Groepsdynamica, de basis

Groepsdynamica, de basis

Professioneel begeleiden van groepen

Jan Remmerswaal, Bertus Leijenhorst |

Kennis van de groepsdynamica als basis voor iedereen die werkt met groepen

Wie met groepen werkt, weet dat er allerlei zichtbare en onzichtbare processen kunnen spelen. De theorie van de groepsdynamica helpt je hier meer zicht op te krijgen, zodat je er professioneel beter mee kunt omgaan.

 

Roos van Leary en overige thema's uit het vakgebied

Groepsdynamica, de basis behandelt de hoofdthema’s uit het vakgebied: groepsontwikkeling, communicatie en leiderschap, en de onderlinge verbanden hiertussen. Ook is er ruime aandacht voor het onderwerp feedback, de Roos van Leary en trends in teams. 

 

Handboek Groepsdynamica

Dit boek is een compacte versie van Handboek Groepsdynamica, al jarenlang het standaardwerk op het gebied van de groepsdynamica. De basistheorieën worden kort en krachtig weergegeven, afgestemd op het professionele handelen. Het boek is vooral bestemd voor mensen die professioneel met groepen werken of daartoe in opleiding zijn.

 

Voor leidinggevenden van teams

Groepsdynamica, de basis biedt veel concepten en handvatten om de dynamiek in groepen te benutten voor ondersteuning van individuele ontwikkeling en sturing van groepsontwikkeling. Het is daarom ook geschikt voor leidinggevenden van teams in de context van organisaties.

 

Jan Remmerswaal

Jan Remmerswaal is sociaalpsycholoog. Als opleider, trainer en adviseur is hij de afgelopen veertig jaar betrokken geweest bij een breed scala aan opleidingen in het universitaire en (post) hbo-opleidingen, en bij bedrijfsopleidingen in zeer uiteenlopende organisaties. Hij publiceerde veertien boeken, waaronder het standaardwerk Handboek Groepsdynamica, Rijker Coachen en Persoonsdynamica.

 


 

'Je moet goed voorbereiden anders neem je jezelf niet serieus, maar je moet je voorbereiding durven loslaten anders neem je de cliënt niet serieus.'

Bertus Leijenhorst

Bertus Leijenhorst is docent Social Work. Daarbij richt hij zich met name op onderwijs en training op het gebied van de groepsdynamica en op de beroepshoudingsontwikkeling van studenten. Hij is geregistreerd supervisor en werkt als trainer/coach in de begeleiding van teams. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk, Krachtstroom, voor integrale procesbegeleiding. Hij is auteur van Met passie naar professionaliteit.

Jan Remmerswaal Bertus Leijenhorst