Begrijp jezelf, begrijp de ander

Begrijp jezelf, begrijp de ander

Een psychologische benadering

Harry van Veen | Boom uitgevers Amsterdam

De auteur verbindt een groot aantal inzichten uit uiteenlopende gebieden van de psychologie met elkaar.

 

Door visuele ondersteuning van de modellen en theorieën brengt hij de samenhang letterlijk in beeld. De invalshoeken zijn verdeeld over zes aandachtsgebieden: persoonlijkheid, waarnemen, motivatie, interactie, manipulatie en leren. Zo krijgen meer dan honderd erkende zienswijzen aandacht.


De auteur kiest voor een persoonlijke benadering om de lezer actief te betrekken bij de materie. De cd met psychologische test versterkt het reflecterende karakter.

 

Het boek en de cd zijn bedoeld als handleiding voor managers, hulpverleners, trainers en coaches. Ook zijn ze geschikt als opleidingsmateriaal voor psychologiestudenten en voor mensen die zichzelf willen ontplooien.

Harry van Veen

Harry van Veen is opgeleid in systeemdenken en heeft zich verdiept in psychologiewetenschappen.

Harry van Veen