Naar een nieuwe generatie assessment

Naar een nieuwe generatie assessment

Een open boek over situationele tests

Filip Lievens, Eveline Schollaert | Boom uitgevers Amsterdam

Bestaan er nieuwe selectietechnieken? Als we kijken naar wat de meeste consultancybureaus te bieden hebben, lijkt het antwoord ‘nee’ te zijn. Bij de selectie van personeel worden al decennia lang dezelfde cognitieve vaardigheidstests (intelligentietests), vragenlijsten en arbeidsproeven toegepast. Ook in de meeste handboeken passeren steeds dezelfde selectietechnieken de revue. Dit boek stelt een nieuwe generatie van assessment voor: web-based assessment, situationeel assessment, assessment van interpersoonlijke competenties en evidence-based assessment. Situational judgment tests (of SJT’s) zijn een voorbeeld van deze nieuwe generatie tools.

 

Dit boek beschrijft hoe SJT’s in de praktijk kunnen worden ontwikkeld en wat de sterke en zwakke punten zijn van SJT’s.Een absolute aanrader voor iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van selectie!

Filip Lievens

Filip Lievens is doctor in de Psychologie en is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent, waar hij Human Resource Management doceert. Hij staat door zijn talrijke publicaties in buitenlandse toptijdschriften bekend als internationale autoriteit op het gebied van employer branding, selectie en assessment.

Eveline Schollaert

Eveline Schollaert is licentiaat in de Psychologische Wetenschappen en is als assistent verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Ze bereidt momenteel een doctoraat voor omtrent de selectie van personeel op grond van innovatieve selectietechnieken.

Filip Lievens Eveline Schollaert