Het handboek strategisch coachen

Het handboek strategisch coachen

Maarten Kouwenhoven | Boom uitgevers Amsterdam

In Het handboek strategisch coachen wordt duidelijk hoe de coach door strategisch te coachen het beste kan halen uit zichzelf, uit anderen of uit een team, afdeling of bedrijf. Een strategisch coach richt zich vooral op het doel en veel minder op de oplossing van de problemen. De effectiviteit van het coachtraject neemt daardoor toe, omdat het aantal mogelijkheden bij doelgerichtheid veel groter is dan bij probleemgerichtheid.


Theorie en praktijk van strategisch coachen

Deel I van Het handboek strategisch coachen gaat in op de basisprincipes van strategisch coachen aan de hand van twee assen: de mens-as en de taak-as. Een greep uit de onderwerpen: de Transactionele Analyse, de systeemtheorie, een aantal methodieken, coachen van herstelgedrag, taak- en welzijnsgericht coachen en het coachen van teams. Deel II is gericht op de praktijk. De theorie uit deel I wordt toegepast op verschillende gebieden van strategisch coachen zoals het coachen van teams en het coachen van ethische dilemma’s.

 

Voor wie?

Het handboek strategisch coachen is bedoeld voor zowel de coach als de gecoachte en voor zowel de leidinggevende als de medewerker.

Maarten Kouwenhoven

Maarten Kouwenhoven, psycholoog/ psychotherapeut en management consultant.Werkte 20 jaar als chef de clinique in een psychiatrisch ziekenhuis. Sinds 1990 is hij zelfstandig gevestigd. Hij is internationaal erkend opleider in de Transactionele Analyse en publiceerde artikelen en boeken op dat gebied. Hij was 10 jaar werkzaam als coach/management consultant bij KPMG en gaf gedurende 20 jaar aan meer dan 1000 artsen nascholingscursussen. Hij ontwikkelde het concept strategisch coachen. Daarbij staat het doel centraal en niet zozeer het probleem.

 

Keurmerk
Momenteel is hij als adviseur verbonden aan de Stichting Bevordering Veiligheid en Integriteit (stichting BVI). Die stichting geeft een Keurmerk integriteitzorg uit en stimuleert via cursussen de veiligheid en integriteit op de werkplek bij instellingen en organisaties. Zijn kernkwaliteit is om ingewikkelde concepten te vertalen tot doelgerichte, praktisch tools. Zowel voor managers als voor professionals. Maarten Kouwenhoven is beschikbaar voor lezingen en presentaties.

 

Website: www.stichtingbvi.nl

Maarten Kouwenhoven