Patronen doorbreken in teams

Patronen doorbreken in teams

De Team Konfrontatie Methode (TKM)

Peter Zomer | Boom uitgevers Amsterdam

Het is vaak een raadsel waarom teams die bestaan uit capabele teamleden toch onder de maat presteren. Waarom leggen zij het af tegen ‘mindere’ concurrenten die als collectief veel effectiever zijn?

 

Het antwoord ligt besloten in het feit dat teamleden al snel vaste patronen van samenwerking ontwikkelen, die hun nut weer verliezen als een veranderende om­geving nieuwe eisen stelt. Als teams die patronen dan niet doorbreken, gaan de prestaties omlaag.

 

Teams kunnen leren om flexibeler te reageren op hun omgeving. In de managementwereld is altijd veel aandacht geweest voor de verbetering van persoon­lijke effectiviteit; collectieve effectiviteit werd minder belicht. Met dit boek laat de schrijver zien hoe team­leden hun collectieve effectiviteit kunnen vergroten.

Peter Zomer

Peter Cornelissen is directeur van Zomer & Cornelissen en houdt zich bezig met training en advisering van leidinggevenden en teams. Hij is opgeleid als Psycholoog van Arbeid & Organisatie (drs.) en gepromoveerd in de sociale wetenschappen (dr.) op het proefschrift: The Team Confrontation Method: Design, grounding, testing.

Peter Zomer