Non-verbale werkvormen in supervisie en coaching

Non-verbale werkvormen in supervisie en coaching

De taal van het lichaam

Rina Sikkema | Boom uitgevers Amsterdam

Onze non-verbale taal geeft veel informatie over hoe we ons verhouden tot een bepaald onderwerp en tot onze gesprekspartner(s) of ons publiek, zonder dat we ons daar altijd volledig van bewust zijn. Ook in de waarneming en interpretatie van situaties waarin we moeten handelen is het non-verbale van groot belang. 

 

Het lichaam spreekt altijd, al dan niet begeleid door gesproken taal. Voordat we iets in woorden kunnen vatten, is er sprake van lichamelijke opwinding, stotteren en gebaren. Maar ook als de woorden uit onze mond stromen, worden ze begeleid door -  vaak onbewuste - gebaren die naast intonatie, tempo van spreken, klankkleur en toonhoogte informatie geven aan de luisteraar. Ze bepalen of we iemand expressief vinden, een bezield spreker of saai en gortdroog. Het is ook mogelijk dat we in woorden iets anders zeggen dan ons lichaam prijsgeeft.  

 

Zowel in begeleidings- als in werksituaties speelt het  non-verbale een grote rol.  Wat deelt iemand mee naast de woorden die hij spreekt?

 

Na het lezen van dit boek weet je hoe je kunt werken met non-verbale taal, zowel in de begeleiding als gericht op de werksituatie van je klant.

 

Non-verbale werkvormen in supervisie en coaching is geschreven voor professionele en aankomende supervisoren en coaches.

Rina Sikkema

Rina Sikkema heeft al jarenlang een praktijk als supervisor en leersupervisor. Ze geeft lessen en trainingen aan supervisoren en coaches over non-verbale werkvormen. Ze is aanvankelijk opgeleid als cultureel werker en later als dramadocent. Ze rondde haar scholing af met de postdoctorale opleiding Integratieve Bewegingstherapie (IBT) aan de faculteit Bewegingswetenschappen van de VU, onder leiding van professor Hilarion Petzold.

Klik hier voor een interview met Rina Sikkema in E-forum juli 2011 (Nieuwsblad van de LVSC).

Rina Sikkema