Professioneel reflecteren

Professioneel reflecteren

Werkervaringen omzetten in beter handelen

Marcel Hoonhout, Christa van Luijk, Antoon Duijnker, Annemieke Knuwer, Rinus Merkies |

Als professional vertrouw je op kennis door ervaring en doe je 'gewoon' wat nodig is. Dit boek helpt je verder te kijken en te reflecteren op je functioneren om zo te komen tot steeds betere resultaten.

 

Van een professional mag je verwachten dat hij niet alleen knowhow heeft, maar ook een verhaal bij wat hij doet. Dat hij verantwoording kan afleggen en zijn overwegingen ook met klanten kan communiceren in de vorm van voorstellen of door hardop denken. Dat vraagt om het vermogen te reflecteren. Reflecteren op de professionele keuzes die je, vaak zonder erbij stil te staan, dagelijks maakt. Dit boek laat je zien hoe je dat doet.

 

Professioneel reflecteren beschrijft een werkgerelateerde variant van reflecteren waarmee je als professional je werkzame opvattingen, waarden en afwegingen kunt opsporen en de invloed ervan op jouw functioneren in kaart kunt brengen. Als je in staat bent je professionele handelen expliciet te maken en te onderbouwen, kun je het vervolgens doelgericht verbeteren. Wie zorgvuldig en professioneel kan reflecteren kan groeien en blijven leren, zelfstandig en samen met anderen.

 

In Professioneel reflecteren wordt nauwkeurig uiteengezet wat reflecteren inhoudt, wat een professional doet als hij reflecteert en krijgt de lezer een conceptuele analyse van reflectie aangereikt. Hierbij staan steeds de professionele werkervaringen centraal.

 

Over de auteurs

De auteurs delen jarenlange ervaring op het gebied van coaching en supervisie. Ze geven les aan hogescholen en universiteiten of werken als (executive) coach. Hun gebundelde kennis maakt van Professioneel reflecteren een boek van onschatbare waarde voor iedere professional.

Marcel Hoonhout

Marcel Hoonhout is als opleider in supervisiekunde, coa­ching en organisatiebegeleiding al jarenlang werkzaam bij opleidingsinstituten als PAO, Inholland, Haagse Hoge­school en voor zijn pensioen bij Pro Education. Hij is coau­teur van de boeken Professionele dilemma’s van de coachDe kick van het coachen en Van hamer tot houvast, en coredacteur en coauteur van het boek Supervisiekunde. Meerperspectivisch.

Christa van Luijk

Christa van Luijk is eigenaar van Bureau christacoaching en opleider Supervisie & Coaching, Team & Organisatiecoaching bij InHolland Academy te Amsterdam. Zij levert tevens een bijdrage aan de leergang Actieonderzoek voor Veranderaars VU.

Antoon Duijnker

Antoon Duijnker heeft als pedagoog en andragoloog bijzondere interesse voor het functioneren binnen organisatorische verhoudingen en de persoonlijke en teamontwikkeling die daarbij een rol speelt. De rol van de leider daarbij heeft zijn speciale aandacht. Duijnker is directeur van Coaching Netwerk Nederland en begeleidt als executive coach organisaties bij sturingsvraagstukken.

Annemieke Knuwer

Annemieke Knuwer heeft een eigen begeleidingspraktijk en is daarin actief als supervisor, leersupervisor en coach. Zij heeft tot 2018 als docent, (leer)supervisor en coach gewerkt bij de master- en bacheloropleidingen Pedagogiek van Hogeschool Inholland. Daarnaast was zij tot 2018 opleidingscoördinator van de Supervisorenopleidingen van Inholland Academy.

Rinus Merkies

Rinus Merkies (1943 - 2020) begon als docent wiskunde en werd later sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Hier lag zijn voorkeur bij praktijkgericht en ontwerpgericht onderzoek. Bij de LVSC was hij gere­gistreerd supervisor, leersupervisor en als docent supervisie­kunde heeft hij veel opleidingen supervisie en coaching verzorgd bij Pro Education en de laatste jaren bij de Hogeschool Inholland.

 

Hij was als auteur verbonden bij een reeks van publica­ties, zoals de boeken Professionele dilemma’s van de coach, De kick van het coachen en Van hamer tot houvast. Ook schreef hij mee in het boek Supervisiekunde. Meerperspectivisch.

Marcel Hoonhout Christa van Luijk Antoon Duijnker Annemieke Knuwer Rinus Merkies