Gestalt in supervisie

Gestalt in supervisie

Ronald Wolbink | Boom uitgevers Amsterdam

Gestaltmethodisch werken richt zich op het vergroten van het gewaarzijn van supervisant en supervisor en biedt daarmee veel voor het ontwikkelen van het vermogen om contact te maken. Dit boek levert een aantal boeiende ideeën en technieken om te leren dat contact te maken. Ideeën en technieken die supervisoren kunnen gebruiken om een beter contact met zichzelf te maken als supervisor, een beter contact met de supervisant én die supervisanten kunnen helpen meer in contact te komen met zichzelf en de mensen met wie ze werken. In dit boek komen aan de orde: de winst van het gestaltmethodisch werken binnen supervisie, het vergroten van het gewaarzijn van de supervisant, de dialoog en het contact tussen supervisor en supervisant, visies op weerstand en hoe er mee om te gaan, polariteiten in supervisanten, de schaduwen hoe deze te verkleinen en het `werken met stoelen` binnen supervisie als techniek voor het ervaringsgericht werken met supervisanten.

 

Het boek is bedoeld voor supervisoren, coaches en andere professionele begeleiders die op zoek zijn naar een kader en ideeën om te werken aan het vergroten van het ervaren, het voelen en het werken in het hier-en-nu binnen de professionele begeleiding.

Ronald Wolbink

Ronald Wolbink is van origine bedrijfskundige met vervolgopleidingen gericht op filosofie, (leer)supervisie, gestaltmethodisch werken, coachen, persoons- en organisatiepsychologie. Hij is gepromoveerd op een filosofisch proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laaatste mens? Momenteel is hij  werkzaam als docent beroepsethiek en visievorming, (leer)supervisor en coördinator minor Opleiden, Coachen & trainen op een hogeschool. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor (filosofisch) coachen en (leer)supervisie.

Ronald Wolbink