Effectief motiveren voor professionals

Effectief motiveren voor professionals

Een methodiek voor adviseurs, begeleiders, coaches

Frans Mathijs Gerards | Boom uitgevers Amsterdam

Het boek gaat uit van het cruciale belang van ‘motivatie’ bij (duurzame) gedragsverandering. Iedereen die met jeugdige en volwassen cliënten werkt, heeft daarmee te maken. Men ontkomt er niet aan. Motivatie levert de brandstof voor gedragsverandering en is daarom cruciaal. Zonder motivatie géén gedragsverandering!

 

Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt aangehaakt bij de alledaagse praktijk van diverse professionals die adviezen of opdrachten geven aan hun cliënten. Hoe vaak verzuchten die niet: 'Hoe krijg ik ze zover?', 'Wist ik maar een manier om ze aan het werk te krijgen!'

 

Effectief motiveren voor professionals biedt een meer authentieke route om mensen intrinsiek te motiveren. Kern van die benadering en geheel nieuw is het werken met motievenbundels. Hierbij wordt een bundel van motiverende factoren ingezet om bij cliënten motivatie te ontlokken, te versterken en te onderhouden. Die motiverende factoren vormen in feite het gereedschap van de professional. Iets anders heeft hij niet. Overtuigend en helder wordt weergegeven hoe deze het beste kunnen worden ingezet.

 

Het boek biedt een aantal oefeningen om zich de stof eigen te maken.

Frans Mathijs Gerards

Dr. F.M. Gerards (1943), gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en psychotherapeut (BIG), was ruim twintig jaar als universitair docent verbonden aan de vakgroep GVO van de Universiteit Maastricht. Momenteel werkt hij als vrijgevestigd psychotherapeut in een zelfstandige praktijk.

Frans Mathijs Gerards