Veranderen met appreciative inquiry

Veranderen met appreciative inquiry

Waarderend actieonderzoek in de praktijk

Robbert Masselink, Jeannette de Haan, Nathalie Hugenholtz, Marco van Rossum, Robert Paul Schwippert |

Veranderen met appreciative inquiry is een uniek antwoord op de vraag hoe met de complexe verandervraagstukken van deze tijd om te gaan. Een onmisbaar boek voor verantwoord veranderen in de praktijk van alledag, mét in plaats van vóór mensen.

 

Actieonderzoek

Appreciative inquiry is een filosofie en methode die door waarderend onderzoeken zichtbaar maakt wat mensen belangrijk vinden en wensen voor de toekomst. Een waardegedreven, verbindende en actiegerichte veranderaanpak die duurzame resultaten oplevert, doordat mensen op verantwoorde wijze gestalte aan verandering geven.

 

Waarderend veranderen

Veranderen met appreciative inquiry reikt de ingrediënten aan voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van een creatief veranderproces. Met transparantie, betrokkenheid en hoogwaardige interactie als de belangrijkste bouwstenen. Passend bij de eisen van deze tijd, waarin vaak geen eenvoudige antwoorden voorhanden zijn.

 

Appreciative inquiry boek

Veranderen met appreciative inquiry is:

  • een doe-boek met praktijkvoorbeelden, oefeningen, checklists en een heldere uitleg van de principes en het onderzoeksproces van appreciative inquiry.
  • een vernieuwend boek dat ingaat op thema’s die bij verandering spelen, zoals een waarderende grondhouding, generatief veranderen, kwaliteit van interactie en kritisch waarderend onderzoeken.
  • een ethisch boek. Veranderen is mensenwerk. Daarom gaat dit boek verder dan een functionele kijk op veranderen en nodigt het de lezer uit stil te staan bij de consequenties van verandering

 

Voor wie is Veranderen met appreciative inquiry geschreven?

Veranderen met appreciative inquiry is geschreven voor veranderaars, coaches, adviseurs, opleiders, managers en studenten die op onderzoekende en waarderende wijze vernieuwing en verandering in organisaties en samenleving willen vormgeven.

 

Over de auteurs

Robbert Masselink, Jeannette de Haan, Nathalie Hugenholtz, Marco van Rossum en Robert Paul Schwippert zijn ervaren organisatieadviseurs, onderzoekers en coaches die verantwoord veranderen in bedrijven, organisaties en netwerken nastreven. Samen vormen zij het AI Gilde.

 

Daarnaast hebben verschillende bedrijven, managers en collega-professionals een waardevolle bijdrage geleverd aan dit boek door vanuit eigen ervaringen een verhaal over appreciative inquiry te vertellen. Met dank aan: Gabriël Anthonio, Els Deenen en Elze Roza, Kathelijne Drenth, Manou van Eerten, Fenny van Es-Radhakishun, Eric Hendriks, Paulien Haakma , Thijs Homan, Joep C. de Jong, Barbara van Kesteren, Elly de Lange, Chris ’t Mannetje, Paul ’t Mannetje, Ot Meijers, Mirko Opdam, Hélène Oostdijk, Michael Oppatja, José Otte, Marieke te Plate, Cora Rijerse, Jacco van Uden, Gerdien Vegter en Danielle Zandee.

Robbert Masselink

Robbert Masselink is initiatiefnemer van het AI Gilde. Hij begeleidt directies en teams bij verander- en ontwikkelingsvragen, voornamelijk in de publieke sector. AI heeft hem sinds zijn Cigo-opleiding in 1994 niet meer losgelaten. Naast het begeleiden van verandertrajecten coacht en traint hij mensen, onder andere in de waarderende aanpak, doet hij onderzoek en spreekt en publiceert frequent over appreciative inquiry. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de ethische, politieke aspecten van samenwerking, waarnaar hij onderzoek deed en waarop hij is gepromoveerd.

Hij is de eindredacteur van dit boek en heeft andere publicaties op zijn naam staan, zoals Waarderend organiseren, Het handboek appreciative inquiry en Het waarderend werkboek.

Jeannette de Haan

Jeannette de Haan is medeoprichter van het AI Gilde. Ze faciliteert als onderzoeker, trainer, docent, en (organisatie)coach groei, ontwikkeling en vernieuwing. Ze is executive master in internal auditing en de ontwikkelaar van waarderend auditen. Geïnspireerd door erkende (internationale) opleidingen o.a. op het gebied van appreciative inquiry, NLP, TA, verandermanagement, presence en systemisch werken, brengt Jeannette beweging in vraagstukken over leiderschap, (werk)relaties, kwaliteit, strategie, governance en organisatieontwikkeling. Dit vanuit haar motto: zien, raken,

doen!

Nathalie Hugenholtz

Nathalie Hugenholtz is medeoprichter van het AI Gilde. Ze is arbeids- en 0rganisatiesociologe van huis uit, afgestudeerd op (cultural) change management en was tijdens de studie al gecharmeerd van AI. In 2008 promoveerde ze op het onderwerp ‘Knowledge Management for Occupational Health’. Sindsdien heeft zij zich – geïnspireerd door diverse (internationale) opleidingen – steeds verder toegelegd op het beoefenen van appreciative inquiry in de praktijk en adviseert, onderzoekt, coacht en traint zij mens en organisatie met behulp van appreciative inquiry.

Marco van Rossum

Marco van Rossum is medeoprichter van het AI Gilde. Hij ondersteunt directies, management(- teams) en professionals van organisaties bij het waarmaken van hun strategische en samenwerkingsambities. De verander- en ontwikkelingsvragen die daaruit voortkomen pakt hij samen met klanten als facilitator en in partnerschip op. Praktisch, enthousiast en met hart voor mensen en de zaak. Marco heeft als achtergrond technische bedrijfskunde en een fascinatie voor mensen, hun onderlinge

relaties, samenwerking en verandering. In zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling werd hij gegrepen door de zienswijze van AI. Sindsdien is dit een belangrijk fundament binnen zijn veranderkundige benadering en de manier waarop hij werkt met organisaties, leiders en professionals.

Robert Paul Schwippert

Robert Paul Schwippert is als managementconsultant, groepsfacilitator en coach gefascineerd door de vraag hoe effectieve samenwerking tussen individuen, teams en organisaties gestalte krijgt. Vanuit zijn ruime ervaring als consultant en manager in het internationale bedrijfsleven begeleidt hij internationale organisaties, zoals Philips, AKZO Nobel, Heineken, PepsiCo, Generali en Corbion bij vraagstukken over cultuur- en organisatieverandering en teamontwikkeling.

 

Robert Paul is opgeleid als bedrijfskundige en een pragmatisch ingesteld persoon, die overtuigd is van de waarde van diversiteit en het verbinden van diverse gezichtspunten. Hij gelooft in de kracht van co-creatie met de klant en vindt dat ook wat er wel werkt in een organisatie aandacht verdient! Robert Paul is een van de medeoprichters van het AI Gilde.

Robbert Masselink Jeannette de Haan Nathalie Hugenholtz Marco van Rossum Robert Paul Schwippert