Kets de Vries over executive coaching

Kets de Vries over executive coaching

Inzicht in 8 complexe persoonlijkheden

Manfred Kets de Vries | Boom uitgevers Amsterdam

Het coachen van lastige executives kan wel degelijk een positieve ervaring zijn, zo laat Manfred Kets de Vries zien met dit boek. Hij steekt coaches een hart onder de riem en reikt hun tegelijkertijd de nodige handvatten aan waarmee ze beter opgewassen zullen zijn tegen executives die niet alleen hun organisatie, maar ook anderen schade berokkenen.

Aan de hand van interventies uit de coachingpraktijk van de auteur zelf maakt de lezer kennis met de volgende 8 types executives:

  • de narcistische executive
  • de afstandelijke executive
  • de paranoïde executive
  • de 'bipolaire' executive
  • de psychopatische executive
  • de 'autistische' executive
  • de passief-agressieve executive
  • de obsessief-compulsieve executive

De eenzame momenten van verwarring die zich aandienen tijdens een dergelijk coachingtraject, worden vroeg of laat afgewisseld met momenten van herkenning, zo verzekert Kets de Vries zijn lezer. Iedere coach kan uiteindelijk patronen leren herkennen en vat krijgen op wat er aan de hand is.

Manfred Kets de Vries

Manfred Kets de Vries, internationaal de meest geprezen Nederlandse managementdenker, is als hoogleraar Leiderschap verbonden aan INSEAD, Fontainebleau & Singapore. Hij is tevens hoogleraar aan het European Institute for Management and Technology en directeur van het Center for Leadership Development Research in Berlijn. 

 

In 2008 ontving hij de International Leadership Association’s Lifetime Achievement Award. Kets de Vries schreef dan 35 boeken, waaronder de bestsellers Kets de Vries over mindfulness en Leiderschap ontraadseld.

 

Manfred Kets de Vries