Socratisch coachen

Socratisch coachen

Hilde Veraart-Maas | Boom uitgevers Amsterdam

Wie anders dan Socrates leerde ons de goede vragen te stellen? Het boek Socratisch coachen is een aanvullende methodiek op de gangbare coachingsvaardigheden waarmee de coach iemand helpt om vanuit andere perspectieven naar zijn probleem te kijken. Bovendien leer je toekomstige problemen zelfstandig aan te pakken.

 

Socratisch coachen in drie delen

Socratisch coachen bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt Hilde Veraart-Maas de twee theoretische fundamenten en haalt ze de socratische vragen uit de intuïtieve sfeer. Aan de hand van de Rationeel Emotieve Training beschrijft ze hoe de coach kan helpen om vanuit nieuwe perspectieven naar een probleem te leren kijken. Vervolgens leer je zelf het probleem adequaat aan te pakken. Het tweede deel gaat in op de praktijk van het socratisch coachen. Veel praktijkvoorbeelden illustreren de methodiek. Het derde deel toont drie cases met actuele thema’s: teamcoaching, burn-out en loopbaanheroriëntatie. De auteur behandelt het verloop van een traject vanaf het eerste contact tot de afronding.

 

Voor wie?

Socratisch coachen is geschreven voor iedereen die anderen met een probleem in het werk wil helpen. Dat kunnen zowel externe als interne coaches zijn: HRM-managers, loopbaanadviseurs, vertrouwenspersonen, managers én collega’s. Eveneens is het interessant voor supervisoren en intervisiegroepen. Ten slotte is het boek ook bedoeld voor mensen die zelf een probleem willen oplossen en bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken.

Hilde Veraart-Maas

Hilde Veraart-Maas studeerde af als organisatiesocioloog en werkte ruim dertig jaar als HR-manager. Momenteel werkt ze als zelfstandig HR-adviseur, trainer en coach. Ze is Master Practitioner NOBCO EMCC en geeft onder andere trainingen in socratisch coachen.

 

Voor meer informatie: www.socratischcoachen.nl

Hilde Veraart-Maas