Coachen naar eigenheid

Coachen naar eigenheid

Ontvouwen van talent

Cobi Brouwer | Boom uitgevers Amsterdam

Coachen naar eigenheid brengt iemand zodanig bij zichzelf, dat deze het eigen talent  herkent en tot bloei kan brengen. Talent is aanwezig in ieder mens en is niet te kopiëren van een ander. Om het te ontdekken en vorm te geven is het nodig dat iemand zichzelf kent. Nabijheid tot jezelf is de essentie.


Eigenheid vinden vraagt van veel mensen een focusomslag van 180 graden. Van een onrustige zapgeest die bezig is met de mogelijkheden in de buitenwereld, naar een gefocust bewustzijn gericht op de eigen innerlijke mentale, fysieke en gevoelsprocessen. Bewustmaken en herstellen van deze drie ingangen voor veranderen is het werk van een coach. Als lichaamsbewustzijn in balans is, ontstaat een gezonde ruimte waarin talent wordt herkent en tot bloei kan komen. Voor het tot bloei brengen ervan is iemand zelf verantwoordelijk.

 

Dit boek beschrijft:

 - de focusomslag van de waarneming van 180 graden

 - de ontwikkeling van individuele identiteit
en geeft een coach de methoden bij de drie ingangen van veranderen:
 - coachen naar lichaamsbewustzijn
 - energieën leren openen
 - imprints veranderen.

 

Kaders uit de oosterse psychologie, de andragologie en NLP onderbouwen dit boek. Naast informatie geeft het veel voorbeelden en toepassingsmogelijkheden. 

 

Dit boek is geschreven voor coaches, supervisoren, trainers en human resource managers die werken aan het tot bloei brengen van eigenheid en talent van mensen. Het is ook bruikbaar voor startende coaches, opleiders en studenten die zichzelf met de uitdagende mogelijkheden die dit boek biedt verder willen ontwikkelen.

Cobi Brouwer

Drs. Cobi Brouwer (†) studeerde onder meer andragologie en oosterse veranderkunde. Zij werkte vanuit haar bureau te Arnhem als coachopleider, coach en supervisor en begeleidt teams en organisaties. Zij ontwikkelde de opleiding tot onorthodox coach en de masterclass ‘Het omslagmoment in coaching’.

Cobi Brouwer