Werken vanuit je kern

Werken vanuit je kern

Professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie

Frits Evelein, Fred Korthagen | Boom uitgevers Amsterdam

Genieten van je werk of studie levert je veel op. Ben je in flow en zet je jouw persoonlijke kwaliteiten in, dan functioneer je optimaal. Als je kunt zijn wie je bent, als je je autonoom en geïnspireerd voelt, dan ontwikkel je je volledige potentieel. Je bent dan in contact met je kern en je kunt dan putten uit je psychologisch kapitaal. Helaas ervaren de meeste mensen vaak allerlei belemmeringen en lukt het hen niet om dat psychologische kapitaal goed te benutten. Werken vanuit je kern is erop gericht je te helpen het beste in jezelf terug te vinden.

 

Weet je waar je kwaliteiten en talenten liggen?

Uitgangspunt van dit boek is dat mensen vaak veel kwaliteiten in huis hebben die er in hun werk niet altijd voor de volle honderd procent uit komen. In dit opzicht is vaak veel meer mogelijk dan de meeste mensen denken. Het begint met de volgende vraag: Weet je waar je kwaliteiten en talenten liggen? En lukt het om die helemaal in te zetten of zitten er ergens blokkades? Zo ja, kun je die loslaten zodat je jouw kwaliteiten optimaal kunt inzetten? Als je zicht hebt op dit soort thema’s, helpt dat enorm om ontwikkelstappen te maken.

 

Kansen voor ontwikkeling en groei

Dit inspirerende en praktische boek biedt 78 eenvoudig geschreven en helder opgebouwde persoonlijke en groepsactiviteiten. Deze nodigen je uit om een krachtige professional te worden en te blijven. In de oefeningen en activiteiten ga je op zoek naar jouw innerlijke bron van kwaliteiten, creativiteit, energie en inspiratie. Je boort het potentieel aan dat in jou ligt te wachten, en je ontdekt hoe je daarvan optimaal gebruik kunt maken. Problemen en uitdagingen die je in je werk en leven tegenkomt, worden dan kansen voor ontwikkeling en groei.

 

Een praktisch boek

Elk hoofdstuk van dit boek wordt gerelateerd aan recente wetenschappelijke inzichten. Hoewel Werken vanuit je kern vooral een doe-boek is, laten de auteurs dus ook zien dat er onder de verschillende hoofdstukken een stevige wetenschappelijke basis ligt. Ze geven praktische aanwijzingen hoe je individueel of samen met anderen zo goed mogelijk gebruik kunt maken van dit boek. Bovendien wordt besproken hoe het boek te gebruiken is in groepen of teams, of in opleidings- of coachingssituaties.

 

Aanvullend materiaal bij Werken vanuit je kern

Het materiaal is ook online te downloaden via de website van een van de auteurs: https://korthagen.nl/het-boek-werken-vanuit-je-kern

 

Voor wie is Werken vanuit je kern geschreven?

Werken vanuit je kern is geschikt voor de individuele professional (in spe). Ook worden er aanwijzingen gegeven voor het gebruik van het boek in onder andere beroepsopleidingen, studieloopbaanbegeleiding en coachingstrajecten.

Frits Evelein

Frits Evelein werkt als opleider aan de Universiteit Utrecht, als docent aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam en als coach in kernreflectie. Hij schreef verschillende boeken over coöperatief leren en geeft lezingen, trainingen en masterclasses in binnen- en buitenland.

Fred Korthagen

Prof. dr. Fred Korthagen is emeritus hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Utrecht met als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij heeft hierover honderden internationale artikelen en enkele boeken gepubliceerd en ontving diverse internationale prijzen voor zijn werk. Tegenwoordig geeft Fred diverse cursussen op het gebied van coaching vanuit zijn eigen onderneming: Korthagen Opleidingen

 

Auteur van diverse succesvolle boeken

Fred Korthagen publiceerde samen met verschillende co-auteurs diverse succesvolle uitgaven, waaronder Een leraar van klasse, Leren van binnenuit, Werken vanuit je kern, De kracht van reflectie, Krachtgericht coachen en Zijnsgericht coachen.

 

De inspiratiebronnen van Fred Korthagen

Fred laat zich inspireren door onderzoek, waaronder zijn eigen wetenschappelijke werk op het gebied van coaching, professionele ontwikkeling en persoonlijke-professionele groei. Daarnaast haalt hij inspiratie uit het werken met coaches, bijvoorbeeld in zijn eigen cursussen in coaching. Ook haalt hij inspiratie uit het werk van spirituele leraren zoals Almaas, Tolle en de Dalai-Lama.

 

Frits Evelein Fred Korthagen