Omgaan met dilemma`s

Omgaan met dilemma`s

Werken met polariteiten in begeleidingstrajecten

Rob Hogewoning, Maria Noordman | Boom uitgevers Amsterdam

Dit boek biedt een heldere en overzichtelijke methode voor coaches en loopbaanbegeleiders om (hardnekkige) dilemma`s bij hun cliënten te kunnen diagnosticeren en te kunnen aanpakken.

 

Door een goede diagnostiek krijgen cliënten zicht op de tegengestelde waarde en belangen die eronder liggen en kunnen ze tot een nieuwe synthese komen. Pas als ze beide polen in zichzelf herkennen, leren hanteren en tegelijk kunnen laten bestaan, komt er weer beweging in de situatie.

 

Het boek is bedoeld voor coaches, loopbaanadviseurs, re-integratieconsulenten en managers die coachen. Het is ook interessant voor iedereen die met mensen werkt en voor iedereen die een dilemma in zijn leven bespeurt.

Rob Hogewoning

Rob Hogewoning is trainer, personal coach en interim-HR-manager. Sinds 1999 is hij zelfstandig gevestigd en begeleidt hij organisaties, teams en individuen bij ingrijpende en complexe veranderingsprocessen.

Maria Noordman

Maria Noordman is trainer, personal coach en begeleider van intervisies, aanvankelijk bij Boertien en Partners, sinds 2000 zelfstandig. Ze begeleidt mensen in bedrijven op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Maria Noordman ook op noordmantrainingencoaching.nl

Rob Hogewoning Maria Noordman