabus Transactionele Analyse 101. De Bilt: Corael Opleidingen.

Hackett, C.T., N. Betz & M. Doty (1985). The Development of a Taxonomy of Career Competence for Professional Women. Sex Roles, 12(3/4).

Hackman, J.R. & G.R. Oldham (1976). Motivation Through Work Design. Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.

Hamaker-Zondag, K. (2001). Jungs psychologische typen in de praktijk. Amstelveen: Aionion Symbolon.

Handboek NLP Practitionersopleiding. Instituut voor Eclectische Psychologie, www.iepdoc.nl.

Hecke, J. van (2001). Loopbaanwaarden. Leeuwarden: LDC Publicaties.

Hesselius, P. (2007). Does Sickness Absence Increase the Risk of Unemployment? Journal of Socio-Economics,36(2): 288-310.

Hochschild, A. (1983). The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.

Hoogendijk, A. (2000). Loopbaanzelfsturing. Bezieling en vitaliteit. Amsterdam: Business Contact.

Hoogendijk, A. (2004). De schoonheid van coachen nu. Wat iedere coach moet kunnen. Amsterdam: Business Contact.

Hoogendijk, A. (2004/2011). De schoonheid van coachen. Over vitaliserende coaching. Amsterdam: Business Contact.

Hoogendijk, A. (2008) Het Bezielingsspel.www.hoogendijkcoaching.nl

Hoogendijk, A. (2013). De tweede levenshelft. Werkboek voor veertig en verder. Amsterdam: Business Contact.

Hoogendijk, A. (2014). De Bezielingsplaten. www.hoogendijkcoaching.nl.

Horst, A. van der et al. (2010). Het groot psychologisch modellenboek. Culemborg: Van Duuren Management.

Huijer, M. (2013). Discipline. Overleven in overvloed. Amsterdam: Boom.

Inkson, K. (2015). Understanding Careers. The Metaphors of Working Lives. London: Sage Publications.

Inspectie van het Onderwijs (2012). Van latent naar talent.

Irving, B.A. &. B. Malik ed. (2005). Critical Reflections on Career Education and Guidance. Promoting Social Justice Within a Global Economy. London and New York: RoutledgeFarmer.

Jehoel-Gijsbers, G. (red.) (2007). Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Jolles, J. (2006). Beter onderwijs door meer kennis over leren en de hersenen. Webcomment 60317. www.jellejolles.nl.

Jones, C. & B.M. Bergmann Lichtenstein (2000). The ‘Architecture’ of Careers. How Career Competencies Reveal Firm Dominant Logic in Professional Services. In: M.A.

Joosten, R. (2014). Handboek Wet verbetering poortwachter. Amsterdam: Berghauser Pont Publishing.

Judith, A. (2000). Handboek chakrapsycohologie. Bloemendaal: Altamira- Becht.

Keen L. & A. de Waard (1992). Intuïtie in je vingers. Deventer: AnkhHermes.

Keen, L. (1998). Intuïtieve ontwikkeling. Deventer: AnkhHermes.

Keen, L. (2009). Intuïtieve ontwikkeling, 25 jaar later. Deventer: AnkhHermes.

Kerklaan, C. (2002) Spirituele astrologie. Den Haag: Synthese.

Kerklaan, C. (2006). Maansknopen, zwarte lichten en familiepatronen. Den Haag: Synthese.

Kerklaan, C. (2013). Opvoeden in het zicht van de ziel. Zoetermeer: Hajefa.

Kerr, P. (2005). Coaching met NLP. Schiedam: Scriptum.

Kidd, J.M. (2006). Understanding Career Counselling. Theory, Research and Practice. London: SAGE Publications.

Knaapen, R. (2012). Coachen met paarden. Het systemisch perspectief. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Knoope, M. (1998). De Creatiespiraal. Natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Nijmegen: KIC.

Kohanov, L. (2013). De kracht van de kudde. Bouwen aan sociale intelligentie en visionair leiderschap volgens de weg van het paard. Amersfoort: Bloemendal Uitgevers.

Kohlrieser, G. (2006). Hostage at the Table. How Leaders Can Overcome Conflict, Influence Others, and Raise Performance. San Francisco, CA: Jossey- Bass.

Kohlrieser, G., S. Goldsworthy & D. Coombe. (2012). Care to Dare. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Koopmans, L. (2014). Dit ben ik! Worden wie je bent met Transactionele Analyse. Zaltbommel: Thema.

Korteweg, H. & H. Korteweg-Frankhuisen (1989). Innerlijke leiding. De kunst om de innerlijke stem te volgen tot in de dagelijkse praktijk. Katwijk aan Zee: Servire Uitgevers.

Korteweg, H. & J. Voigt (1992). Helen of Delen. Over de transformatie van de mensen en organisatie. Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Korteweg, H. (1992). Nog vele jaren. De symboliek van elk levensjaar. Cothen: Servire.

Kraal, W. & S. van den Heuvel (2009). De STAR-methode. Selecteren, beoordelen en ontwikkelen van talent. Culemborg: Van Duuren Management.

Kuijpers, M. & F. Meijers (2012a). Learning For Now or Later? Career Competencies Among Students in Higher Vocational Education in the Netherlands. Studies in Higher Education,37(4), 449-467.

Kuijpers, M. & F. Meijers (2012b). Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een professionaliseringstraject voor mbo-docenten. Woerden: MBO Diensten.

Kuijpers, M. (2004). Breng beweging in je loopbaan. Schoonhoven: Academic Service.

Kuijpers, M. (2011). Onderzoek naar wat werkt! Onderzoek naar loopbaanontwikkeling en –begeleiding in het vmbo en effecten van professionalisering van docenten en schoolcoaches. In: Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo. Praktijk en onderzoek (p.65-134). Enschede: Stichting Platforms VMBO.

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan. Richting en ruimte (oratie). Heerlen: Open Universiteit.

Kuijpers, M., F. Meijers & C. Gundy (2011). The Relationship Between Learning Environment and Career Competencies of Students in Vocational Education. Journal for Vocational Behavior, 78(1) 21-30.

Lettinga, G. (2011). Solliciteren is werken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Lievegoed, B. (1984/1995). De levensloop van de mens. Rotterdam: Lemniscaat.

Lindner, H. & T. Veerman (2003). Nederland wordt beter. De effecten van beleid en conjunctuur op het ziekteverzuim. Leiden: Onderzoeksbureau Astri.

Lingsma, M. & M. Scholten (2010). Coachen op competentieontwikkeling. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Louwers, M. (2007/2008). Hebbes! 500 competentiegerichte selectievragen. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

Luken, T. (2009). Het dwaalspoor van de goede keuze. Naar een effectiever model van (studie)loopbaanontwikkeling. Tilburg: Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Maes J. & H. Modderman (2014). Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen presentie en interventie. Antwerpen: Witsand Uitgevers.

Marston, W.M. (1928). Emotions of Normal People. London: Cooper Press.

MBO Raad (2010). Loopbaan en burgerschap in het mbo. Bunnik: Libertas.

Meijers, F, M. Kuijpers & A.Winters (2010). Leren kiezen/kiezen leren. Een literatuurstudie. ’s-Hertogenbosch, Utrecht: ECBO.

Meijers, F. (2014). Zelfsturing. Een brug te ver? LoopbaanVisie 5(2).

Meyers, C. (2015). From Essence to Excellence. A Strengths-Based Approach to Talent Management. Academisch proefschrift, Universiteit van Tilburg.

Ministerie OCW (2010). Actieplan: ‘VO beter presteren’.

Mönnink, H. de (2008/2015). Verlieskunde. Methodisch kompas voor de beroepspraktijk. Amsterdam: Reed Business Education.

Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2013.

Nieuwenhuis, L.F.M. (2012). Leven lang leren on the roc’s! Een visie op werken en leren in het mbo. Heerlen: Open Universiteit.

Nikolova, I., K. van Dam, J. van Ruysseveldt & H. de Witte (2014). Learning Climate Scale. Construction, Reliability and Initial Validity Evidence. Journal of Vocational Behavior, 85, 258-265.

NLP Mind Academy: www.mindacademy.nl/nlp/representatie-systemen.

Ofman, D.D. (1996). Bezieling in kwaliteit en organisaties. Utrecht: Servire Uitgevers.

Onderwijsraad (2007). Doorstroom en talentontwikkeling. Den Haag.

Parsons, F. (1967, oorspronkelijke uitgave 1909). Choosing a Vocation. New York: Agathon Press.

Payne, S.C., S.S. Youngcourt & J.M. Beaubien (2007). A Meta-Analytic Examination of the Goal Orientation Nomological Net. Journal of Applied Psychology, 92, 128-150.

Pink, D. (2013). Een compleet nieuw brein. Waarom de rechterhelft van ons brein ons succesvoller maakt. Amsterdam: Business Contact.

Pizzolato, J.E. (2007). Impossible Selves. Investigating Student’s Persistence Decisions When Their Career-Possible Selves Border on Impossible. Journal of Career Development, 33 (3), 201-223.

Ploeg, T. van (2013). Mindmappen. Krachtig en kort. Zaltbommel: Thema.

Post, J. (2010). Van vast naar vloeibaar. Overzicht van een eeuw loopbaantheorie. In: LoopbaanVisie(4).

Prinsenberg, G. (2005). Biografisch leren en werken. Het levensverhaal in kaart brengen. Amsterdam: SWP.

Pryor, R.G.L. & J.E.H. Bright (2011). The Chaos Theory of Careers. A New Perspective on Working in the Twenty-First Century. New York: Routledge.

RIVM (2014). De kosteneffectiviteit van interventies, gericht op verslaving aan alcohol en middelen. Bilthoven: RIVM.

Savickas, M.L. (2011). Career Counseling. Theories of Psychotherapy Series. Washington, DC: American Psychological Association.

Savickas, M. (2012). Counseling voor loopbaanvorming en levensontwerp. In: Frans Meijers (red.), Wiens verhaal telt. Antwerpen: Uitgeverij Garant.

Savickas, M.L., L. Nota, J. Rossier, J.-P. Dauwalder, M.E. Duarte, J. Guichard, S. Soresi, R. Van Esbroeck & A.E.M. van Vianen (2012). Life Designing. A paradigm for Career Construction in the 21st Century. Journal of Counseling & Development 90, 13-19.

Savickas. M. (2013) Keynote speech ‘Building Hope and Resilience’ op Larios International Conference, 20-22 juni. Te raadplegen op: www.youtube.com/watch?v=uqz-5ny8T-s.

Schein, E. (2007). Loopbaan-ankers. Schoonhoven: Academic Service.

Schellings, C. (2016). Take Care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Scheur, M. van de & A. Goedendorp (2012). Ervaringsdeskundigheid in de praktijk. Ede: Christelijke Hogeschool, Instituut Academie Sociale Studies, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening.

Scholte, T. (2015). Personal branding voor ZZP’ers. Hoe je hoger gewaardeerd en vaker gevraagd wordt. Culemborg: Van Duuren Management.

Schöttelndreier, J. (1989). Levenslijnen. Levensvragen, crisismomenten, toekomstkansen. Een handreiking. Zeist: Uitgeverij Vrij Geestesleven.

Seiwert, L.J. & F. Gay (2010). Het abc van de persoonlijkheid. Uzelf en anderen beter begrijpen met het Persolog® Persoonlijkheidsmodel. Heerde: Persolog.

SER (2007). Niet de afkomst maar de toekomst. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.

SER (2009). Een kwestie van gezond verstand. Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.

Serroyen, K. (2011-2012). Paardentherapie en paardencoaching in integratieve psychotherapie. Een zoektocht naar een wetenschappelijke fundering. Antwerpen: Eindverhandeling AIP - Antwerpen Academiejaar.

Simons, R.J. (2001). Van opleiden naar human resource development. In: B. van Gent & Sinek, S. (2011). Begin met waarom. De gouden cirkel van ondernemen. Amsterdam: Business Contact.

Skovholt, T. & M. Mathison-Trotter (2011). The Resilient Practitioner. Burn-out Prevention and Self-Care Strategies for Counselors, Therapists, etc. New York/London: Routledge.

Smid, N. & M. van der Woude (2006). Coachen op gedrag en resultaat. Praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag, 9e druk. Utrecht: PiCompany.

Spijkerman, R. & M. Bienemann (2009). Het werkvormenboek. 40 loopbaanoefeningen die werken. Zaltbommel: Thema.

STECR Werkwijzer Verslaving en werk. Utrecht: STECR, expertisecentrum participatie. www.stecr.nl/default.asp?page_id=200.

Stel, J. van der (2011). Wat elke professional over verslaving moet weten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Stewart, I. & V. Joines (2003/2012). Transactionele Analyse. Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik. Amsterdam: SWP.

Sturman, G.M. (1993). Gezocht: een baan die bij mij past! Op basis van de MBTI. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

Sultana, R.G. (2004). Guidance Policies in the Knowledge Economy. Trends, Challenges and Responses Across Europe. A Cedefop Synthesis Report. Cedefop Panorama series No.85. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Commission.

Thiecke, M. & B. van der Zeeuw (2013). Systemisch TransitieManagement. Neem voor de verandering de makkelijke weg! Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Thunnissen, M. & A. de Graaf (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De tijdstroom.

Tiemeyer, W.L. (2011). Hoe mensen keuzes maken. De psychologie van het beslissen. Amsterdam: University Press.

Titulaer, A. et al. (2015). Checklist Zelfzorg voor professioneel begeleiders. In: Take Care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders en online beschikbaar via www.coachlink.nl.

Tonkens, E. (2014). Herover de participatiesamenleving. In: Socialisme en Democratie,71(1).

Trimbos Instituut (2014). Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg. Utrecht: Trimbos Instituut.

Uden, E. (2014). Mindmappen in 60 minuten. Culemborg: Van Duuren.

Van Dam, K., B.I.J.M. van der Heijden & B. Schijns (2006). Employability en individuele ontwikkeling op het werk. Gedrag & Organisatie, 19, 53-68.

Van Esch, W. & J. Neuvel (2009). Een stukje van de Nederlandse droom. Doorstroom van vmbo naar havo. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Veen, R. van der (2013). Eigentijdse arbeidsrelaties en voorwaarden voor werkzekerheid. TPE digitaal 7(4), 114-123.

Veenbaas, W. (2008). Op verhaal komen. Utrecht: Uitgeverij Scheffers.

Veenbaas, W. e.a. (2007). Passe-partout. Utrecht: Phoenix Opleidingen.

Veerman, T.J. & P.G.M. Molenaar-Cox (2006). De meerwaarde van de arboconvenanten. Update van verzuim- en WAO-cijfers tot en met 2004. Den Haag: Ministerie van SZW.

Verbaarschot, M. (2011). De impact van de methode-Savickas. Loopbaan- Visie, april, 24-28.

Vincent, A. (2007). Jobmarketing. Schiedam: Uitgeverij Spectrum.

Vincent, A. (2013). Solliciteren via LinkedIn. Schiedam: Spectrum.

Vincent, A. (2014). Het grote sollicitatiewerkboek. Schiedam: Spectrum.

Vincent, A. (2014). Werk vinden met social media. Schiedam: Spectrum.

Vincent, A. (2015). Jobmarketing 2.0 Werk vinden. Zo pak je het aan. Schiedam: Spectrum.

VO-raad (2009). Stimuleringsplan LOB. Utrecht: VO-raad.

Vosselman, M. & K. van Hout (2013). Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Waard, E. de (2002). De veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaal. Apeldoorn: Uitgeverij Garant.

Wais, M., M. Glöckler & H. Köhler (1998). Individu en levenslijn. De rode draad in de levensloop. Zeist: Uitgeverij Christofoor.

Weisinger, H. (2001). Emotionele Intelligentie op het Werk. Amsterdam: Archipel.

White, M. (2007). Narratieve therapie in de praktijk. Verhalen die werken. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Whitworth, l., H. Kimsey-House & P. Sandahl (2004). Co-actief coachen. Nieuwe vaardigheden voor professioneel en persoonlijk coachen. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

Wouters, P.M. (2010). Werken met Verlies. De kunst van het nabijblijven. Tijdschrift voor Coaching, 4, pp. 62-64.

www.nlp-groningen.com/walt-disney-strategie-nlp/

www.samhsa.gov/topics

Zee, H. van der (Eds.). Handboek human resource development (pp. 213-229). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.

Zorginstituut Nederland (2014). Verslavingszorg in beeld: alcohol en drugs. Diemen: Zorginstituut Nederland (i.o.v. Ministerie van VWS).