De Belbin-benadering

De Belbin-benadering

Voor individuele coaching en loopbaanbegeleiding

Rob Groen, Jose Houweling |

Boeken over Belbin zijn er te over, maar een boek over coachen met Belbin was er wonderlijk genoeg nog niet! Sinds jaren wordt het model van Belbin succesvol toegepast voor teamcoaching. Minder bekend is de schat aan mogelijkheden van de Belbin-benadering voor individuele coaching en loopbaanbegeleiding.

 

Loopbaan- en relatieadviezen

Steeds vaker worden teamtrainingen opgevolgd door verzoeken voor individuele gesprekken, voor individuele adviezen en hulp bij het zoeken naar individuele scholings- en trainingsprogramma’s en loopbaan- en relatie-adviezen. Steeds vaker vinden individuele coachees hun weg naar een in Belbin-geschoolde coach. Toch heeft Belbin als methode nog nooit de weg naar de handboeken en overzichtsboeken over individuele coaching gevonden.

 

Oplossingsgerichte en positieve grondslag

Dit boek voorziet in deze leemte. Het geeft handvatten om de eenvoudig herkenbare - maar wetenschappelijk gefundeerde - Belbin-rollen als basis te gebruiken bij coachingsvraagstukken en talentontwikkeling. Het leert je voort te bouwen op iemands natuurlijke sterkten en biedt uitkomst als er een mismatch is tussen persoon en functie. En het geeft tal van aanknopingspunten voor individuele begeleiding als vervolg op functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. De grootste kracht van de Belbin-benadering is de oplossingsgerichte en positieve grondslag. Dit maakt dat iedereen zich hierin kan herkennen en er graag mee aan de slag gaat.

 

De sterkepuntenrevolutie

De Belbin-benadering sluit aan bij de trends in de positieve psychologie en bij de sterkepuntenrevolutie in de loopbaanbegeleiding. Rob Groen en José Houweling hebben het boek samengesteld met tien zeer ervaren coaches. Hun waardevolle ervaringen op het gebied van coaching met Belbin zijn een verrijking voor jouw coachingspraktijk.

 

De negen teamrollen

In de eerste hoofdstukken lichten de schrijvers toe hoe zij op het idee van dit boek kwamen, ze zetten in een verkorte vorm het model van Belbin en de negen teamrollen uiteen en ze geven aan waarom het model van Belbin zo bruikbaar is en waarin het zich onderscheidt van, of juist verbindt met, andere coachingstechnieken. 

 

Verslingerd aan het model

In de hoofdstukken 4 tot en met 11 zetten ze een achttal casussen op een rij, geschreven door professionals met ieder hun eigen stijl en scope, die net als de auteurs verslingerd zijn aan het model, en die je graag willen laten zien hoe je het kunt inpassen in je eigen praktijk.

 

Pleidooi voor contextgericht coachen

Het laatste deel van het boek omvat een beschouwing van Ger van Doorn en Marijke Lingsma, waarin zij het coachen met Belbin relateren aan de vijf kritische succesfactoren (KSF's) voor coaching, in de vorm van een pleidooi voor contextgericht coachen. Ten slotte tref je een drietal bijlagen aan met praktische tips over hoe je het anders-zijn van anderen kunt leren kennen en herkennen, en hoe je daar zo goed mogelijk mee kan proberen om te gaan.

 

Voor wie is De Belbin-benadering geschreven?

De Belbin-benadering is geschreven voor coaches en loopbaanbegeleiders die in individuele begeleiding gebruik willen maken van de Belbin-benadering.

 

Rob Groen

Rob Groen is psycholoog, trainer en opleider van trainers. En nu (dus) ook schrijver. Sinds 1981 is hij gespecialiseerd in het toepassen van het model van Belbin bij training, coaching en advies. Vanaf 1999 verzorgt hij de Belbin Masterclass voor wie zelfstandig en professioneel met Belbin aan de slag wil. Rob is directeur van het CMB, zijn eigen trainingsbureau, en directeur van Teamvorm, de uitgever van de Nederlandse Interplace. Hij schreef diverse artikelen voor vakbladen en magazines en werkte mee aan diverse boeken: met Karin Kooij en Pieter Kruijt aan Teamrol & Taal (2010); met Jaco van der Schoor en Margreeth Kloppenburg aan Leve het verschil! (2009) en samen met Ed Feijen, Peter Hennevanger en André Meester aan Samenwerken in projecten.

Jose Houweling

José Houweling is sinds 2003 zelfstandig gevestigd Registerpsycholoog NIP/A&O, coach en trainer. In haar coachpraktijk begeleidt ze mensen met diverse loopbaanvragen, van persoonlijke ontwikkeling tot het zoeken naar een andere baan. Teams traint/coacht ze in het verbeteren van hun samenwerking, zicht krijgen op hun kwaliteiten en leren omgaan met hun valkuilen. Al ruim twintig jaar gebruikt zij daarbij met succes het teamrolmodel van Belbin, individueel en in groepen, in een nationale en internationale context.

Rob Groen Jose Houweling