De kick van het coachen

De kick van het coachen

Een professioneel gesprek ontrafeld

Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies | Boom uitgevers Amsterdam

Dit boek biedt een unieke kans om de dagelijkse praktijk van een professionele coach in zijn volle rijkdom te ervaren. U bent als lezer aanwezig bij een gesprek tussen een coach en zijn klant. Zo’n verbatim kan ontluisteren: de praktijk is immers weerbarstiger dan theorieboekjes doen geloven. Meelezen kan juist ook enerveren, want zo spannend als in dit gesprek is coachen vaak wél.

 

De auteurs gaan daarnaast intensief met de coach in gesprek over zijn bijdrage en reiken concepten en modellen aan als houvast. Zij spreken zich uit over de getoonde kwaliteit: hoe professioneel is het ‘gemodder’ van deze coach?

 

Door De kick van het coachen zult u uw eigen pogingen om te coachen met een zekere mildheid beschouwen. U bent blijkbaar niet de enige die er zo mee worstelt. Tegelijkertijd biedt het boek veel inspiratie om vol goede moed verder te gaan met experimenteren. Coachen geeft plezier, zowel voor klant als voor coach.

 

”Fer, Marcel en Rinus laten de lezers meedansen door in kaders mooie tussenstukjes te geven. Ze lijken te zeggen: ‘Kijk, mooi hè: confronteren … Zie je dat: reflecteren?’
Wat mij betreft wordt het genieten. Vloeiend wordt de dans als de auteurs de lezer leiden door de danszaal van het coachen met een lichtheid en een genieten. Zo kun je weer terugkijken naar fragmenten van Onno en Anna en de opbouw van een dans zien. En je eigen opbouw en stijl in dansen.”

 

- Marijke Lingsma, directeur MultiMediaCoach en Coachboulevard en Coach van het jaar 2008-2009.

Fer van den Boomen

Drs. F.F.M. (Fer) van den Boomen is coach en opleider vanuit een zelfstandige praktijk (www.fervandenboomen.nl).

Marcel Hoonhout

Marcel Hoonhout is als opleider in supervisiekunde, coa­ching en organisatiebegeleiding al jarenlang werkzaam bij opleidingsinstituten als PAO, Inholland, Haagse Hoge­school en voor zijn pensioen bij Pro Education. Hij is coau­teur van de boeken Professionele dilemma’s van de coachDe kick van het coachen en Van hamer tot houvast, en coredacteur en coauteur van het boek Supervisiekunde. Meerperspectivisch.

Rinus Merkies

Rinus Merkies (1943 - 2020) begon als docent wiskunde en werd later sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Hier lag zijn voorkeur bij praktijkgericht en ontwerpgericht onderzoek. Bij de LVSC was hij gere­gistreerd supervisor, leersupervisor en als docent supervisie­kunde heeft hij veel opleidingen supervisie en coaching verzorgd bij Pro Education en de laatste jaren bij de Hogeschool Inholland.

 

Hij was als auteur verbonden bij een reeks van publica­ties, zoals de boeken Professionele dilemma’s van de coach, De kick van het coachen en Van hamer tot houvast. Ook schreef hij mee in het boek Supervisiekunde. Meerperspectivisch.

Fer van den Boomen Marcel Hoonhout Rinus Merkies