Einde discussie

Einde discussie

Leiderschap door dialoog

Roland de Bruijn, Fons Trompenaars |

Ga jij in discussie of kies je voor de dialoog?

Het is totaal niet je bedoeling en toch gebeurt het je keer op keer: je raakt verzeild in een discussie die nergens toe leidt. Of je houdt je mond maar om die discussie juist te voorkomen. Herkenbaar?

 

Wil jij door jouw manier van communiceren leiderschap tonen?

In Einde discussie ontdek je de weg naar de productieve dialoog. En dan blijkt hoe interessant juist het gesprek is met mensen met wie je sterk van mening verschilt. Met behulp van de unieke dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S) krijg je zicht op je eigen ineffectieve patronen en een praktische aanpak om door de dialoog veel meer leiderschap te tonen.

 

De auteurs gebruiken veel voorbeelden die illustreren dat we het heel lastig vinden om te kiezen voor de dialoog met mensen die een andere mening of andere ideeën hebben. In plaats van onbevangen te luisteren, zijn we geneigd anderen de maat de nemen. Door ons primaire oordeel te delen of door wijselijk ons mond te houden staan relaties onder druk, stokt de voortgang en missen we kansen op ontwikkeling en innovatie.

 

Wil jij ook je patronen doorbreken?

Met behulp van dit boek in combinatie met de online-leeromgeving leer je tijdens gesprekken succesvol de regie te pakken, verschillende meningen te onderzoeken, ogenschijnlijke tegenstellingen te integreren en sturing te geven aan ontwikkeling en innovatie.

 

Dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S)

Door het toepassen van de unieke Dialogue to Synergize methode leer je:

  • hoe jij jezelf onderscheidt door een vorm van leiderschap waarmee je niet alleen sturing geeft aan jezelf, maar ook je gesprekspartners aanzet tot een productieve dialoog;
  • hoe jij veel creatiever wordt en veel meer kansen te benutten door niet te denken in tegenstellingen of compromissen, maar je hoofd vrij te maken voor een nieuwe verbindende manier van denken: het doordenken;
  • hoe jij je gezond verstand niet meer laat kapen zelfs als de spanning hoog oploopt;
  • hoe je de complexe werkelijkheid beter gaat begrijpen door je vecht-vlucht-reflex te vervangen door de betrokken-nieuwsgierigheids-reflex;
  • hoe je met het strak-los-strak-samenwerkingsmodel collega’s coacht naar hogere prestaties;
  • hoe je diversiteit in denken en doen benut om ongekende dingen tot stand te brengen.

 

Over de auteurs van Einde discussie

Roland de Bruijn (spreker, coach, onderzoeker) en Fons Trompenaars (spreker, Thinkers50, auteur bestseller Riding the Waves of Culture (1994)) ontwikkelden de praktische toepasbare dialoogmethode D2S, waarmee zij professionals leren het beste in elkaar naar boven te halen en innovatieve antwoorden te vinden om grote uitdagingen het hoofd te bieden.

Roland de Bruijn

Roland de Bruijn is spreker, coach en onderzoeker. Samen met Fons Trompenaars doet hij onderzoek naar communicatie en samenwerken. Met name diversiteit en het realiseren van inclusiviteit met behulp van verbindende communicatie heeft zijn interesse. Het wetenschappelijke werk van Trompenaars heeft hij gebruikt voor de ontwikkeling van de dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S). Hij coacht en traint professionals om met D2S hun gespreksvaardigheden naar een hoger niveau te tillen en (menings)verschillen op een positieve en productieve manier te gebruiken. Dit resulteert in een vitale samenwerking met meer voortgang, ontwikkeling en innovatie.

Fons Trompenaars

Fons Trompenaars is spreker, Thinkers50 en auteur van de bestseller Riding the Waves of Culture – 1994). Samen met Roland de Bruijn ontwikkelden hij de dialoogmethode, waarmee zij professionals leren het beste in elkaar naar boven te halen en innovatieve antwoorden te vinden om grote uitdagingen het hoofd te bieden.

Roland de Bruijn Fons Trompenaars