Literatuuropgave en gebruikte bronnen

 • Achterhuis, H. (1992) (red.). De maat van de techniek. Baarn.
 • Almaas, A.H. (1986/2009). Essentie. Diamanten weg naar zelfrealisatie. Haarlem: Altamira-Becht.
 • APA (American Psychiatric Association) (2001). Beknopte Handleiding bij de Diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Assagioli R. (1982). Psychosynthese - een veelzijdige benadering van heel de mens. Katwijk: Servire.
 • Assagioli, R. (1981). Over de wil - sturend mechanisme in het menselijk handelen. Katwijk: Servire.
 • Assagioli, R. (1991). Transpersoonlijke ontwikkeling. Katwijk: Servire.
 • Assink, P. (2005). Uit het harnas! Amsterdam: Business Contact.
 • Bachelor, J.A. (1995). Client's perception of the therapeutic alliance. A qualitative analysis. Journal of Counseling Psychology, 42, 323-337.
 • Bandler, R. & Grinder, J. (1977). De structuur van de magie. Baarn: Ambo.
 • Bandler, R. & Grinder. J. (2006). De betovering van de taal. Haarlem: De Toorts.
 • Bannink, F. (2006). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Harcourt.
 • Bargh, J.A. (2006). What have we been priming all these years? European Journal of Social Psychology, 136, 147-168.
 • Barrett, R. (2002). Naar bedrijfsvoering met een ziel. Symbolon.
 • Bartelds, A.J. (2001). Het sociale-competentiemodel en de kinder- en jeugdpsychotherapie. Ontstaan, betekenis, stand-van-zaken, toekomst. Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 28, 2.
 • Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine.
 • Bateson, G. (1979). Mind and Nature. New York: Dutton.
 • Beck, A.T., Rush, A.J. et al. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guildford press.
 • Berne, E. (1966). Transactional Analysis in Psychotherapy. New York: Grove Press.
 • Berne, E. (1974). Mens erger je niet. Den Haag: Bert Bakker.
 • Berne, E. (1975). Wat moet je zeggen nadat je hallo hebt gezegd? Amsterdam: Bert Bakker.
 • Berne, E. (1977). Intuition and ego states. San Francisco: TA Press.
 • Blaffer Hrdy, S. (2000). Moederschap. Een natuurlijke geschiedenis. Utrecht: Het Spectrum.
 • Bolhuis, S. (2001). Leren en veranderen bij volwassenen, Bussum, Coutinho.
 • Boswijk-Hummel, R. (1997). Liefde in Wonderland. Haarlem: De Toorts.
 • Boszormenyi-Nagi, I. (1973). Invisible Loyalties. New York: Harper & Row.
 • Bowlby, J. (1965). Child care and the Growth of Love. Hammondsworth: Penguin.
 • Bowlby, J. (1988). A secure base. Clinical applications of attachment theory. London: Routledge.
 • Brock, V. (2008). Grounded Theory of the Roots and Emergence of Coaching. Maui, USA. Dissertatie.
 • Brouwer, C. (2003). Onorthodoxe interventies bij coachen. Soest: Nelissen.
 • Buber, M. (1996). De weg van de mens. Utrecht: Servire.
 • Burger, Y. et al. (2010). Mensen veranderen. Deventer: Kluwer.
 • Cauffman, L. (2010). Simpel. Oplossingsgerichte positieve psychologie in actie. Den Haag: Boom Lemma.
 • Damasio, A.R. (2001). Ik voel dus ik ben. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
 • De Shazer, S. (1994). Words were originally magic. New York: Norton.
 • De Shazer, S. (2007). More than miracles. Londen: Routledge.
 • Delft, F. van. (2007). Overdracht en tegenoverdracht. Soest: Nelissen.
 • Derks, L. & Hollander, J. (2001). Essenties van NLP. Utrecht: Kosmos-Z&K uitgevers.
 • Derksen J. ‘Emoties zie je niet op een scan’. Volkskrant Wetenschap, 26-02-2011.
 • Derksen, J. (2011). De woorden om het te zeggen. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Diekstra, R. (2006). Ik kan denken / voelen wat ik wil. Amsterdam: Pearson.
 • Dilts, R. (1990). Changing Belief Systems with NLP. Cupertino: Meta Publications.
 • Dilts, R. & Epstein, T. (1991). Tools for Dreamers. Cupertino: Meta Publications.
 • Dilts, T. et al. (1990). Beliefs; Pathways to health and wellbeing. Portland: Metamorphous Press.
 • Donders, W. (red.). (2010). Coachende gespreksvoering. Den Haag: Boom Lemma.
 • Egan, G. (2000). Deskundig Hulpverlenen. Assen: Van Gorcum.
 • Egmond, J. van. (2004). Leren en Reflecteren. In Syllabus Beroepsopleiding tot Coach. Veldhoven: Alba-academie.
 • Ekman, P. (2003). Gegrepen door emoties. Wat gezichten zeggen. Amsterdam: Nieuwezijds.
 • Ellis A. (1962). Reason and Emotion In Psychotherapy. New York: Lyle Stuart.
 • Ellis, A. & Backx, W. (2003). Moeten maakt gek. Pak zelf uw emotionele problemen aan. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Ellis, A., Greiger, R., et al. (1977); Handbook of Rational-Emotive Therapy. New York: Springer Publishing.
 • Ellis, A. & Harper, R. (1998). Gevoel en verstand. De rol van ons denken bij emotionele problemen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Engel, A. (2009). De toekomst van coaching. Nobco Nieuwsbrief, maart 2009.
 • Erikson, E.H. (1971). Identiteit, jeugd en crises. Utrecht: Het Spectrum.
 • Ferrucci, P. (1981). Heel je leven, oriëntatie op Psychosynthese. Haarlem: De Toorts.
 • Ferruci, P. (1991). Zeven wegen naar het Zelf. Haarlem: De Toorts.
 • Frank, J.D. & Frank, J.B. (1991). Persuasion and Healing: a comparative study of psychotherapy (3 rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Frijda, N.H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gallwey, T. (1974, 1986). The Inner Game of Tennis. Pan McMillan.
 • Gerrickens, P., (1997). Kwaliteiten. Een verfrissende kijk op eigen-aardigheden. 's-Hertogenbosch: Gerrickens.
 • Goleman, D. (1996). Emotionele intelligentie. Antwerpen: Uitgeverij Contact.
 • Greenberg, L.S. et al. (1993). Facilitating emotional change: the moment-by-moment process. New York/London: Guilford Press.
 • Hayes, S.C. & Strosahl, K. D. (2004). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. New York: Springer-Verlag.
 • Hayes, S.C. et al. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44, 1, 1-25.
 • Hargrove, R. (2004). Praktijkboek Meesterlijk Coachen. Dordrecht: Academic Services.
 • Hawking, S. & Mlodinow, L. (2010). The Grand Design. New York: Bantam Dell.
 • Hellinger, B. & Ten Hövel, G. (1996). Anerkennen was ist. München: Kösel.
 • Hellinger, B. (1998). Ordnung der Liebe. Heidelberg: Carl Auer Systeme.
 • Hellinger, B. (2001). De verborgen dynamiek van familiebanden. Haarlem: Altamira-Becht.
 • Hellinger, B. (2001). Die Quelle braucht niet nach dem Weg zu fragen. Heidelberg: Carl Auer Systeme.
 • Horst, A. van der et al. (2010). Groot Psychologisch Modellenboek. Culemborg: Van Duuren Management.
 • Kahler, T. & Capers, H. (1974). The miniscript, TA Journal, 4.
 • Karpman, S.B. (1968). Fairytailes and scriptdrama analysis. TA Bulletin, 7(26).
 • Kat, N. (2008). Coachen met een leeg hoofd. Culemborg: Van Duuren Media.
 • Kelly, G. (1955). The Psychology of Personal Constructs. New York: WW Norton.
 • Kessels, J. (2001). Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf. Amsterdam: Boom.
 • Klooster, C. ten (red.) (1998). Over luisteren gesproken. Koog a/d Zaan: Berkhout.
 • Korrelboom, K. &, Ten Broeke, E. (2004/2008). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
 • Korthagen. F., Koster, B., Melief, K. & Tichelaar, A. (2002); Docenten leren reflecteren. Soest: Nelissen.
 • Kouwenhoven, M. (1985). TA in Nederland. Deel I, II en III. Ermelo: Anita.
 • Kouwenhoven, M. (2009). Handboek Strategisch Coachen. Barneveld: Nelissen.
 • Leijssen, M. (1995). Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Liekens, P. (2000). NLP voor Managers. Deventer: Ankh-Hermes.
 • Lowen, A. (1998). Bio-energetica: de therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen. Utrecht: uitgeverij Servire.
 • Lowen, A. (2003). Handboek bio-energetica, Utrecht: uitgeverij Servire.
 • Lowen, A. (2001). Genieten, naar een werkelijk ervaren van het leven. Utrecht: Kosmos/Z&K Uitgevers.
 • Luken, T. & Reynaert, W. (2010). Puzzelstukjes voor een nieuw paradigma? Tilburg: Fontys Hogeschool.
 • Lutz, T. (2001). Een geschiedenis van de traan. Amsterdam: Anthos.
 • Maddux, J. (2005). Stopping the Madness. In Handbook of Positive Psychology, New York: Oxford University Press.
 • McLeod, J. (2003). An Introduction to Counselling. Buckingham/Philadelphia: Open University Press.
 • Mehrabian, A. (1971). Silent messages. Belmont CA: Wadsworth.
 • Nelson, L. (1994). De Socratische methode. Amsterdam: Boom.
 • Nijgh, L. (2006). Leren Reflecteren, zelfreflectie voor sociaal-agogische hulpverleners. Nelissen.
 • O'Connor, J. & Lages, A. (2007). How coaching Works. London: A&C Black Publishers.
 • O'Connor, J. & Seymour, J. (2002). NLP Gids voor Optimaal Functioneren. Haarlem: De Toorts.
 • Ofman, D.O., (2001). Bezieling en Kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire/Kosmos-Z&K Uitgevers BV.
 • Os, J. van (2010). Niemand is gek volgens het boek. de Volkskrant, november.
 • Phillips, Chr. (2003). Café Socrates. Een frisse kijk op de filosofie. Rotterdam: Lemniscaat.
 • Plato. Phaedrus. (1980). In: Plato. Verzameld werk, deel II. Baarn.
 • Pope, K.S. et al. (1986). Sexual attraction to clients, American Psychologist, 41, 147-58.
 • Ratering, D. & Hafkamp, K. (2000). Zelfsturend leren. Schoonhoven: Academic Services.
 • Reber, A.S. (1997). Woordenboek van de psychologie. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Ribbers, A. & Waringa A. (2011). Facts & Figures. E-coaching model Ribbers & Waringa. Universiteit Tilburg.
 • Rigter, J. (2008). Psychologie voor de praktijk. Bussum: Coutinho.
 • Rijkers, T. (2000). De kunst van het coachen. Baarn: Nelissen. Coachen als professie
 • Rogers, C.R. (1951). Client Centered Therapy, its Current Practice, Implications and Theory. Boston: Houghton Mifflin.
 • Rogers, C.R. (1957. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change, Journal of Consulting Psychology. 21, 33-42.
 • Rogers, C.R. (1961, 2004 (new edition). On becoming a Person. Constable & Robinson.
 • Rogers, C.R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.
 • Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6, 412-415.
 • Roth, G. (1990). Dans het leven. Heemstede: Altamira.
 • Sachse, R. & Elliott, R. (2002). Process-outcome research on humanistic therapy variables. In: Humanistic psychotherapies; Handbook of research and practice (83-115). Washington DC: APA.
 • Satir, V. (1975). Mensen maken mensen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
 • Satir, V. (1977). Het zit in de familie. Haarlem: De Toorts.
 • Shapiro, F. (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumtic memories. Journal of Traumatic Stress Studies, 2, 199-223.
 • Smeets, G. et al. (1999). Klinische psychologie, diagnostiek en therapie, Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Snyder, C. et al. (2007). Positive Psychology. London: Sage Publications.
 • Stadler, H.A. (1986). Making hard choices: clarifying controversial ethical issues. Counselling and Human Development, 19.
 • Stam, J. (2004). Het verbindende veld. Groningen: het Noorderlicht.
 • Stammes, N. et al. (2006). De Coach Approach, Deventer: CoachingNet.
 • Stewart, I. & Joines, V. (2010). Transactionele Analyse. Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik. Amsterdam: SWP.
 • Stober, D.R. & Grant, A.M. (2006). Evidence Based Coaching Handbook. Hoboken NJ: John Whiley & Sons.
 • Stone, H. & Stone, S. (2006). Thuis komen in Jezelf. Voice Dialogue Handboek. Groningen: de Zaak.
 • Störig, H.J. (1990). Geschiedenis van de filosofie 1- De bloeitijd van de Griekse wijsbegeerte. Utrecht: Het Spectrum.
 • Swilders, H. (red.). (1991). Leerboek Gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Taylor, C.C.W. (2001). Socrates. Rotterdam: Lemniscaat.
 • Trendrapport (2011). Young Professionals 2.0. Uitgever: ASA Student BV.
 • Tros, A. (2002). Dynamisch Coachen. Symbolon.
 • Vandamme, R. (2003). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Soest: Nelissen.
 • Veenbaas, W. & Goudswaard, J. (2005). Vonken van Verlangen. Utrecht: Phoenix.
 • Veenbaas, W. et al. (2006). De Maskermaker. Utrecht: Phoenix.
 • Veenbaas, W. et al. (2007). Passe-partout. Utrecht: Phoenix.
 • Veenbaas, W. en Weisfelt, P. (1999). De reiziger en zijn gids. Utrecht: Phoenix.
 • Veraart-Maas, H. (2006). Socratisch coachen. Soest: Nelissen.
 • Verheul, R. (2007). Voorwoord. In: Bosch, W. van den, Meijer, S., Backer, H. Handboek dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk.
 • Wahlsten, D. (1991). Nonverbal behaviour and self-presentation. Psychological Bulletin, 110, 587-595.
 • Walsh, R.A. & McElwain, B. (2002). Existential Psychotherapies. In: Humanistic psychotherapies; Handbook of Research and Practice (pp. 253-278). Washington DC: APA.
 • Wampold, B.E. (2001). The great psychotherapy debate: models, methods and findings. Mahwah NJ: Erlbaum.
 • Weisfelt, P. (1999). Nestgeuren. Baarn: Nelissen.
 • Whipple, J.L. et al. (2003). Improving the effects of psychotherapy. The use of early identification of treatment failure and problem-solving strategies in routine practice. Journal of Counseling, 50, 59-68.
 • Whitmore, J. (1995). Succesvol Coachen. Soest: Nelissen.
 • Woud, A. van der (2007). Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het modern Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Wright, J.H. et al. (2006). Learning Cognitive Behavior Therapy. An Illustrated Guide. Washington DC: American Psychiatric Publishing Inc.

Relevante organisaties

ABvCAlgemene Beroepsvereniging voor Counselingwww.abvc.nl
EMCCEuropean Mentoring & Coaching Councilwww.emccouncil.org
IACInternational Association of Coachingwww.certifiedcoach.org
ICFInternational Coach Federationwww.icf-nl.org
LVPWLand. Vereniging Psychosociaal Werkendenwww.lvpw.nl
LVSCLand. Ver. van Supervisoren & Coacheswww.lvsc.eu
NACNed. Associatie van Counselorswww.denac.nl
NOBCONed. Orde v. BeroepsCoacheswww.nobco.nl
NVNLPNed. Vereniging voor NLPwww.nvnlp.nl
VACVlaamse beroepsAssociatie voor Coacheswww.vlaamsecoaches.be

Overige informatie

www.boomlemma.nluitgeverij van o.a. coachboeken
www.counselingmagazine.nlCounseling magazine
www.lerenreflecteren.nlinformatie over reflecteren
www.natuurlijkleren.netinformatie over leertheorieën
www.reflectietools.nlinformatie over reflectiemethodieken
www.supervisie.bsl.nlTijdschrift Supervisie & Coaching
www.tvc.nlTijdschrift voor Coaching