Ik ben er kapot van

Ik ben er kapot van

Over psychotrauma en de verwerking van schokkende gebeurtenissen

Carlo Mittendorff, Ellen Muller | Boom uitgevers Amsterdam

In dit boek wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een psychotrauma, welke gevolgen dat kan hebben en welke stressreacties meestal optreden.

 

Omgaan met verlies en rouw

Er wordt aandacht besteed aan het verwerkingsproces en hoe men om kan gaan met schokkende voorvallen waarbij het belang van sociale steun en erkenning wordt benadrukt. Vanzelfsprekendheden en illusies als onkwetsbaarheid, rechtvaardigheid en voorspelbaarheid komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer de verwerking verstoord is of vastloopt en er sprake is van een posttraumatische stressstoornis.Ten slotte wordt duidelijk gemaakt wanneer deskundige hulp nodig is en wordt aandacht geschonken aan gebeurtenisgerich

te psychotherapie voor verwerkingsstoornissen.

 

Voor wie?

Ik ben er kapot van is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die een schokkende gebeurtenis te verwerken hebben en is ook geschikt voor hulpverleners en psychotherapeuten.

 

Zorgen voor jezelf

Dit boek is verschenen in de serie Zorgen voor jezelfDe toegankelijke en praktische boeken uit deze serie helpen mensen inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van veel voorkomende (gedrags)problemen, en geven handvatten om er zelf iets aan te doen. 

 

Ook verkrijgbaar als e-book

Carlo Mittendorff

Carlo studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich nadien tot psychotherapeut en gezondheidspsycholoog. Hij heeft tientallen jaren ervaring in het coachen van mensen bij verandering in werk en leven. Hij werkte tussen 1972 en 1990 als manager en psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Daarop volgde een overstap naar het bedrijfsleven. In 2001 vestigde hij zich zelfstandig als executive coach in Amsterdam. Als docent en trainer verzorgt hij workshops en seminars voor coaches in binnen- en buitenland.

Ellen Muller
Carlo Mittendorff Ellen Muller