Help, het wordt me te veel

Help, het wordt me te veel

Hoe je als naastbetrokkene overeind blijft

Erwin van Meekeren | Boom uitgevers Amsterdam

Onderzoek heeft aangetoond dat ieder jaar meer dan 20 procent van de Nederlandse bevolking korte of langere tijd met psychische problemen of stoornissen te kampen heeft. Dat zijn meer dan drie miljoen mensen! Als u naastbetrokkene bent van iemand met psychische problemen, bent u niet de enige.

 

De zoektocht van de naastbetrokkene

Hoe ga je om met je psychisch ontregelde dierbare, of die nu psychotisch, emotioneel ontregeld, impulsief, getraumatiseerd, verslaafd of autistisch is. Iedereen heeft moeite met het vinden van de juiste woorden en omgang met mensen die heel gesloten zijn, snel woede-uitbarstingen hebben, hongeren, moeilijk bereikbaar lijken, wispelturig zijn, aan zelfmoord denken of nauwelijks zelfvertrouwen hebben. Het is onterecht te veronderstellen dat je dat als naastbetrokkene vanuit jezelf zou moeten weten en kunnen. Het is een zoektocht van balanceren, spitsroeden lopen en je grenzen bewaken.

 

Zorgen voor jezelf

Help, het wordt me te veel geeft inzicht in de ziektebeelden, hun ontstaan, diagnostiek, behandeling, hoe je er als naastbetrokkene mee om kunt gaan en vooral hoe je overeind blijft.

 

Meer lezen?

Dit boek is verschenen in de serie Zorgen voor jezelfDe toegankelijke en praktische boeken uit deze serie helpen mensen inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van veel voorkomende (gedrags)problemen, en geven handvatten om er zelf iets aan te doen. 

 

Ook verkrijgbaar als e-book.

Erwin van Meekeren

Na zijn studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden koos Erwin van Meekeren voor de specialisatie tot psychiater. Na zijn opleiding was Van Meekeren werkzaam als (beleids)psychiater bij APZ Endegeest (nu Rivierduinen), Parnassia/PsyQ en Scelta (GGNet). Altijd in het vakgebied persoonlijkheidsproblematiek. En altijd met aandacht voor de context. Ook verricht hij psychiatrische expertises bij werkgerelateerde problematiek. Hij publiceerde vele artikelen en diverse boeken, organiseerde meer dan  100 congressen en is officieel docent (CIPION). Daarnaast is hij vanaf de start redacteur van www.psychiatrienet.nl en jarenlang actief geweest binnen Stichting Borderline, Triade Borderline en het landelijk familieberaad GGZ.

 

Na zijn keuzejaar in Suriname ging Van Meekeren aan de slag bij Endegeest waar hij werkte met veelal jonge vrouwen die een slecht zelfbeeld hadden, heftige emoties lieten zien en zichzelf moedwillig beschadigden. Er leken bijzonder weinig behandelmogelijkheden voorhanden. Dat intrigeerde hem zo dat hij zich er in ging verdiepen. Er was nauwelijks informatiemateriaal waardoor hij mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van de eerste folder (‘Alles of niets’) die in een grote behoefte voorzag. Daarop volgenden meer publicaties en vele optredens. De laatste jaren is Van Meekeren zeer actief binnen het Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen op diverse terreinen. 

 

Leestips van Erwin van Meekeren:

- Relationship management of the borderline patient, Daniel Dawson & Harriet MacMillan

- Publicaties over Positieve psychologie zoals van Fredrike Bannink

- Boeken over act van Russ Harris en Ando Rokx

- Klanten maken, klanten houden, Heinz Goldmann

- Rethinking psychiatry. From cultural category to personal experience, Arthur Kleinman

- Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan, Nelleke Nicolai

Erwin van Meekeren