Handboek Intervisie

Handboek Intervisie

Jeroen Hendriksen | Boom uitgevers Amsterdam

Handboek Intervisie behandelt de belangrijkste thema’s die van invloed zijn op het succes van intervisie. De thema’s zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schema’s. Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met intervisiebegeleiding.

 

Het leren in de intervisiegroep
Het Handboek Intervisie benadert intervisie vanuit het perspectief waarin het leren in de intervisiegroep centraal staat. Daarnaast reikt Hendriksen een groot aantal zeer praktische werkmaterialen aan. De volgende aspecten komen aan de orde:

  • de basisstructuur van intervisie; 
  • het gesprek en de gespreksleider; 
  • de dynamiek van de groep; 
  • begeleidingsmethoden bij intervisie;
  • implementeren en borgen van intervisie. 


De belangrijkste thema’s van intervisie
Handboek Intervisie gaat in op de belangrijkste thema’s van intervisie. Het boek begint met de achtergronden van intervisie en begeleide intervisie. Vervolgens gaat auteur Jeroen Hendriksen in op de structuur van het intervisiegesprek. De fasen in het gesprek worden uitgebreid besproken. Van het samen bepalen van de vraag, het doen van het onderzoek tot de herformulering van de vraag, van advisering tot reflectie, van actieplan tot de evaluatie. Vervolgens worden de competenties van de gespreksleider en van de intervisiebegeleider en het faciliteren van het leren gericht op zelfsturing van de intervisiegroep behandeld. Het participerend begeleiden staat hierbij centraal. Verdere thema’s die aan bod komen in Handboek Intervisie zijn de ontwikkeling van de intervisiegroep, gespreksregels, de reddersdriehoek en overdracht, het werken met methoden of werkvormen, de implementatie en borging van intervisie en het fenomeen ‘tijd’ bij intervisie. Handboek Intervisie bevat tot slot werkmateriaal gericht op de ondersteuning van de praktijk van intervisie en gericht op directe toepasbaarheid door de lezer.

 

Voor wie?

Handboek Intervisie biedt basisinformatie en basismethodiek voor de intervisiebegeleider, maar ook voor de manager die intervisie in zijn of haar organisatie wil ontwikkelen. Daarnaast is het boek voor de deelnemer aan een leergang intervisie zeer waardevol.

Jeroen Hendriksen

Jeroen Hendriksen is zelfstandig personal coach en trainer. Hij is inmiddels met pensioen, maar werkt nog steeds en graag! Hij begeleid trainingen in intervisie, supervisie en reflecterend leren, doet personal coaching en coaching van teams/organisaties en geeft lezingen en workshops. 

 

Wil je contact met Jeroen, mail gerust. Jeroen Hendriksen Consultancy, j.a.p.hendriksen@hetnet.nl

Jeroen Hendriksen