Burn-out

Burn-out

Een nieuwe benadering

Clémence Leijten, Armando Theunisse, Paul Maasen | Boom uitgevers Amsterdam

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, ofwel geen energie of motivatie meer vinden voor dagelijkse bezigheden en werk. In dit boek wordt ingezet op een 'nieuwe' manier van leven en werken.

 

Herstel de balans

Burn-out is een ziekte die vooral ondernemende en actieve mensen treft. Zij zijn geneigd onafgebroken te werken en maar door te gaan. Deze houding is een levenshouding voor velen van ons geworden: we zien onszelf liever actief dan passief. Leijten, Theunisse en Maasen pleiten voor het herstel van balans tussen activiteit en passiviteit. De auteurs hopen met dit boek ieders passieve kant weer een plek te geven in zijn of haar leven, omdat de disbalans tussen activiteit en passiviteit volgens hen vaak leidt tot burn-out. Door deze balans te herstellen, kun je weer evenwichtig in het leven staan.

 

Een bipolaire benadering

Ieder leven kent positieve en negatieve elementen. Volgens Leijten, Theunisse en Maasen dienen beiden onder ogen gezien, aanvaard en doorleefd te worden. Deze twee polen moeten gelijkmatig aandacht krijgen, ook als een van de twee niet zichtbaar is. Dit is het principe van bipolariteit, waarop Burn-out een nieuwe benadering gebaseerd is.

 

Het re-integratieproces beschreven

De auteurs behandelen in dit boek de vele facetten van het re-integratieproces. Zij beschrijven de ziekte en haar oorzaken, gaan uitgebreid in op 'de bipolaire behandeling' en richten zich vervolgens op de belangrijkste aspecten van re-integratie naar het werk. Aan het eind van elk hoofdstuk staat een oefening waarmee je de theorie van het hoofdstuk in praktijk kunt brengen. Burn-out een nieuwe benadering besluit met het levensverhaal van een man die burn-out is geraakt en succesvol terugkeert naar zijn werk.

Clémence Leijten

Clémence Leijten heeft tientallen jaren praktijkervaring met de therapeutische behandeling van mensen met burn-out en assertiviteit en maatschappelijk functioneren. Hij schreef samen met Armando Theunisse eerder Alles bereikt en toch niet gelukkig (2006) en De kracht van burn-out (2008). 

Armando Theunisse

Armando Theunisse heeft tientallen jaren praktijkervaring met de therapeutische behandeling van mensen met burn-out en assertiviteit en maatschappelijk functioneren. Samen met Clémence Leijten schreef hij eerder Alles bereikt en toch niet gelukkig (2006) en De kracht van burn-out (2008),

Paul Maasen

Paul Maasen is docent aan de Hogeschool Utrecht. Hij begeleidt collega's die burn-out zijn geweest bij hun reïntegratie.

Clémence Leijten Armando Theunisse Paul Maasen