De methode Kids' Skills

De methode Kids' Skills

Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen

Ben Furman | Boom uitgevers Amsterdam

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: bijna alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

 

In De methode Kids’ Skills maak je kennis met de vijftien eenvoudige stappen waaruit de methode van Kids’ Skills bestaat. Door deze praktische stappen ontstaat een dynamische, speelse samenwerking tussen verzorger en kind. Deze methode nodigt het kind uit om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen.

 

Wat is Kids’ Skills?

Kids’ Skills is een methode waarmee kinderen op een positieve, constructieve manier problemen overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren. Kids’ Skills is oorspronkelijk ontwikkeld in Finland.

 

Bij Kids’ Skills begint de oplossing met het ‘vertalen’ van het probleem in vaardigheden. Dit houdt in bij een ‘probleem’ vaststellen welke vaardigheid vereist is om dit probleem te overwinnen. Deze stap noemen we ‘problemen pellen’. Het programma van Kids’ Skills omvat vijftien achtereenvolgende stappen, waaronder ‘Geheugensteuntjes bedenken’ en ‘De vaardigheid een naam geven’.

 

Geen beschuldigende vingers

Onder invloed van de westerse psychologie zijn wij gaan denken dat de problemen die kinderen ervaren meestal veroorzaakt worden door factoren in hun omgeving, zoals het gezin waarin zij leven of hoe hun ouders hen opvoeden. Door deze manier van denken hebben ouders de neiging elkaar verwijten te gaan maken als kinderen problemen krijgen.

 

Kids’ Skills voorkomt beschuldigende vingers. Deze methode besteedt niet veel tijd aan het zoeken naar de oorspronkelijke oorzaak van het probleem van het kind. Kids’ Skills gaat ervan uit dat kinderen manieren kunnen vinden om hun problemen te overwinnen wanneer volwassenen hen helpen hun sterke punten en vermogens te ontdekken.

 

Voor wie?

Kids’ Skills geeft de oplossing terug aan het kind – en aan zijn ouders, leerkrachten en andere volwassenen. Dit heeft niets te maken met ‘een positieve aanpak’; het is een simpele, praktische methode in vijftien stappen waarmee iedereen die met kinderen werkt het gereedschap in handen krijgt om een deskundige te worden.

 

Lees meer over de achtergrond van Kids’ Skills en de nieuwste Kids’ Skills-applicaties op www.kidsskills.org.

Ben Furman

Ben Furman is psychiater en psychotherapeut en een zeer productief schrijver; zijn boeken zijn over de hele wereld vertaald. Hij is mededirecteur van het Helsinki Brief Therapy Institute en hij heeft een eigen talkshow op de Finse televisie over onderwerpen die met psychologie te maken hebben. Ben is degene die Kids’ Skills, een innovatieve methode voor het werken met kinderen, heeft bedacht. Hij treedt internationaal op als docent en deskundige op het gebied van oplossingsgerichte therapie, probleemoplossen, kindervraagstukken, teamontwikkeling, systeemdenken en persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor meer informatie over Kids' Skills ook eens op de website www.kidsskills.org/Dutch

Ben Furman