Het is alsmaar zo druk in mijn hoofd

Het is alsmaar zo druk in mijn hoofd

Over ADHD en ADD bij volwassenen

Bas van Heycop ten Ham | Boom uitgevers Amsterdam

De diagnose ADHD en ADD wordt vaak gesteld bij kinderen, maar de ziekte komt ook veelvuldig voor onder volwassenen. Het belang van tijdige onderkenning van deze stoornis en een adequate behandeling kan er in de volwassenheid voor zorgen dat het tij zich keert: het leven wordt overzichtelijk en heeft weer perspectief.

 

Een volledig beeld van ADHD en ADD

In dit boek vind je alle informatie over de verschijnselen van ADHD en ADD, de diagnosestelling, de bijkomende psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen en de behandeling.

 

Zorgen voor jezelf

Dit boek is verschenen in de serie Zorgen voor jezelfDe toegankelijke en praktische boeken uit deze serie helpen mensen inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van veel voorkomende (gedrags)problemen, en geven handvatten om er zelf iets aan te doen. 

 

Ook verkrijgbaar als e-book.

Bas van Heycop ten Ham

Bas van Heycop ten Ham is geregistreerd GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

 

Voorheen werkte hij als gedragstherapeut onder andere bij Parnassia te Den Haag, UMCUtrecht afdeling Angst- en dwangstoornissen, Landelijk Kenniscentrum voor Eetstoornissen "De Ursula", het Astmacentrum in Davos en vrijgevestigd in Ruinerwold. Sinds januari 2012 werkt hij bij Medinello revalidatiecentrum en heeft hij zijn eigen psychotherapeutisch praktijk in Zwolle. Naast het runnen van zijn eigen praktijk geeft hij les aan gedragstherapeuten in opleiding. 


Bas van Heycop ten Ham is eindredacteur van de boekenserie "Zorgen voor jezelf" van uitgever Boom.

Bas van Heycop ten Ham