Canon van leren & ontwikkelen

Canon van leren & ontwikkelen

50 concepten en hun grondleggers

Manon Ruijters, Rika Schut, Robert-Jan Simons |

De Canon van leren & ontwikkelen is hét basiswerk voor praktijkmensen zoals trainers, opleiders en adviseurs die zich bezighouden met leren en ontwikkelen in en om organisaties. Voor iedereen die iets van de achtergrond van leerconcepten wil weten, van de mens achter dat concept en van de mogelijkheden en beperkingen van het concept.

 

Deze volledig herziene editie bevat 50 gezichtsbepalende theorieën rond leren en ontwikkelen. Van Aangeleerd optimisme tot Werkleren. Het e-book bevat nog eens 25 extra concepten – van Afgunst tot Zone van de naaste ontwikkeling. Op de bij de Canon behorende website worden alle 75 concepten (uit boek en e-book) toegelicht.

 

50 concepten en hun grondleggers

Aan het boek werkten ruim vijftig auteurs mee, stuk voor stuk mensen uit wetenschap en praktijk. Het resultaat: vijftig toelichtingen op belangrijke concepten en hun grondleggers. De auteurs brengen de theorieën niet alleen helder en zonder poespas over, maar delen ook hun persoonlijke fascinatie, ervaring en kritische reflecties. De bijdragen zijn gebundeld door een redactie, bestaande uit Manon Ruijters, Rika Schut en Robert-Jan Simons.

 

Met de Canon van leren & ontwikkelen hopen de auteurs hun liefde voor het vak over te dragen en jouw nieuwsgierigheid te wekken. Om leren en ontwikkelen in en om organisaties te stimuleren.

 

Volledig herziene uitgave van Canon van het leren (ruim 10.000 exemplaren verkocht)

Dit boek is een volledig herziene uitgave van Canon van het leren, dat in 2012 verscheen. Deze nieuwe editie met bijbehorende site bevat nieuwe en geüpdatete artikelen met actuele ontwikkelingen en inzichten, evenals nieuwe stromingen in de organisatiekunde. Op de website www.canonvanlerenenontwikkelen.nl en in het e-book staan nog eens 25 extra artikelen over invloedrijke concepten en hun grondleggers.

Manon Ruijters

Prof. Dr. Manon Ruijters werkt graag aan vraagstukken die betrekking hebben op professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Dat doet zij met diverse partners in allerlei settings vanuit haar thuishaven Good Work Company. Sinds 2011 is Manon daarnaast werkzaam als lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen, waar zij zich bezighoudt met onderzoek naar professionele identiteit en goed werk. In 2017 werd zij hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU en maakt daar deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de veranderkundige opleidingen en aanverwant onderzoek aan de School of Business and Economics.

 

Onderzoek en praktijk lopen in het werk van Manon voortdurend door elkaar heen. De praktijk houdt haar op het rechte spoor: de onderwerpen en vraagstukken die daar opkomen, sturen de ontwikkeling. Wat zij in de praktijk tegenkomt en uitprobeert, versmelt vervolgens in het lopende onderzoek en omgekeerd. Manon publiceert graag in zowel wetenschappelijke als populaire boeken en tijdschriften. Van haar hand zijn onder meer Liefde voor leren, Canon van het leren (redactie samen met Robert-Jan Simons), Je Binnenste Buiten en het bijbehorende werkboek Mijn Binnenste Buiten en Queeste naar goed werk.

Rika Schut

Drs. Rika Schut was als opleider en coördinator verbonden aan de masteropleiding Professioneel Meesterschap van de Hogeschool van Amsterdam. 

Robert-Jan Simons

Prof. Dr. Robert-Jan Simons studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Hij werkte aan de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Tilburg als wetenschappelijk (hoofd-) medewerker.

 

Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij als hoogleraar didactiek in digitale context aan de Universiteit Utrecht. Van 2006 – 2010 was hij hoogleraar-directeur van het IVLOS: het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden.

 

Vanaf januari 2010 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Per 1 januari 2014 is hij met emeritaat en gestopt met het directeurschap van de NSO.

Manon Ruijters Rika Schut Robert-Jan Simons