Procesgericht coachen

Procesgericht coachen

Praktijkboek voor leidinggevenden

Marinka van Beek, Ineke Tijmes | Boom uitgevers Amsterdam

Bij procesgerichte coaching gaat het om het met aandacht volgen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker en het behalen van resultaten voor de organisatie.

 

Met procesgerichte coaching krijg je gemotiveerde medewerkers die:
• in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen,
• bijdragen aan kwaliteit en resultaat van de organisatie,
• in staat zijn hun fouten te herkennen en te herstellen,
• innovatief durven zijn en willen leren,
• door aan hun professionele ontwikkeling te werken bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

 

De auteurs presenteren een model en gaan in op de verschillende rollen die de leidinggevende daarin speelt. Zij belichten een aantal essentiële elementen die bij procesgerichte coaching horen. Ook worden praktische handvatten gegeven om het procesgericht coachen van medewerkers vorm en inhoud te geven.

 

Het boek is geschreven voor leidinggevenden die meer uit hun medewerkers willen halen en het coachend leidinggeven vorm willen geven.

Marinka van Beek

Marinka van Beek is medegrondlegger van de Opleiding tot Coach en de leergang Teamcoach van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij werkt als zelfstandig coach voor individuen, teams en organisaties.

Ineke Tijmes

Ineke Tijmes heeft veel ervaring als manager en trainer in vormings- en opleidingsinstituten. Daarnaast heeft zij ervaring als docente aan de Voortgezette Opleidingen en de post-hbo-opleiding tot coach van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij is leersupervisor, supervisor en coach en heeft een eigen bureau voor coaching en supervisie: www.coaching-en-supervisie.nl.

Marinka van Beek Ineke Tijmes