Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

Een methodische aanzet

Helmi Tunnissen | Boom uitgevers Amsterdam

Persoonlijk leiderschap wil zeggen dat mensen zelf  richting geven aan de invulling van hun leven en hun werk. Investeren in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap levert een positieve bijdrage aan de zelfsturing van mensen en daardoor weer aan het zelfsturend vermogen van organisaties waarin mensen werkzaam zijn. De persoonlijke flow staat daarmee aan de basis van de vitale organisatie.

 

Dit boek is een methode voor coachende managers om persoonlijk leiderschap bij medewerkers te helpen ontwikkelen. Ter ondersteuning  bevat het boek vragenlijsten, schema’s en opdrachten.


Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is primair geschreven voor HR-adviseurs en coachende managers.

 

Download hier het `Werkboek Persoonlijk Leiderschap`.

Helmi Tunnissen

Helmi Tunnissen is sinds 1988 managementtrainer voor het bedrijfsleven. Sinds 2000 is Helmi gecertificeerd als coach en heeft zij haar eigen bureau Tunnissen, coaching & training.
Zij is gecertificeerd voor de selfassessment-instrumenten BarOn EQ-i™ en LIFO®.

Helmi Tunnissen