Referenties

Berne, E. (1975). Wat moetje zeggen nadat je hallo gezegd hebt? Den Haag: Bert Bakker.

Bloch, S. & D. Whiteley (2003). Complete Leadership. Harlow: Pearson Education.

Bluckert, P. (2010). Psychological Dimensions of Executive coaching. Berkshire: Open University Press McGraw-Hill Publication.

Boomen, F. van den, R. Merkies & M. Hoonhout (2004). Professionele dilemma’s van de coach. Soest: Nelissen.

Bos, M. (2010). Coaching en diversiteit. Een pragmatische kijk op modellen die werken. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Briggs Myers, I. (2000). Inleiding tot type. Oxford: OPP Ltd.

Briggs Myers, I., M.H. McCaulley, N.L. Quenk & A.L. Hammer (2003). MBTI manual. A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.

Chapman, L. (2010). Integrated Experiential Coaching. Becoming an Executive Coach. Londen: Karnac.

Chardon, J.P. (2005). Gestaltmethodiek. In: A. J. Engel (ed.) Handboek voor coaching. Deel III – Transformational Coaching, p225-238. Life University, Haarlem.

Collins, J. (2006). Good to great. Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit makenen andere niet. Amsterdam: Business Contact.

Competentieframework NOBCO/EMCC. Geraadpleegd op www.NOBCO.nl.

Dembkowski, S., F. Eldrigde & I. Hunter (2007). The Seven Steps of Effective Executive Coaching. Londen: Thorogood Publishing.

Dessing, M. & E. Lap (2004). Talentmanagement. De waarde van talent in organisaties. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Executive Coaching Handbook. Principles and Guidelines for a Successful Coaching Partnership (2012). The Executive Coaching Forum. Geraadpleegd op www.theexecutivecoa-chingforum.com.

Goldsmith, M., P. ter Kuile & M. Reiter (2008). Tot hier en nu verder! Utrecht: Bruna.

Goleman, D. (1996). Emotionele intelligentie. Amsterdam: Contact.

Goleman, D. (1998). Emotionele intelligentie in de praktijk. Amsterdam: Contact.

Goleman, D., R. Boyatzis & A. McKee (2002). Het nieuwe leiderschap. Emotionele intelligentie voor managers. Amsterdam: Olympus.

Groen, M. (2006). Reflecteren de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hargrove, R. (2000). Meesterlijk coachen. Over beïnvloeding van mensen en hun manier van denken en samenwerken in groepen. Den Haag: Academic Service.

Hargrove, R. (2002). Praktijkboek meesterlijk coachen. Over een coachingattitude, een praktisch coachingmodel en het creëren van een coachingcultuur. Den Haag: Academic Service.

Haan, de E. & Y. Burger (2004). Coachen met collega’s. Praktijkboek individuele consultatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Haan, de E. (2007). Relationele coaching. Wegen naar meesterschap in helpende gesprekken. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Hagerman, M.H. (2009). The Lone Ranger is Dying: Gestaltcoaching as Support and Challenge. Gouldsboro, USA: International Gestalt Journal.

Hoogendijk, A. (2011). De schoonheid van het coachen. Over vitaliserende coaching. Amsterdam: Business Contact.

ICF Global Coaching Study 2012. Geraadpleegd op www.coachfederation.org.

James, M. & D. Jongeward (1997). Wie waagt die wint. Transactionele Analyse met gestalt experimenten. Amsterdam: Pearson Education.

Jacques, E. & S.D. Clement (1997). Executive Leadership. A Practical Guide to Managing Complexity. Arlington, VA: Carson Hall.

Joinse, V. & I. Stewart (2002). Personality Adaptations. A New Guide to Human Understanding in Psychotherapy and Counselling. Nottingham: Lifespace Publishing.

Jung, C.G. (1984). Psychologische typen. Katwijk aan Zee: Servire.

Kets de Vries, M. (1993). Leiders, narren en bedriegers. Schiedam: Scriptum Management.

Kets de Vries, M. (2012). Het egel effect. Executive coaching en het geheim van high-performance teams. Den Haag: SDU Uitgevers B.V.

Kilburg, R.R. (2000). Executive coaching. Developing Managerial Wisdom in a World of Chaos. Washington, DC: American Psychological Association.

Kolb, D. (1999). Learning Style Inventory. Cleveland Heights, OH: Experienced Based Learning Systems, Inc.

Kolb, D. (1984/2001). Experiential Learning. Boston, MA: Hay Group.

Korrel, M. (2003). Het begeleiden van effectieve leerprocessen. Over interventiekunde, de waarde van weerstand en de interventiekaart als wegwijzer. Soest: Nelissen.

Lambrechts, G. (2003). De Gestalttherapie. Tussen toen en straks. Berchem: EPO.

Mathijssen, A. & R. de Bruijn (2006). Kootsj, uw coachtalent spelenderwijs in kaart. Tilburg: Kootsj.

Lingsma, M. (1999). Aan de slag met teamcoaching. Soest: Nelissen.

McClelland, D.C. (1987). Human Motivation. Cambridge: Cambridge University Press.

McClelland, D.C. & D.H. Burnham (1994). Power is the Great Motivator. Harvard Business Review, geraadpleegd op hbr.org.

McMahon, G., S. Palmer & C. Wilding (2006). Achieving Excellence in Your Coaching Practice. Sussex: Routledge.

Nevis, E.C. (1998). Organizational Consulting. A Gestalt Approach. Cleveland: Gestalt Institute of Cleveland Press.

O’Neill, M.B. (2000). Executive Coaching with Backbone and Heart. A Systems Approach to Engaging Leaders with their Challenges. San Francisco: Jossey-Bass.

Perls, F.S., R. Hefferline & P. Goodman (1974). Ken uw zelf Amsterdam: Bert Bakker.

Polster, E. & M. (1974). De praktijk van gestalt. Rotterdam: Lemniscaat.

Sandler, C. (2011). Executive Coaching. A Psychodynamic Approach. Berkshire: Open University Press McGraw-Hill Publication.

Schreyögg, A. (1997). Coaching: een inleiding voor praktijk en opleiding. Amsterdam: Addison, Wesley en Longman.

Senge, P. (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum.

Sherpa coaching (2013). At the Summit. The 8th Annual Executive Coaching Survey. Geraadpleegd op www.sherpacoaching.com.

Siemens, H. (2006). De praktijk van de Gestalttherapeut. Een professionele handleiding. Amsterdam: F&N Eigen Beheer.

Spencer, L.M. & S.M. Spencer (1995). Competence at Work. Models for Superior Performance. New York: John Wiley &Sons, Inc.

The Executive Coaching Forum (2012). The Executive Coaching Handbook. Principles and Guidelines for a Successful Coaching Partnership. Geraadpleegd op www.executivecoachingforum.com.

Tros, A. (2007). Dynamisch coachen. Balans tussen zingeving en resultaat. Amstelveen: Aionion Symbolon.

Whitmore, J. (2006). Succesvol coachen. Coachen: de managementstijl voor betere prestaties van individu en team. Soest: Nelissen.

Whitworth, L., H. Kimsey-House & P. Sandahl (2007). Co-actief coachen. Nieuwe vaardigheden voor professioneel en persoonlijk coachen. Zaltbommel: Thema.

Wolbink, R. (2005). Gestalt in supervisie. Soest: Nelissen.

Yontef, G.M. (1993). Awareness Dialogue and Process. Essays on Gestalt Therapy. Highland NY: The Gestalt Journal Press.