Literatuurlijst

Adizes, I. (1988). Coporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What To Do About It. Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall.
Adizes, I. (1981). Mismanagement. Signaleren en oplossen. Alphen aan den Rijn: Samson.
Allen, D. (2011). Getting things done. Prettig werken zonder stress (2e druk). Den Haag: Sdu uitgevers.
Baumeister, R.F. & Tierney, J. (2012). Wilskracht. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Bartlema, T., Wiegmans,B. & Groeneveld, A. (2004). De Kern (2e druk). Amsterdam: Uitgeverij Nelissen.
Blake, R.R., Mouton, J.S. & Allen, R.L. (1987). Spectacular Teamwork. New York: Wiley.
Blanchard, K.H., Oncken, W. & Burrows, H. (1990). De One Minute Manager en de apenrots.Amsterdam: Business Contact.
Blanchard, K.H., Zigarmi, P. & Zigarmi, D. (1985). Doeltreffend leiderschap en de One Minute Manager. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
Bono, E. de (1998). De zes denkende hoofddeksels.Amsterdam: Contact.
Broek, L. van de (1993). Functioneringsgesprekken en beoordelen (3e druk). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.
Broekstra, G. (2009). Diep leiderschap. Kampen: Ten Have.
Byttebier, I. (2002). Creativiteit. Hoe? Zo! Tielt: Lannoo.
Callens, I. (2005). Generative Leadership. Over leven en leren in een turbulente wereld. Utrecht: Centre for Generative Leadership.
Cohn, R.C. (2002). Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie(5e druk). Soest: Nelissen.
Coppoolse, P. & Hartman, R. (1982). Samenspel. Begeleiden van samenspel in groepen. Soest: Nelissen.
Covey, S.R. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (49e druk). Amsterdam: Business Contact.
Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow. Amsterdam: Boom.
Diekstra, R.F.W. (2006). Ik kan denken en voelen wat ik wil. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.
Ellis, A., Baks, W. (2000). Moeten maakt gek (7e druk). Amsterdam: Ambo Anthos.
Fisher, R. , Ury, W.& Patton, B. (2007). Excellent onderhandelen (31e druk). Amsterdam: Business Contact.
Forsyth, D.R. (2006). Group Dynamics (Fourth Edition). Belmont: Thomson Higher Education.
Gawlinski, G. & Graessle, L. (2002). Planning Together. Norfolk: Planning Together Associates.
Geus, A. de (1999). De levende onderneming. Schiedam: Scriptum.
Gevers, T., Kapsenberg, I. & Straatman, W. (1991). Het professionele tweegesprek (8e druk). Amsterdam: Harcourt Assesments BV.
Graaf, M.H.K. van der & Horn, L.A. ten (1988). Psychologische aspecten van de organisatie (4e druk). Deventer: Kluwer.
Hartog, D.N. den, Koopman, P.L. & Muijen, J.J. (1997). Inspirerend leiderschap in organisaties. Den Haag: Academic service.
Hamburger, O. & Bergsma, A. (2011). Gelukkig werken. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.
Huguenin, P. (2004). Conflicthantering en onderhandelen.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Hermans, H. (2012). Je piekert je suf. Amsterdam: Boom
Hersey, P. (2011). Situationeel leidinggeven (25e druk). Amsterdam: Business Contact.
Hersey, P. & Blanchard, K.H. (2007). Management of Organizational Behavior(9th International Edition). New York: Pearson.
Heider, J. (2005). De tao van leiderschap. Amsterdam: Contact.
Honey, P. & Mumford, A. (1997). Leerstijlen van de manager. Heukelum: Business School Nederland.
Horst, A. van den, Hoogstraaten, P., Meyer, H., Serlie, A., Wanrooy, M., e.a. (2011). Groot Psychologisch Modellenboek. Culemborg: Van Duuren Management.
Hermsen, J. (2011). Stil de tijd (18e druk). Amsterdam: Arbeiderspers.
Kempen, C., Lieshout, W. van & Scholten, G. (2011). Kristallen van samenwerken. Apeldoorn: Garant.
Klooster, C. ten e.a. (2007). Over luisteren gesproken. Assendelft: Uitgeverij Ineke Berkhout.
Kloosterboer, P. & Vliert, E. van de (1987). Andersom interveniëren bij weerstand. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie (41)3, pp.134-146.
Kolb, D.A. (1984). Experiental Learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Kompier, M.A.J. & Marcelissen, F.H.G. (1990). Handboek werkstress.Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA.
Kor, R., Wijnen, G. & Weggeman, M. (1997). Management en motiveren. Inhoud geven aan leiderschap. Amsterdam: Kluwer.
Lingsma, M. (2005). Aan de slag met teamcoaching (2e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.
Loo, H. van der (2013). Energy boost voor jezelf, je team en je organisatie.Culemborg: Van Duuren Management.
Korswagen, C.J.J. (1993). Mondeling rapporteren en presenteren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Lange, H. (1991). Motivatie in organisaties. Amsterdam: Kluwer.
Libbrecht, U. (2006). Boeddha en ik (2e druk). Tielt: Lannoo.
Mackenzie, A. (1981). Tijdmanagement. Alphen aan den Rijn: Samson.
Mastenbroek, W.P.G. (1992). Conflicthantering en organisatieontwikkeling (3e druk). Alphen aan den Rijn: Samson.
Mastenbroek, W.P.G. (1998). Vaardiger onderhandelen (2e druk). Alphen aan den Rijn: Samson.
Mastenbroek, W.P.G. (2004). Verandermanagement (8e druk). Heemstede: Holland Business Publications.
Meyer, J. & Schabracq , M. (1990). Alledaagse macht. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Nathans, H. (2005). Adviseren als tweede beroep (3e druk). Amsterdam: Kluwer.
Nelemans, D. & Avoird, M. van der (1989). Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken (2e druk). Alphen aan den Rijn: Samson.
Oech, R. von (1992). A Whack On the Side Of the Head. Menlo Park, CA: Creative Think.
Ofman, D.D. (2012). Bezieling en kwaliteit in organisaties (16e druk). Utrecht: Kosmos.
Oomkes, R.F. (2000). Communicatieleer. Een inleiding. Amsterdam: Boom.
Piët, S. (1998). Emotiemanagement.Amsterdam: Contact.
Ploeg, H.M. van der & Vis, J. (1989). Burnout en werkstress. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Prein, H. (2002).Trainingsboek conflicthantering.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Quinn, R.E., Faerman, S.R., Thompson, M.P. & McGrath, M.R. (2008). Handboek managementvaardigheden (4e druk). Den Haag: Academic service.
Quinn, R.E. (2003). Persoonlijk meesterschap in management (3e druk). Den Haag: Academic service.
Remmerswaal, J. (2006). Begeleiden van groepen (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Reynolds, G. (2012). Presentation Zen. Simple Ideas on Presentation Design and Delivery (second edition). Berkely: New Riders
Schermer, K. & Wijn, M. (2004). Vergaderen en onderhandelen (5e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Steege, H. van de, Suurenbroek, C. (2012). Wat voor leider ben jij?Den Haag: Academic Service.
Senge, P., Scharmer, O., Jaworski, J. & Flowers, B.S. (2006). Presence. Den Haag: Sdu uitgeverij.
Steehouder, M., Jansen, C. & Mulder, J. (2012). Leren communiceren (6e druk). Groningen: Noordhoff.
Stemerding, A.H.S. (1973). Vergadertechniek & groepswerk ( 2e druk). Amsterdam: Samson.
Swieringa J. & Wierdsma, A.F.M. (1990). Op weg naar een lerende organisatie. Groningen: Wolters Noordhoff.
Tellingen, R.M.W. van & Kense, J.C. (1992). Opleidingsmanagement. Een inleiding in de lerende organisatie. Leiden: Stenfert Kroese.
Verhulst, J. (1991). RET. Gezond verstand als therapie.Lisse: Swets & Zeitlinger.
Voorendonk, R. (2005). Creativiteit en management (1e druk). Schoonhoven: Academic Service.
Veenbaas, W., Baarspul-Schipper, I., Reinalda, S. & Broekhuizen, M. (2007). Passe-Partout.Utrecht: Phoenix opleidingen.
Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2001). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie(4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Whitmore, J. (2006). Succesvol coachen (8e druk). Soest: Nelissen.
Yukl, G.A. (2012). Leadership In Organizations (8th edition). New York: Pearson.