Dynamisch Coachen

Dynamisch Coachen

Balans tussen zingeving & resultaat

Ans Tros | Symbolon

"Coachen is het verruimen van Bewustzijn in Samenwerking."

 

Een boek voor mensen die een passie hebben voor leren en ontwikkelen en zich verder willen bekwamen in mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen. Coachen is zo'n vak waarbij je mensen op creatieve en effectieve wijze samen kunt laten leren.

 

Dit boek daagt je uit om:

 

* de technieken direct toe te passen;

* op je intuïtie te vertrouwen als basis voor resultaat;

* te spelen met de hier-en-nu-situatie;

* te vertrouwen op je waarneming in plaats van op fatsoen;

* authentiek gedrag te laten zien;

* irrationaliteit als normaal verschijnsel te beschouwen;

* een luie coach te worden die erop vertrouwt dat de ander zijn eigen antwoorden kan vinden;

* vanuit co-creatie te werken.

 

De psychologie van Carl G. Jung vormt daarvoor de inspiratiebron. Technieken die aan bod komen zijn het werken met associaties, dromen, tarot en actieve imaginatie. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan macht, conflicten, overbelasting en zingeving. Een must voor iedereen die het coachen als (bij)vak beoefent; het vergroot je effectiviteit en plezier in het coachen! 

Ans Tros

Drs. Ans Tros (1960) is psychologe en managementcoach. Samen met Marijke Lingsma heeft ze de SVC School voor Coaching BV te Leiden opgericht. Haar specialismen zijn individuele coaching, teamcoaching en het opleiden van mensen tot professioneel coach vanuit het perspectief van zingeving en resultaatgerichtheid. 


Ans Tros is beschikbaar voor interviews, lezingen en trainingen via anstros@schoolvoorcoaching.nl 

Ans Tros